Ek het ‘n droom gehad…

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

In my droom het ek langs Noag se ark gestaan. Terwyl ek daar staan het ek gesien hoe die diere in die ark begin ingaan.

Liewe lesers, ons tyd gaan binnekort om wees. Die diere wat besig is om in die ark in te gaan bevestig dit! Sorg dat jou lampie vol is van die olie van die Heilige Gees en dat jou tassie gepak is vol liefde vir jou mede mens. Dis al wat jy nodig gaan hê vir jou toekoms saam met Jesus! Enige iets anders gaan nie saak maak nie.

Hierdie uitbreek van hierdie Corona Virus is net die begin. Dis die mees gevaarlikste virus wat ons al ooit mee te doen gekry het. Die wêreld is in vrees gedompel, want iemand wat siek is, weet dit nie vir die eerste twee weke na die infeksie nie. Die simptome begin eers wys in die derde week na die infeksie, maar in die eerste twee weke voor die simptome wys kan die persoon wat siek is al reeds ander mense aansteek! Ons liggame het geen verdediging daarteen nie, want anders as die ander siektes wat ons op ons planeet het, is hierdie ‘n splinter nuwe virus wat nog nooit bestaan het nie.

Hierdie is net ‘n voorsmakie van wat nog gaan kom net voor die koms van die HERE vir Sy Bruid. Die wêreld gaan nog baie meer bevrees word as wat dit nou is… God is  besig om die wêreld te waarsku, maar die wêreld het doof en blind geword vir God…

As Kinders van die HERE is ons natuurlik in ‘n unieke situasie, want ons hoef glad nie bevrees te wees nie! Net soos Noag, sy familie en die diere veilig was in die Ark, sal die HERE ons ook veilig hou teen die storm wat aan die opsteek is. Niks sal met julle gebeur sonder Jesus se uitdruklike toestemming nie en selfs al moet enkeles van ons sterf, dan sal ons plek in die Hemel gewaarborg wees! Onthou; satan kan net doen wat hom toegelaat word om te doen. Hy mag glad nie op sy eie optree nie en hy weet dit! Daar is dus geen rede om jou te bekommer nie, want nie eers ‘n haar sal vir jou kop af val sonder die toestemming van Jesus nie! Los al jou bekommernisse in die Groot Hande van Vader Jesus. Hy het klaar elkeen van ons se pad bepaal en vir ons om ons daaroor te bekommer gaan ons niks help nie.

Die van julle wat moeilike families het wat die HERE nie wil aanvaar nie, julle gaan die steun pilare word vir daardie families om staande te kan bly in die tyd wat oor is. Jesus weet hoe julle uitgekryt word as sleg en hoe julle smag na ‘n familie wat julle sal aanvaar net soos julle is. As jy een van hulle is, dan sê Jesus nou vir jou: “Nog net ‘n klein tydjie, klein kuddetjie en dan gaan julle julle erfdeel in besit neem!”

Ek gaan afsluit met die vertroostende woord van Psalm 91. Lees dit hardop as jy kan en neem dit ten harte, liewe lesers!

[1]  Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige”

[2]  Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

[3]  Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.

[4]  Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ‘n skild en pantser.

[5]  Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,

[6]  vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

[7]  Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie.

[8]  Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.

[9]  Want U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.

[10]  Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;

[11]  want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.

[12]  Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.

[13]  Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.

[14]  Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.

[15]  Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

[16]  Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk