Die Bruid van Christus se vertroue in God

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dis tyd vir selfondersoek en dis waaroor die volgende gedeelte gaan.

Ek het nie hierdie boodskap nie self geskryf nie. Ek het dit van een van my lesers ontvang, maar dis waarlik geïnspireer deur die Gees van die HERE! Prys Sy Naam!

Christen, jy wat Jesus as jou Verlosser en Saligmaker gekies het, jy wat in Hom glo; vra jouself af: Hoekom dien jy die Here? Hoekom hou jy aan om Hom te dien en lief te hê? Ek glo elkeen sal antwoord omdat jy op Hom vertrou. Jy vertrou op Hom dat Hy vir jou sal sorg en jou sal beskerm en jou sal dra, nie waar nie? Ons almal ken en bely dan die volgende verse in die Bybel.

“’n PSALM van Dawid. Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.” (Psalm 23)

“’n BEDEVAARTSLIED. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou Bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.” (Psalms 121)

En daar is nog soveel meer wat ek hier kan neersit! Tog weet elke Christen ook wat sê die 10 gebooie, veral die eerste gebod: “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.” (Eksodus 20:3)

Josua het ook die volgende verklaar: “Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die Here dien.” (Josua 24:15)

Wat beteken dit dan vandag vir ons. Ons dien mos nie meer daardie afgode van die Amoriete ensovoorts nie. So watse afgode het dan vandag betrekking op ons? Wel, as ons Abba Vader dien en liefhet met die wete Hy sorg vir ons en beskerm ons en daarom vertrou ons op Hom, dan sou ek sê dis regverdig om te sê enige iets waarin jy jou vertroue sit om jou te beskerm, behalwe die enigste lewende Skepper God, is ‘n afgod, nie waar nie?

Kom ons kyk nou na 2 Tessalonisense 2:6-7 “En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;”

So wat is dit wat Antichris teëhou? Dit is hulle wat bid teen sy bose werke. Dié wat nie hulle vertroue in daardie bose werke stel nie. Kom ons dink dan bietjie aan die lewe van vandag. Wat is die een ding waarin mense hulle vertroue en hoop stel vir beskerming bo God se beskerming? Waarvoor vrees alle mense deesdae regoor die aarde en begeer beskerming daarteen? Ja, die pandemie en mense gryp na die byt van die naald om hulle daarteen te beskerm. Is dit dan nie ‘n afgod nie omdat ons ons vertroue in die hande van ‘n mens plaas terwyl God gesê het dat Hy ons sal beskerm?

Kom ons vra dan die vraag, wie wil dit nie vat nie? Wie staan saam in gebed daarteen? Wie poog om dit teë te hou? Die Bruid van Jesus natuurlik!

Die Bruid vertrou alleenlik op Skepper lewende God vir beskerming en kies om nie die spuit te vat nie. Die mensdom vertrou in die spuit vir beskerming en maak dus daarvan ‘n afgod. Die Bruid bid dat die spuit nie afgedwing sal word nie. Die bose wil hê ons moet glo dat die spuit hulle lewe sal red, en wil dit vir almal gee. Dus wil die bose hê dat almal op hierdie afgod moet vertrou. Maar die Bruid bid daarteen want daar is net een lewende God. Solank die Bruid daarteen bid, sal die boosheid nie tot volle krag kan oorgaan nie, maar net tot Jesus Sy Bruid kom haal! Dan is die genadetyd op aarde verby wees.

Almal kan sien dat die boosheid op die mensdom al hoe sterker en sterker toesak. Die boosheid wat elke mens op die aarde onder sy mag wil kry! Maar hou aan bid Bruid van Jesus, dis hoe hierdie bose teëgehou gaan word totdat Jesus Sy Bruid uit die weg gaan ruim! Die Bruid hoef dus nie bang te wees vir die boosheid wat alreeds aan die werk is nie, want dit gaan NIE tot volle werking KAN oorgaan nie, totdat Jesus Sy Bruid kom wegvat, want dan is hierdie genadetyd verby en dan gaan God se wraak oor die aarde losbreek!

Baie mense sal sê maar dan mag jy geen medikasie gebruik nie. Hieroor wil ek sê, wie drink ‘n hoofpynpil voorkomend? Niemand. God het dokters die kennis gegee om mense in nood en met siekte en operasies te help, maar sodra jy jou hoop in iets stel om jou te beskerm teen wat ook al, anders as Skepper Lewende God, dan maak jy daarvan ‘n afgod.

