Duisend Jaar Vrederyk (Deel 4)

Duisend Jaar Vrederyk (Deel 4)

Gedurende die Duisend Jaar Vrederyk gaan Jesus se troon in Jerusalem wees wat ook die ontmoetingspunt tussen die hemel en aarde gaan wees en dus die sentrum van goddelike wysheid, gesag en geregtigheid (Jes. 2:2-4; 24:23; Sag. 8:22). Jerusalem sal spontaan deur almal as hoofstad van die wêreld erken word.

Lees meer
Oploop tot die Verdrukking (Deel 1)

Verdrukking – Oordeel van die Here (Deel 3)

Die profeet Daniël beskryf die komende verdrukking as ‘n jaarweek in Daniël 9:27 “En hy sal een week lank met baie ’n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ’n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.”

Lees meer
Oploop tot die Verdrukking (Deel 1)

Wegraping – Die dag van die Here (Deel 2)

Daar is Christene wat glo die wegraping gaan plaasvind en daar is Christene wat glo dat dit nie gaan plaasvind nie. Die mees prominente rede waarom sommige nie in die wegraping glo nie, is omdat die woord “wegraping” nie in die Bybel voorkom nie. Skokkend is dat dit die waarheid is! Die woord wegraping kom van die Latynse woord raptare en die Griekse woord harpizo wat beteken “om op te vang” of “om op te ruk”. Die woord “wegraping” was sovêr vasgestel kan word die eerste keer in ‘n preek deur JN Darby in 1830 gebruik.

Lees meer
Oploop tot die Verdrukking (Deel 1)

Oploop tot die Verdrukking (Deel 1)

Ek gaan oor die volgende drie artikels met julle die Oploop tot die verdrukking, die wegraping en die verdrukking doen. Die komende verdrukking gaan ‘n wêreldwye verskynsel wees, maar dit gaan gesentraliseer wees in Israel omdat die verdrukking deel vorm van hulle geestelike groei as volk terug na God toe. Eers moet ons egter kyk na die geskiedenis en alles wat gebeur het tot nou toe.

Lees meer
Oordeel van die Sewe Trompette

Oordeel van die Sewe Bakke

Die oordeel van die sewe bakke lees ons in Openbaring 16:1 “Toe het ek uit die tempel ‘n harde stem vir die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die sewe bakke, gevul met die toorn van God, op die aarde uit!”

Lees meer