Is ek waardig?

Is ek waardig?

Ek wil vandag stilstaan by ‘n enkele vers in Lukas 21:36: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Lees meer
Die Vryheid van Keuse

Die Vryheid van Keuse

Ek weet maar net te goed dat ek die laaste ruk vreeslik baie praat oor die bekering, vergifnis en die HERE aanneem as Persoonlike Saligmaker. Hierdie is konsepte wat vir die HERE baie belangrik is en ek wens mense wil gehoor gee…

Lees meer
Waarskuwings

Waarskuwings

Ek let die laaste ruk op hoe ernstig die waarskuwings geword het… Maar wat vir my absoluut verbasend is, is dat ten spyte van alles, daar ‘n liefdevolle HERE daar bo is wat omgee! ‘n HERE wat nie een van Sy kinders wil agterlaat om deur die verdrukking te gaan nie. Prys die Naam van Jesus!

Lees meer
Die Wil van die Vader

Die Wil van die Vader

Daar is duisende wat dink dat as hulle ‘n goeie lewe lei en elke Sondag kerk toe gaan, hulle Hemel toe sal gaan… Nee, Nee, NEE! Liewe leser, as dit jou siening is, dan is jy so verkeerd soos wat jy nog nooit in jou lewe was nie!

Lees meer