Die volle maat van ons sondes is bereik

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek is nie iemand wat koerant lees of nuus kyk nie, want ek vind dit uiter depressief om te sien hoe verdraai die wêreld is… Reg is deesdae verkeerd en verkeerd is reg en dan wil ek nie eers begin oor die groot skaal se korrupsie nie, maar so nou en dan vang my oog ‘n opskrif…

Blykbaar het 33 miljoen rand weggeraak wat bedoel was om toerusting en ontsmetmiddels te koop vir die personeel wat met die gevalle werk. Ek het net die opskrif gesien en nie die artikel self gelees nie, maar onmiddellik herinner die Gees my toe aan daardie getuienis van die ou tannie van Noorweë; die een wat gesê het wat gaan gebeur net voor Jesus gaan terugkom om Sy Bruid te kom haal. Die gedeelte wat my opgeval het was: “Dan sal die volle maat van ons sondes bereik word.”

Voor ek aangaan, wil ek ook vir julle wys op die gedeelte in  2 Timoteus 3: [1]  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. [2] Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, [3]  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, [4]  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; [5]  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. [6]  Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, [7]  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. [8]  En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof.”

Almal ken seker hierdie gedeelte, maar het julle opgelet hoe dit al vervul is? Nou gaan ek terugkom na die gedeelte “Dan sal die volle maat van ons sondes bereik word.” Sien julle hoe alles inmekaar steek? Die dag wat ons naasteliefde so verkoel het dat ons bereid is om toe te sien hoe ander mense as gevolg van die COVID 19 pandemie sterf net sodat ons ons sakke kan volmaak met geld wat ons nie toekom nie; dis die dag wat ons die volle maat van ons sondes bereik het. Van hier af, is dit net ‘n kwessie van tyd…

Niemand, en ek bedoel niemand gaan weet wanneer die dag van die HERE gaan kom nie. Jesus self sê so dat net God die Vader daardie dag weet, maar Jesus sê ook dat ons sal weet as die tyd naby is en ek kan julle verseker dat dit is! Ek vermoed dat God die Vader net wag vir die laaste siele om gered te word voor Hy vir Jesus gaan sê dat die tyd gekom het.

Die van julle wat nog nie die getuienis van die ou tannie van Noorweë gelees het nie, kan dit gerus gaan lees onder my artikel van Wat is die kenmerke van ‘n profeet. Iemand het vir my haar getuienis gestuur in 2010, kort nadat ek met Suider Kruis begin het; ‘n getuienis wat in 1968 gemaak is! Op daardie stadium was ‘n gedeelte van die getuienis waar, maar nie alles nie. Intussen het alles waar geword tot op die punt waar die Derde Wêreld Oorlog moet uitbreek en Jesus Sy Bruid moet kom haal.

Nog meer skrikwekkend is hoe aan die slaap die wêreld is vir wat aangaan… Ek sien dit elke dag. Terwyl ons wat Jesus verwag gereed maak daarvoor, gaan die wêreld aan en leef hulle lewens asof daar nooit ‘n einde aan gaan wees nie; net soos in die dae van Noag. Jesus was reg toe Hy gesê het dat die wegraping soos ‘n groot skrik oor die wêreld gaan kom… Is dit nie wonderlik om te sien hoe die Bybel in vervulling gaan nie?

Liewe leser, gryp vir Jesus vas terwyl jy nog die tyd het. Bid vir vergifnis vir jou sonde; elke dag as jy kan! Kweek daardie persoonlike verhouding met Jesus, want Hy het jou meer lief as wat jy ooit sal kan besef! Prys die Naam van Jesus! Die einde is naby; baie naby…

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 58 times, 1 visits today)
Tagged , , .