Ek word deur jou geken

Ons is van nature so sondig en daardeur ook geneig tot sonde dat ons baie keer wonder hoe dit moontlik is dat Jesus ons ten spyte daarvan nog steeds kan lief hê

Lees meer