Afloop van gebeure omtrent die verdrukking

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Julle moet verstaan dat nie alle Christen boodskappe wat op sosiale media gepos word altyd die waarheid is nie. Baie keer word boodskappe onder geleerdes of bekendes se name gelos om dit meer na die waarheid te laat klink en dan weet hierdie mense glad nie eers daarvan nie.

So het ek hierdie boodskap ontvang wat kwansuis deur ‘n sekere bekende geskryf is. Die boodskap is etlike bladsye lank, maar in kort gaan dit daaroor dat die verdrukking reeds begin het en dat satan binnekort gaan begin om die merk van die dier uit te rol. As Christene moet ons solank vir ons ‘n wegkruipplek soek om weg te kruip, want as hierdie kwarantyn tydperk eers verby is, dan gaan almal geforseer word om die Merk te aanvaar. Jy sal nie kan teruggaan werk toe as jy nie die merk het nie, jou kinders sal nie kan skool toe gaan nie en jy sal nie kan bank of enige iets koop nie. Daar word ook gesê dat die lering dat ons wat gered is die verdrukking gaan ontkom vals is, omdat die verdrukking reeds begin het! ABSOLUTE SNERT!!!

Skaars twee boodskappe gelede het ek hieroor gepraat en hier gaan ons alweer! Toe Jesus se dissipels vir Hom gevra het wanneer hierdie dinge gaan gebeur, kon Hy hulle van enige iets gewaarsku het, maar tog het die HERE hierdie bekende woorde in Mattheus 24:4 gebruik: “Pas op dat niemand julle mislei nie.” Verstaan julle nou hoe gepas hierdie waarskuwing was? Pasop vir die misleiding!

Die Bybel is baie duidelik oor wat gaan gebeur en in die volgorde waarin hierdie gebeure gaan plaasvind. Satan het geen mag om die volgorde van hierdie gebeure te verander nie, want dis hoe God die Vader bepaal het dat dinge gaan afspeel.

Die volgorde soos wat deur God die Vader bepaal, is in die Bybel opgeteken en dit is dat die Kinders van God eers uit die rampgebied verwyder moet word deur die wegraping voor die Antichris homself kan openbaar. Ons is baie naby aan daardie wegraping en die Antichris is reeds hier, maar ons weet nog nie wie dit is nie. Volgens 2 Tessalonisense 2:7 kan die Antichris homself eers aan hierdie wêreld openbaar nadat ons wat in Jesus Christus is uit die weggeruim is: “Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;” Hoe kan ons seker wees dat ons inderdaad die is wat die Verdrukking terughou? Omdat daar so geskryf staan in Romeine 5:9 en Romeine 8:1, naamlik dat ons wat in Jesus Christus is nie bestem is vir God se Oordeel oor hierdie wêreld nie. Die verdrukking is niks anders as God se Oordeel oor hierdie wêreld nie wanneer Hy hierdie wêreld gaan oordeel omdat hulle weier om in Hom te glo! Daar is dus geen ruimte vir enige redenasie nie. Ons wat in Jesus Christus is, is die wat teëhou en ons moet eers uit die weggeruim word deur die wegraping voor die Antichris homself kan openbaar. Let op dat die Antichris homself eers gaan openbaar volgens Openbaring 13:1, maar dat die Verdrukking nog nie begin het nie. Dit gaan eers ‘n klein bietjie later kom.

Die verdrukking kan eers begin nadat die vrede ooreenkoms met Israel en ander lande onderteken is. Die ondertekening van die daardie Vredesverdrag sal dag een van die Verdrukking wees en die amptelike begin daarvan. Weereens is die Bybel baie duidelik hieroor volgens Daniël 9:27. Dan en slegs dan sal die verdrukking amptelik begin. Hoeveel tyd daar gaan afspeel van die wegraping af tot die ondertekening van die Vredesverdrag met Israel weet ek nie, maar ek kan my voorstel dat dit nie baie lank daarna gaan wees nie.

Wat die Merk van die dier betref; die merk gaan van die begin van die Verdrukking af daar wees, maar dit gaan nie verpligtend wees om te neem nie. Die wat gaan agterbly gaan ‘n keuse hê of hulle die merk wil aanvaar of nie, tensy jy gearresteer gaan word. Die wat ‘n gevaar vir die Een Wêreld Mag inhou gaan onmiddellik na die wegraping gearresteer word en aangehou word. Hulle weet reeds wie jy is en of jy ‘n gevaar inhou vir hulle. Vir die wat geen gevaar inhou nie, gaan daar mettertyd meer en meer druk op geplaas word om hulle lojaliteit aan die Een Wêreld Mag te bewys deur die merk te aanvaar. Die wat in die staatsdiens werk gaan natuurlik nie daardie keuse hê nie en hulle gaan gedwing word om die merk te aanvaar van die begin af.

Die Bybel sê egter in Openbaring 13:16 dat die merk eers vir almal verpligtend gaan word na die sluipmoord aanval op die Antichris in die middel van die verdrukking. Dis nou drie-en-‘n-halwe jaar na die ondertekening van die vredesverdrag met Israel. Daarna sal geen verskoning om die merk nie te hê nie meer geldig wees nie en die wat die merk weier sal summier doodgemaak word.

Om dus op te som: die Verdrukking het nog nie begin nie en die Antichris is nog nie geopenbaar nie. Hierdie dinge kan nie nou al gebeur nie, want ons wat terughou is nog hier en die wegraping het nog nie plaasgevind nie. God se Woord sê so en Sy Woord is Heilig en sonder enige leuens! God is nie ‘n mens wat kan lieg nie!

Paulus skryf in Galasiërs 1:7 “dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.” Niemand, nie eens ‘n goeie prediker nie, het die reg om die boodskap wat God aan ons gegee het te verander nie. In Galasiërs 1:9 gaan Paulus voor deur te sê “As iemand julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ’n vervloeking wees!”

Liewe lesers, wees dus versigtig en so opreg soos duiwe aan wie julle julle ore uitleen. Nie almal wat sê HERE, HERE sal ingaan in die Koningryk van die Hemele nie! Nie almal wat homself ‘n leraar noem of selfs die Woord van die HERE verkondig doen dit met opregtheid nie. Wees asseblief baie versigtig! Gebruik hierdie kwarantyn tydperk om nader aan die HERE te kom. Doen Bybel studie. Lees gerus al die ou boodskappe wat ek gepos het op die Suiderkruis webruimte. Daar is baie om te lees en te leer.

Mag die HERE julle seën en van die bose bewaar!