Wat sê die Bybel oor vas?

Kom ons begin deur te kyk wat vas is. Om te vas beteken om jou oë van die wêreld af weg te neem vir ‘n tydperk soos vooraf ooreengekom tot ere van God. Ek weet dat hierdie stelling nie nou sin maak nie, maar lees gerus verder! Daar is verskeie sienings oor vas. Sommige beperk […]

Lees meer

Wat sê die Bybel omtrent selfmoord?

Volgens die Bybel word toegang tot die hemel nie bepaal deur die feit of iemand selfmoord gepleeg het of nie. Indien ‘n onbekeerde persoon selfmoord gepleeg het, het hy of sy in werklikheid niks anders gedoen as om hul reis na die poel van vuur te “verhaas” nie. Nogtans sal die persoon wat selfmoord gepleeg […]

Lees meer

Wat sê die Bybel omtrent die gee van tiendes en offergawes?

Baie Christene worstel met die gee van tiendes en offergawes. Baie se inkomste is van so ‘n aard dat hulle dit nie kan bekostig om ‘n tiende te gee sonder ernstige finansiële implikasies later die maand nie. Om dinge te vererger was ek persoonlik al in kerke waar die gee van tiendes en offergawes afgedwing […]

Lees meer

Wat sê die Bybel omtrent veelrassige huwelike?

Die Ou-Testamentiese wet het die Israeliete beveel om hulself nie te verbind in ‘n veelrassige huwelik nie, Deuteronomium 7:3-4 “[3] Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie—jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; [4] want hy sal jou seun van My afvallig […]

Lees meer