Wat sê die Bybel oor vas?

Wat sê die Bybel oor vas?

Kom ons begin deur te kyk wat vas is. Om te vas beteken om jou oë van die wêreld af weg te neem vir ‘n tydperk soos vooraf ooreengekom tot ere van God. Ek weet dat hierdie stelling nie nou sin maak nie, maar lees gerus verder! Daar is verskeie sienings oor vas. Sommige beperk […]

Lees meer
Wat sê die Bybel omtrent seks buite die huwelik?

Wat sê die Bybel omtrent seks buite die huwelik?

Gedurende die seksdaad gee en neem beide paartjies. Letterlik beteken dit dat jy jou liggaam oorhandig aan iemand anders, en weer ook sy liggaam ontvang. Gedurende die seksdaad word man en vrou een soos die Bybel ons ook op baie plekke noem. In Mattheus 19:5 sê Jesus self: “Om hierdie rede sal die man sy […]

Lees meer
Wat sê die Bybel oor egskeiding en her-trouery?

Wat sê die Bybel oor egskeiding en her-trouery?

Heel eerstens is dit belangrik om die Bybelse woorde in Maleági 2:16 in gedagte te hou, ongeag watter standpunt ‘n mens inneem omtrent die hele egskeidings aangeleentheid: “Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle […]

Lees meer