Bestudeer die Woord van God

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Satan se grootste wapen teen die mens is die mens se wanbegrip van God se woord. Hierdie wanbegrip kom omdat ons nie die Bybel lees soos ons moet nie.

Die probleem is dat ons eerder luister na wat ander mense sê en die Bybel verse wat hulle aanhaal as om ons eie navorsing in die Woord te gaan doen. Ons maak dan gevolgtrekkings, spring op ons perdjies en wil dan die leraar gaan aanval, want hoe durf hy! Al wat ons bewys is ons eie onkunde in die dinge wat werklik saak maak!

Die Skrifgeleerdes en die Fariseërs van Jesus se tyd het presies dieselfde gedoen. Hulle het ook hulle eie interpretasie van God se woord gehad wat hulle dan as wet afgevaardig het. In Johannes 8:1-11 lees ons hoe die Fariseërs ‘n vrou wat owerspel gepleeg het na Jesus gebring het. Hulle het gesê dat Moses beveel het dat sulke vroue gestenig moet word, maar hulle wou weet wat Jesus dink hulle moet doen. Eintlik het hulle dit gedoen om Jesus te versoek, want volgens Levitikus 20:10 moet beide die man en die vrou wat owerspel gepleeg het saam gestenig word en nie net die vrou alleen nie. Die man wat saam met die vrou owerspel gepleeg het, was nie saam met die vrou voor Jesus nie.

In die Ou Testament het God vir die volk van Israel sekere wette gegee waarvolgens hulle moes lewe. Die doel hiermee was veelvuldig in die sin dat sekere gedeeltes daar was om die Israeliete te leer om God te behaag, hoe om God te aanbid, hoe om God te gehoorsaam en om hulle anders as die ander volke van die aarde te maak. Hierdie tydperk in die mens se geskiedenis was genoem die “Bedeling van die Wet” en het gestrek vanaf die tyd wat Moses die Tien Gebooie van God ontvang het tot Jesus se dood op die kruis.

Met Jesus se kruis dood het ‘n nuwe bedeling begin: die “Bedeling van Genade”. Jesus het self verklaar dat Hy nie gekom het om die wet of dit wat die profete geleer het ongedaan te maak nie, maar deur die bedeling van genade is dinge aansienlik vergemaklik. Die doel was om ons vry te maak van die wet en sy swaar bepalings wat moeilik was om te onderhou sodat ons op God kan konsentreer, ‘n verhouding met Hom opbou en toelaat dat die Heilige Gees ons lewens regeer. Want as ons die Heilige Gees toelaat om te werk in ons lewens, dan sal ons antwoorde op al die kwel vrae in ons lewens kry.

Elke stukkie wat ek skryf doen ek onder leiding van die Gees. Ek besef dat ek op mense se tone trap met dit wat die Gees vir my gee om oor te praat, maar soos gewoonlik het ons ‘n keuse om te maak. Ek kan ongehoorsaam wees aan die Gees en my eie ding doen of ek kan gehoor gee en die wil van die Gees volbring. U kan dit wat ek sê ter harte neem of u kan dit verwerp. Verwerp u dit; maak dit geen verskil aan my nie, want dis nie vir my wat u verwerp nie: dis God wat u verwerp.

Doen soos die Gees vir u lei om te doen en nie soos ‘n mens vir u beveel nie. As u die Tien Gebooie (Exodus 20) in u lewe wil nakom omdat dit vir u reg voel; dan is dit reg. As u eerder die Wet van Christus (Mattheus 22:37 – 40) wil nakom, dan is dit ook goed. As u voel dat u ‘n tiende van u inkomste wil afstaan aan u kerk; doen dan so, want God het ‘n blymoedige gewer lief! (2 Korintiërs 9:7) Moet egter nooit deur iemand verplig word om te gee nie, want dan word dit ‘n las en word daar nie meer met blydskap gegee nie.

Jesus het gekom om ons vry te maak. Leer en bestudeer die Woord van God. Moenie toelaat dat satan mense gebruik om u te bind met swaar kettings nie, want satan sal dit maar net te graag doen! Slegs met kennis van die Woord en deur die leiding van die Heilige Gees sal ons oorwin!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk