1

Is die einde naby?

Hierdie is ‘n vraag wat deur menigte Christene gevra word. Ek glo dat die HERE dit al ‘n geruime tyd vir ons wys net hoe min tyd ons oor het en nou verwys ek na die verskynsels in die hemelruim soos in die beweging van die planete, die maan en die son.

“En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun.” (Luk 21:25)

Kyk maar net na die rare verskynsels van planete wat na duisende jare skielik agter mekaar verby beweeg, die reeks bloed mane, die son verduistering in Amerika wat regoor die hele Amerika gegaan het van Wes na Oos…

Liewe lesers, hierdie is maar net ‘n paar van die voorvalle. Kyk ook na die storms, die droogtes, die hongersnode, die oorloë wat net al hoe erger en erger word. Dis soos ‘n vrou wat op kraam staan waar die pyne al hoe meer intens word en ja, die Bybel verwys ook so daarna! Kom ons wees eerlik, jy moet werklik baie dom wees as jy dit nog nie agtergekom het nie!

“Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.” (Mat 24:36)

Die HERE waarsku ons dat niemand; ek bedoel: NIEMAND; die dag en die uur van Sy koms sal weet nie. Die afgelope tyd kom dit al hoe meer en meer voor dat daar mense is wat beweer dat hulle weet wanneer die wegraping gaan plaasvind. As God die Vader dan nie eers aan Sy Seun, Jesus Christus, of aan die heilige engele, wil bekend maak wanneer die wegraping gaan plaasvind nie, om watter onverklaarbare rede sal Hy dit aan ‘n mens beken maak? Hierdie mense suig duim, maak nie saak hoe oortuigend hulle klink nie! Hulle uitsluitlike doel is om jou te kry om geld te spandeer sodat hulle ryk kan word uit jou onkunde uit!

“En Jesus antwoord hulle en begin te sê: Pas op dat niemand julle mislei nie.” (Mar 13:5)

Julle weet, van al die dinge wat die HERE ons teen kon gewaarsku het, het hy die bogenoemde woorde heel eerste gekies: moenie mislei word nie! ‘n Slim professor het eenslag gesê as jy ‘n padda vat en dit in ‘n pot warm water gooi, sal dit dadelik uitspring. Gooi daardie selfde padda in ‘n pot koue water, maak die water stadig warm en die padda sal dood gaan sonder dat hy uitspring. Hy sal glad nie besef dat hy in die moeilikheid is nie.

Dis soos ons vandag is! Satan weet maar net te goed dat as hy verandering wil inbring wat deur mense aanvaar gaan word, dan gaan hy dit stadig moet doen, op so ‘n manier dat mense dit nie agterkom nie. Stadig maar seker word ons geslag al hoe meer wreed, gevoelloos, liefhebbers van hulleself, ongehoorsaam… Sien waarheen ek op pad is?

Daar is ‘n baie sterk gees van misleiding wat op hierdie aarde rus en dis ongelooflik om te sien net hoe baie geredde Kinders van die HERE vas aan die slaap is en dit glad nie eers sien nie! Word wakker liewe Kind van die HERE! FOKUS! Let op en kyk!

“En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.” (Luk 21:11)

Ek hoef seker nie vir julle te sê dat die aantal aardbewings besig is om toe te neem nie… Die van julle wat ouer is sal nou weet. As jy in die 1990’s van ‘n aardbewing gehoor het, dan was dit wêreld nuus en het almal daaroor gepraat! Nou is dit ‘n kwessie van dis-maar-net-nog-‘n-aardbewing… Dit het so algemeen geword dat tot die Amerikaanse Geologiese Navorsing Raad wat rekord hou van hierdie gebeure glad nie meer rekord hou van enige aardbewing onder drie op die Rigter Skaal nie! Lang termyn statistieke word net by gehou van aardbewings van ses en hoër op die Rigter Skaal! Praat van algemeen!

Die aarde se bevolking staan op die oomblik op 7.6 biljoen. Van daardie syfer sterf 2.4 miljoen mense elke jaar van honger; gemiddeld 9000 elke dag!

Oor pessiektes gaan ek my nie eers uitlaat nie… Om te hoor van een of ander vorm van voël griep, siekte of besmetting wat duisende dood maak is glad nie meer nuus nie! Dit het so algemeen geword…

Lesers, sien julle nie waarheen dinge op pad is nie! Die HERE sê in Lukas 12:56 dat ons baie goed weet hoe om die aarde en die voorkoms van die weer te beoordeel, maar ons sien glad nie raak wat rondom ons besig is om te gebeur nie! Hoe is dit dat ons dit nie raaksien nie? Sien waarom ek die vergelyking van die padda in die warm water gebruik het?

“Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.” (Luk 21:35)

Ek kan nie vir julle sê wanneer die HERE gaan kom nie; die wat beweer hulle kan is leuenaars! Ek kan vir julle dit sê en dit is dat daar meer bewyse is dat die koms van die HERE voor die deur is en baie gou gaan plaasvind as enige ander!

Die Bybel sê vir ons dat dit skielik gaan kom, soos ‘n groot skrik! In ‘n oogwink! ‘n Oogwink vat tussen drie en vier tiendes van ‘n sekonde… Dis hoe vinnig jy gaan weet of jy gereed was of nie! Is jy bereid om daardie kans te vat, liewe leser?

Om jou lewe gereed te kry is so maklik. Daar is letterlik net drie dinge wat jy moet doen: Sonde-oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is en jouself nie kan red nie; Sonde Berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het; Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonde en ‘n poging aanwend om op te hou sonde te pleeg.

Almal van ons is in sonde gebore en ons verdien om te sterf! Maar die HERE het jou so lief gehad; ja, vir jou; dat Hy Sy eie Seun geoffer het vir jou! Jy hoef nie ‘n ewigheid in die hel saam met satan deur te bring nie. Die HERE wens dit ook nie vir jou nie, want die hel is nie gemaak vir mense nie, maar vir satan en sy volgelinge. Satan weet dit, maar hy lieg vir jou en hy vertel vir jou dat jy saam met hom in die hel gaan regeer…

Liewe lesers, luister nou mooi… satan deel nooit sy mag nie! Nie eers met sy eie demone nie! Dis ‘n syfer oorlog: elke siel wat hy kan wegrokkel van God af, is een minder vir die HERE! Satan voel vere vir jou en jou ideale. Jy is kanonvoer vir hom! ‘n Speelding wat hy kan pynig vir ‘n ewigheid vir sy genot; dis wat jy vir hom is! Word wakker; let op!

Die HERE het jou lief met ‘n liefde wat nie geblus kan word nie. Hy wil jou by Hom hê, maar omdat Hy ‘n Ware Heer is, gaan jy die eerste stap moet neem! Die HERE sal homself nooit op jou afforseer nie. Die keuse moet joune wees en jy moet dit uit eie vrye wil maak. Die prys is betaal; “PAID-IN-FULL” jy moet dit net gaan haal! Nou is die beste tyd ooit! Maak die regte besluit!