As jy werklik berou het kind van Jesus, gaan na Sy voet en vra dat Hy jou sal vergewe. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. As jy die spuit gevat het, maar jy het nie geweet dis verkeerd nie, dan sal vir vergifnis by Jesus kry.

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (Kolossense 1:13-14)

“Jesus se kosbare bloed het aan die kruis gevloei om JOU sonde te vergewe mits jy dit bely en ‘n daadwerklike poging aanwend om daarmee te stop!“ (1 Johannes 1:9)

Mag die Bruid van Christus hierdeur bemoedig word en volhou met gebed!

Met dank aan Magdel Le Roux vir hierdie Gees vervulde boodskap.

 

(Visited 348 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .

2 Comments

 1. Skuus! Verkeerde spelling reggestel…
  Vee asb. eerste skrywe uit. Baie dankies.
  -‐————‐——————-

  Amen!

  Elke knie sál voor Jesus Christus buig en bely dat Hy die Alpha en Omega is!

  Dit laat my met stille, rou hartseer as ek hoor/sien hoeveel gelowiges, selfs baie predikante die Gruwelinspuiting geneem het! Mense wat Covid- gehad het, herstel het en ten spyt – waarlik nogsteeds die inspuitings geneem het! Vir vele is dit nie omdat hulle nie van beter weet nie – hulle is met ‘n geestelike blindheid getref! Hulle luister eenvoudig nie na die feite daarvan nie!

  Daar het ‘n geestelike hardkoppigheid, ‘n blindheid oor baie, baie mense gekom!

  En dan is daar ongelowiges wat weier om Jesus Christus aan te neem – ten spyte van die feit dat hulle die inspuiting vrees! En ander wat wel nóú, tot bekering kom! Prys onse hemelse Vader!

  Dis egter geen parradoks nie. Die gees van Blindheid gaan van huis tot huis. Nes in die tyd van Israel… Wee jou as die Bloed van Jesus Christus nie aan die deurkoesyne van jou hart gevind word nie! Lewe IN Jesus Christus my liewe medegelowiges – dag en nag! God sal Sorg dat jou olie in jou lamp nie té min is of opdroog nie – wandel álleen IN die Heilige Gees.

  Lewe sonder enige selftevrede trots, bitter wrok of geestelike vuilheid! Sonder jouself af van die Gruwels van die wêreld. Bely jou sondes en vergeef Álmal! Loof, aanbid en prys Jesus Christus dag en nag! Bly IN die Woord van God.

  Ons lewe in die tydperk waarin die vyf maagde sonder olie in hul lampe gaan olie soek het…! Dis stikdonker en die nag is fluisterstil…

  Hoor julle Sy Voetstappe? Laat die wat Ore het, na Hoor se Woorde luister…!

 2. Amen! Elke knie sál voor Jesus Christus buig en bely dat Hy die Alpha en Omega is!

  Dit laat my met stille, rou hartseer as ek hoor/sien hoeveel gelowiges, selfs baie predikante die Gruwelinspuiting geneem het! Mense wat Covid- gehad het, herstel het en ten spyt – waarlik nogsteeds die inspuitings geneem het! Vir vele is dit nie omdat hulle nie van beter weet nie – hulle is met ‘n geestelike blindheid getref! Hulle luister eenvoudig nie na die feite daarvan nie!

  Daar het ‘n geestelike hardkoppigheid, ‘n blindheid oor baie, baie mense gekom!

  En dan is daar ongelowiges wat weier om Jesus Christus aan te neem – ten spyte van die feit dat hulle die inspuiting vrees! En ander wat wel nóú, tot bekering kom! Prys onse hemelse Vader!

  Dis egter geen parradoks nie. Die gees van Blindheid gaan van huis tot huis. Nes in die tyd van Israel… Wee jou as die Bloed van Jesus Christus nie aan die deurkoeseine van jou hart gevind word nie! Lewe IN Jesus Christus my liewe medegelowiges – dag en nag! God sal Sorg dat jou olie in jou lamp nie té min is of opdroog nie – wandel álleen IN die Heilige Gees.

  Lewe sonder enige selftevrede trots, bitter wrok of geestelike vuilheid! Sonder jouself af van die Gruwels van die wêreld. Bely jou sondes en vergeef Álmal! Loof, aanbid en prys Jesus Christus dag en nag! Bly IN die Woord van God.

  Ons lewe in die tydperk waarin die vyf maagde sonder olie in hul lampe gaan olie soek het…! Dis stikdonker en die nag is fluisterstil…

  Hoor julle Sy Voetstappe? Laat die wat Ore het, na Hoor se Woorde luister…!

Comments are closed.