Nader tot God

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus het die gedeelte in Jakobus 4 nou al ‘n paar keer vir my gegee, maar vandag voel ek gelei om hieroor te skryf. Ek weet nie of dit vir iemand bedoel is nie, maar ek moet die wil van die Gees gehoorsaam wees.

In hierdie gedeelte word daar natuurlik gepraat met die vroeë Christen Kerk wat nie verstaan het wat dit beteken om ‘n Kind van die HERE te wees nie; baie soos dit vandag ook gaan… Daar is deesdae baie wat hulle roem daarop dat hulle Christene is, maar hulle het die krag daarvan verloën…

Ek gaan skrywers vryheid gebruik om die gedeelte aan te pas vir die doeleindes om die boodskap te bring, maar julle kan gerus die oorspronklike gedeelte self gaan lees soos dit in Jakobus 4 opgeteken is.

Waarvandaan kom hierdie gestryery en vegtery onder julle vandaan? Kom dit nie van julle eie welluste wat in julle liggame stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg geestelike moord en is naywerig. Julle stry, maak oorlog en julle het niks omdat julle nie bid nie! Die rede waarom julle bid en niks het nie is omdat julle verkeerd bid! Om julle dit wat julle in gebed verkry in welluste deurbring! Egbrekers en egbreeksters! Weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie? As jy ‘n vriend van God wil wees, dan is jy ‘n vyand van die wêreld.

Met jaloersheid begeer die Gees wat in jou woon!

Baie sê hulle kan nie; satan is te sterk. Moenie hoogmoedig wees nie, want God haat hoogmoed! Wees eerder nederig, want aan sulkes gee Hy genade. Onderwerp jou aan God; weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug! Nader tot die HERE en Hy sal tot jou nader. Reinig julle hande, julle sondaars en reinig julle harte, julle dubbelhartiges! Verneder jou voor die HERE en Hy sal julle verhoog!

Moenie van mekaar kwaad spreek nie, want een is die Wetgewer, Hy het die mag om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat ‘n ander oordeel?

Kom nou julle wat nie eers weet wat môre gaan gebeur nie. Hoedanig is jou lewe? Dis tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort rukkie verskyn en daarna verdwyn. As julle tog maar net in die HERE geroem het, maar nou roem julle in grootpratery. Sulke roem is verkeerd!

Vir die wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit ‘n sonde.

Prys die Naam van Jesus!

 

(Visited 160 times, 1 visits today)