Ek gaan iets in julle dae doen

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Deur die Gees leer die HERE vir ons en wys Hy vir ons dinge wat ons nog nooit gesien het nie en maak Hy Sy woord waarheid in ons lewens.

Na my boodskap oor die drome “Drome droom en gesigte sien” van 11 Augustus, het verskeie mense my gekontak met die drome wat hulle gehad het. So het iemand vir my gesê dat sy vrou vir hom gesê het dat daar ‘n storm aan die kom is. Eers kon hy nie verstaan wat sy bedoel het nie, want in die area waar hulle bly is daar nie storms hierdie tyd van die jaar nie. Nadat hy my boodskap gelees het, het hy verstaan dat die storm verwys na die komende oorlog en het hy verstaan wat sy vrou bedoel het.

Nog iemand het vir my gesê dat hulle Jesus in ‘n droom gesien het waar hy wapenuitrusting aangehad het. Hy het ‘n staal helm op sy kop gehad, swaar skoene en ‘n borsplaat soos iemand wat gaan oorlog maak. Hy het op en af geloop en sy voetstappe het swaar weergalm soos hy op en af geloop het.

Iets is aan die kom en ek weet dat daar van julle is wat dit ook kan aanvoel! Dis waarom ek so verbaas was toe ek die volgende gedeeltes in die Woord van God gevind het onder leiding van die Gees.

My Bybel het oopgeslaan by Habakuk die eerste hoofstuk. Dit was vir my vreemd, want ek kan nie onthou dat my Bybel al ooit daar oopgeslaan het nie, maar toe ek begin lees, toe het ek begin verstaan!

[2]  Hoe lank, o HERE, roep ek om hulp, maar U hoor nie; skreeu ek tot U: Geweld! —maar U help nie? [3]  Waarom laat U my onreg sien en aanskou U die moeite! Ja, verwoesting en geweld is voor my oë; en daar is stryd, en twis begin. [4]  Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer te voorskyn nie; want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. [5]  Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.” (Habakuk 1:2-5)

As ons hierdie gedeelte vergelyk met die huidige toestand van die wêreld, dan klink dit darem baie bekend, né. Ek is seker dat daar baie van julle, net soos ek al tot die HERE geroep het, selfs geskreeu het oor die onreg wat in die wêreld plaasvind. Vir iemand wat ‘n baie sterk sin van reg en verkeerd het, gaan dit wat nou in die wêreld aangaan teen die grein en is dit ‘n baie bitter pil om te sluk as jy sien hoe dit wat verkeerd is nou skielik reg geword het en hoe dit wat reg is nou skielik verkeerd geword het… Alles is skielik agterstevoor! Meer hoef ek seker nie te sê nie, want julle sal sekerlik weet wat ek bedoel!

Kyk nou na die versekering wat in vers vyf aan ons gegee word. Iets gaan binnekort gebeur en ons gaan dit nie glo as dit oorvertel word nie.

Nou gaan ek julle vat na Handelinge 13:36-41 waar my Bybel ook by oopgeslaan het. Kom ons kyk!

[36]  Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien, [37]  maar Hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. [38]  Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, [39]  en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. [40]  Pas dan op dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie: [41]  Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn! Want Ek gaan iets in julle dae doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie.” (Handelinge 13:36-41)

Sien julle hoe die twee gedeeltes bymekaar inpas? Dis basies ‘n bevestiging van die eerste gedeelte waar die HERE bevestig dat Hy iets gaan doen en dat mense dit nie gaan glo as dit nie oorvertel word nie. Is die leiding van die Gees nie iets besonders nie? Is Jesus nie ‘n waarmaker van Sy Woord nie? Prys Sy Heilige Naam!

Ek weet dat daar van julle is wat bang is dat julle nie geneem gaan word in die wegraping nie. Kyk die versekering wat die HERE ons gee deur die gedeelte bo. As jy gered is en jy glo dan is jy opgewek deur God en sal jy nie die verderf sien nie. Elkeen wat glo op hierdie manier word geregverdig deur God op maniere wat nie moontlik is op enige ander manier nie. Weerhou jou van sonde en leef ‘n heilige leefstyl sover dit vir jou moontlik is. Onthou, jy gaan val; dis menslike natuur. Moet jouself dus nie skop nie, want jou bedoeling is om perfek te wees en dit is wat nodig is: daardie perfekte bedoeling.

Moenie die wegraping vrees nie, liewe leser. Dis nie iets wat gevrees behoort te word nie, want ons dien nie ‘n God van vrees nie. Ons dien ‘n HERE wat ons liewer het as enige iets anders. Jy het tog immers vir Hom gekies toe jy die wêreld net sy begeerlikhede kon gekies het en daardie keuse dra groot gewig!

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 182 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .