Vergewe mekaar se oortredinge

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Die Here wys dat daar nog baie van sy kinders is wat met wrokke in hulle harte rondloop omdat hulle mense nie hulle oortredinge kan vergewe nie. Die mees wonderlikste ding wat ons as Christene aan ons mede mens kan doen is om daardie persoon se oortredinge teen ons te vergewe ongeag of daardie persoon ‘n Christen is of nie.

In Mattheus 6:9-13 leer Jesus sy dissipels om die Onse Vader te bid. In vers 12 raak Jesus die kwessie van skuld vergifnis as volg aan: “…en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe…” Weet u wat hierdie vers beteken? Ons vra God om ons sonde te vergewe net soos ons die wat teen ons oortree het vergewe!

Wat beteken die woord vergewe? Letterlik beteken dit om die rekord skoon te vee, om vry te stel, om skuld af te los. Wanneer ons iemand te na kom, soek ons hulle vergifnis sodat die verhouding herstel kan word. Niemand word vergewe omdat hy of sy dit verdien nie. Niemand verdien om vergewe te word nie. Vergifnis is ‘n daad van liefde en genade. Vergifnis is ‘n besluit om iemand nie verantwoordelik te hou vir ‘n daad nie, ongeag wat daardie persoon aan jou gedoen het.

Mens hoor so baie van mense wat sê dat hulle vergewe, maar nooit sal vergeet nie. Hierdie is so verkeerd. Deur te vergewe en nie te vergeet nie, veroorsaak emosionele bagasie wat vir jare saam met jou gedra word en jou uiteindelik ‘n swaarmoedige en verbitterde persoon maak. Jy dink later die hele wêreld is teen jou, terwyl dit nie werklik is nie. Hierdie emosionele toestand kan homself manifesteer in ‘n hele reeks van geestes siektes. Dis waarom die Here so klem daarop lê dat ons mekaar moet vergewe en vergeet, want Hy weet wat die gevolge van hierdie tipe denke vir ons as mens is!

Jesus is ons leidsman en as Christene behoort ons in sy voetstappe te volg. In Psalm 103:12 lees ons hoe Jesus ons sonde vergewe: “So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.” In Hebreërs 10:17 lees ons meer oor Jesus se vergewensgesindheid: “…en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.” Ons behoort hierdie maatstaf te gebruik ongeag hoe moeilik dit ook al vir ons kan wees om te volg.

Dit is waar dat goed wat ‘n groot impak op ons lewes gemaak het nie maklik vergeet word nie. Om sulke goed dadelik te wil vergeet is onrealisties en onhaalbaar.  Vergewe en vergeet gaan dus uit en uit oor ons groei as mens en die manier hoe ons die gebeurtenis verwerk. Om te vergeet beteken dat alhoewel jy seergekry het, onthou jy dit nie meer met bitterheid en negatiwiteit in jou hart nie en beraam jy ook nie meer allerhande planne om wraak te neem nie.

Om iemand se skulde teen jou te vergeet verwys dus meer na ons groei as mens. Dit wat gebeur het was nie lekker nie,  maar dit is nie meer ‘n kwessie nie, want dit het van my ‘n sterker beter mens gemaak. Die gebeurtenis het my geleer om te verwerk , te vergewe en vorentoe te kyk. Ek plaas nie meer die persoon wat teen my oortree het in boeie nie en ek roep nie meer sy skuld gereeld op nie. Hierdie is die tipe gesindheid wat ons moet hê en dit is die een wat ons behoort na te jaag. Nie ‘n gesindheid van wraak en vergelding nie.

Sommige sal nou dink dat praat maklik is. Kom ek gee vir julle een laaste voorbeeld. Jesus het toegelaat dat Sy rug met ‘n sweep oopgekloof word; Hy het toegelaat dat hulle ‘n doring kroon met ‘n stok op sy kop inslaan; Hy het toegelaat om bespot, geslaan, bespuug te word; Hy het toegelaat om gekruisig te word… En wat was Sy woorde op die kruis? “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Luk 23:34) As Jesus dan sulke vergifnis kon uitspreek, waarom kan ons mekaar dan nie vergewe nie?

Mag die Here hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk