DEEL 2 : Oordeel van die Sewe Trompette

DEEL 3 : Oordeel van die Sewe Bakke

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Ek gaan vandag die laaste sewe Oordele van Openbaring met julle behandel.

Die oordeel van die sewe bakke lees ons in Openbaring 16:1 “Toe het ek uit die tempel ‘n harde stem vir die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die sewe bakke, gevul met die toorn van God, op die aarde uit!”

U moet onthou dat hierdie oordele, net soos die laaste drie oordele van die Trompette, net gemik is op die mense wat nog nie Jesus as Saligmaker aanvaar het nie. Slegs die wat reeds die merk van die dier aanvaar het en die wat die beeld van die Antichris aanbid sal deur hierdie plae getref word. Uit die aard van die saak gaan die wêreld hierdie Christene in so ‘n mate haat, dat hulle doodgemaak gaan word waar hulle ook al gekry gaan word.

Die eerste bak word uitgegooi in Openbaring 16:2 “Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid.” In die stede en dorpe gaan bykans almal met hierdie sere rondloop. Iemand wat dit nie het nie, gaan dadelik as ‘n Christen gebrandmerk word en doodgemaak word…

Die tweede bak word uitgegooi in Openbaring 16:3 “Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword soos die bloed van ‘n dooie, en alles wat in die see lewe, het doodgegaan.” Ek weet nie wie van u al die bloed van ‘n dooie gesien het nie… Dis ‘n baie donker rooi kleur en dit ruik verskriklik! Persoonlik kan ek my net voorstel hoe die see gaan lyk as hierdie oordeel uitgespreek gaan word. Die stank langs die kus gaan oorweldigend wees!

Die derde bak word uitgegooi in Openbaring 16:4 “Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword.” Die mense in die binneland gaan heel waarskynlik juig dat hulle nie langs die kus woon nie! Net wanneer hulle dink hulle is veilig, dan gaan hierdie oordeel hulle tref! Die doel van hierdie laasgenoemde twee oordele is om die dood van die profete en gelowiges wat dood gemaak is omdat hulle die woord van God verkondig het te wreek. Openbaring 16:5-7 beskryf hierdie gebeurtenis: [5] Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê: U is regverdig, U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het; [6] want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. [7] Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, betroubaar en reg is u oordele.”

Die vierde bak word uitgegooi in Openbaring 16:8-9 “Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur ‘n groot hitte gebrand, en hulle het die Naam gelaster van God wat die mag oor hierdie plae het. En hulle het hulle nie bekeer nie en aan Hom nie die eer gegee nie.” Hierdie gaan ‘n relatiewe veilige tyd vir die Christene wees wat tot nou toe oorleef het. Hulle gaan die enigste wees wat in die dag buite sal kan rondloop en aan wie die son geen skade sal aanrig nie. Enige iemand anders wat nie ‘n Christen is nie, gaan lelik gebrand word. Ek vermoed dat die brandmerke soortgelyk aan derdegraadse sonbrand wonde sal wees. Indien mediese hulp nie dadelik bekom word nie, sal die wonde ontsteek en tot meer pyn lei. Daarom die beskrywing in die Bybel dat die mense God gaan vloek en sy Naam belaster.

Die vyfde bak word uitgegooi in Openbaring 16:10-11 “Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi, en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stukkend gebyt van die pyn en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur, en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie.” Die koninkryk van die Antichris beslaan die hele aarde, dus gaan die hele aarde gehul wees in duisternis. Iemand wat nie ‘n Christen is nie, gaan nie kan sien waarheen hy gaan nie. As hy per ongeluk buite in die son beland gaan die son hom brand. Hulle gaan oortrek wees van swere. Die see gaan vol bloed wees en so ook die riviere. Drink water gaan daar nie wees nie. Mens kan jou net voorstel: honger, dors, vol swere en blind… Vir enige iemand wat nie ‘n Christen is nie gaan hierdie tydperk ‘n absolute nagmerrie wees! Om te dink, alles kan eindig as jy net bely, maar in plaas daarvan gaan die mense God vloek…

Die sesde bak word uitgegooi in Openbaring 16:12-16 “Die sesde engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om ‘n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die vals profeet drie onrein geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste, wat wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. ‘Kyk, Ek kom onverwags soos ‘n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie.’ Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreeus Armageddon genoem word.” Ek vermoed dat die oordele wat tot nou toe oor die wêreld geheers het hiermee gaan ophou. Die Eufraatrivier gaan opdroog, maar die belangrikste is die geeste wat uit sal gaan om die heersers van die verskillende streke te mislei met wondertekens sodat hulle bereid gaan wees om teen God oorlog te voer…

Die laaste en sewende bak word uitgegooi in Openbaring 16:17-21 “Die sewende engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar ‘n stem hard uitgeroep: ‘Dit is verby!’ Toe het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was ook ‘n groot aardbewing soos daar nog nie was vandat die mens op die aarde gekom het nie, so ‘n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in drie dele geskeur, en die stede van die nasies het inmekaargestort. God het ook nie vergeet om vir die grote Babilon die beker met die wyn van sy gloeiende toorn te gee nie. Al die eilande het verdwyn, en berge was daar ook nie meer nie. Groot haelstene, elkeen omtrent vyftig kilogram swaar, het van die hemel af op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat die plaag verskriklik groot was.” Met die aardbewing wat plaasvind, gaan Jerusalem in drie geskeur word. Die hele aarde gaan gelykgemaak word. Dit beteken dat daar nêrens enige berg, dal of eiland ooit weer sal wees nie. Die stad Babilon vanwaar die Antichris die wêreld gaan regeer, gaan totaal gelykgemaak word. Die Bybel sê elders dat niemand ooit weer vir Babilon sal kan opgrawe of dit ooit weer sal kan vind nie! Die 50 kilogram haelstene gaan amok saai onder die weermagte van die Antichris. Die mense gaan God vloek oor hierdie plaag, maar dit alles is net die begin. Jesus gaan volgende kom en Hy gaan oorlog voer teen die magte van die Antichris en Hy gaan hulle verslaan! Daarna gaan die duiwel vir ‘n duisend jaar gebind word en gaan Jesus asook die wat gedurende die verdrukking gesterf het, saam met Hom oor die Aarde as konings regeer.