Die Here weet!

die-here-weetSoos oudergewoonte vra ek vir die Here waaroor Hy wil hê ek moet skryf voor ek begin om met julle te praat. Die Gees toon dan aan my waaroor ek moet praat. Gewoonlik is dit ‘n woord van vermaning of bemoediging, maar vandag is dit heeltemal anders.

Eers het die Here vir my ‘n vertrek gewys; mooi wit geverf buite, maar binne in was die vloer vuil en die mure swart van jare se vuilis. Ek het gewonder wie in so ‘n plek sal wil bly, maar ek het nie gevra nie. Die oggend met oggend godsdiens, het dit wat ek gesien het; sin gemaak…

In Esegiël 8:12 staan “Toe sê Hy vir my: Het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk? Want hulle dink: Die HERE sien ons nie; die HERE het die land verlaat.”

Ek weet nie wie hierdie boodskap gaan lees nie en op wie dit van toepassing is nie, maar luister en luister nou mooi: Die Here sien wat jy doen. Jy kan vir Hom niks wegsteek nie! Jy dink tien teen een dat solank jy bid, Bybel lees en gereeld kerk toe gaan, alles reg is… Dit is nie! Die Here weet hoe vuil die binnekamer van jou art is en Hy weet wat jy in die dieptes van jou gedagtes besweer! Hou dadelik op daarmee, want waarmee jy besig is, is geen plesier vir God nie! Jy kan nie vir God flous nie!

God soek nie halwe christene nie. Jy is of ‘n hele christen of jy is niks! Ons kan nie die Here op Sondag dien en dan die res van die week in ‘n boksie op die rak bere nie! God is nie ‘n “geleentheids god” nie! Dis alles of niks! Die Here het vir ons alles op Golgota gegee; tot sy eie lewe nie gespaar en wat doen ons daarmee? Ons dien Hom halfhartig! Dit hoort nie so nie, liewe leser!

Die Here is kwaad omdat so baie Christene die pad byster geraak het en dit ten spyte van al die waarskuwings wat uitgaan! Ons tyd is min. God gaan kom vir ‘n Gees Vervulde Bruid. As jy nie reg is nie, dan gaan ek vir jou nou ‘n waarborg gee dat jy gaan agterbly! Los die wêreld met sy plesier en los dit NOU!

Besluit nou wat jy wil doen, want jy kan nie twee soorte vrugte dra nie. Jy dra of druiwe of jy groei dorings; nie albei nie! Jy is of in die wêreld of jy is daaruit, maar jy kan nie albei doen nie! Onthou dat die Here weet wat jy dink en wat in jou hart aangaan!

Liewe leser, kom bid saam met my. “Liewe Here, ek wil vra dat wie ook al hierdie lees, U dit aan hom of haar sal wys waar daar dinge is waarmee u nie gelukkig is nie. Help ons, Here, om van daardie vuil kamers in ons harte skoon te maak en vir satan te sê dat genoeg nou genoeg is. Ons lewens en ons siele behoort aan die Koning van die Konings en hy het geen reg daartoe nie! Ek vra dit, my Heer, nie uit verdienste nie, maar in die wonderlike naam van Jesus! Amen.”

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 49 times, 1 visits today)