PROFETIESE BOODSKAP – Ek kom vandag!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Hoe wonderlik is ons Heer en Koning nie? Prys Hom, Prys Sy Naam! Ek het ‘n Bybelstudie stukkie vir julle gereed gehad vir vandag, maar die HERE wys vir my dat ek eerste hierdie goeie tyding vir julle moet bring!

Ek het gister die getuienis ontvang van ‘n vrou wat ‘n droom gehad het. In die droom het sy die HERE gesien. Sy kon Hom duidelik sien, behalwe vir Sy gesig, maar sy sê dat sy geweet het dat dit die HERE was, want sy kon dit aanvoel. In die droom het die HERE vir haar gesê: “Ek kom vandag!” Ons weet dat ‘n jaar vir die HERE is soos ‘n dag, dus kan ons elkeen ons eie afleidings maak!

Dit is waar dat die HERE in Sy Woord sê (Mattheus 24:36) dat ons die dag en die uur van Sy koms nie sal weet nie, maar daar word geen melding gemaak van die maand of die jaar nie. Jesus sê ook self dat ons sal weet wanneer die tyd naby is en ek kan vir julle sê dat ek dit al ‘n geruime tyd kan aanvoel. Ek het geen idee presies wanneer nie, maar ek weet dat dit gou gaan wees!

In die ou testament in die boek van Joël 2:31 sê die HERE “Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom.” Hierdie woorde het waar geword met die reeks bloed mane en die son verduisterings wat ons sedert 2014 waargeneem het. Nog meer is die feit dat vier van hierdie bloed mane op Joodse vakansie dae plaasgevind het. Dit onderstreep die feit dat die tyd naby is!

Vanoggend val my Bybel oop by Lukas 12:35-38 [35]  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. [36]  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. [37]  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. [38]  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.”

Liewe lesers, die tyd is baie-baie naby! Ek wil julle smeek om asseblief gereed te wees. Niemand van ons weet presies wanneer die tyd gaan kom nie, maar tensy God die Vader ons weereens genadig is, dan gaan 2019 die jaar wees wat ons huis toe sal gaan.

Die waarskuwings is almal daar. As julle na die morele stand van die wêreld kyk en ek bedoel dit wat tans alles gebeur en dit wat deur die wêreld afgemaak word as normaal; dan laat dit Sodom en Gemorra lyk na ‘n speel park vir kinders!

Wees wakker, liewe lesers! Waarsku die wat jy kan. Maak gereed deur die wat jy te nagekom het onverskoning te vra. Bid en vra die HERE om jou te vergewe as daar enige iets uitstaande is. Moenie tot môre uitstel wat jy vandag kan doen nie en MOENIE dat die HERE jou aan die slaap vind as Hy kom nie!

Prys die Naam van die HERE!

image_pdfLaai afimage_printDruk