Ons is die lote

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Iemand het vir my iets baie interessant in die Bybel gewys wat ek tot nou toe nie raakgesien het nie. Dis die gelykenis van die saaier wat ek seker is baie van julle reeds sal ken, maar kom ons kyk!

In Mattheus 13 lees ons die gelykenis van die saaier: [3]  En Hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: ‘n Saaier het uitgegaan om te saai; [4]  en terwyl hy saai, val ‘n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. [5]  En ‘n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie; en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie; [6]  maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. [7]  En ‘n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. [8]  En ‘n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer: die een honderd—, die ander sestig—, die ander dertigvoudig. [9]  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!”

Ek het tot nog altyd gedink dat hierdie stukkie sinspeel op die wat die Woord van die Here en die wat daarna luister en dit doen teenoor die wat dit nie doen nie. Daar is egter ‘n ander betekenis ook.

In Johannes 15 sê Jesus die volgende: [1]  Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. [2]  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. [3]  Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. [4]  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. [5]  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Ek het al baie keer gewonder waarom party van my Christen vriende so swaar kry en waarom hulle so gekasty word. As daar ‘n ongeluk is wat plek soek om te gebeur, dan gebeur dit eerste met hom/haar! Ek kon dit nooit verstaan nie totdat die Gees die twee gedeeltes hierbo gewys het.

As geredde kinders van die HERE is ons is almal lote in Sy Wynstok, maar ons is nie almal ewe groot of ewe sterk nie. Ons groei hang direk af van hoe ons na die Woord van die HERE luister en dit uitleef. Die saad wat in diep grond geval het, groei vinniger en sterker as die saad wat in die vlak grond geval het. Net so ook met ons as lote in Christus: party is baarlik daar terwyl party van ons al groot en sterk gegroei het en baie vrug dra!

Ons almal groei na ons vermoëns afhangende van ons lewens omstandighede. Jy kan stadig groei of vinnig groei, afhangende hoe jy die Woord van die Here bestudeer en jou verstand oopmaak vir die Gees. Ons moet dus nie ongeduldig wees met ons mede-broers en susters wat nie so vinnig groei nie. Ons is vinnig om raad uit te deel en nog vinnige om die foute in ‘n ander se lewe raak te sien, maar ons vergeet dat ons ook iewers begin het en dat ons as lote ook klein swak was in die begin.

Wees daarom geduldig met u mede-broers en susters in die Gees. Staan hulle by; bemoedig en versterk hulle eerder as om hulle gedurig op hulle foute te wys!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 151 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .