Waarom glo jy nie?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Jesus sê in Lukas 12:56 dat ons weet hoe om die voorkoms van die lug en die aarde te beoordeel, maar ons weet nie hoe om te beoordeel wanneer die Seun Sy Bruid gaan kom haal nie.

“Ek bewaarheid Bybel geskrifte voor julle oë en julle sien dit nie raak nie! Julle sien elke dag hoe hierdie wêreld agteruit gaan, maar julle let dit nie op nie! Waarom nie? Wat meer moet Ek doen om julle uit hierdie slaap waarin julle is wakker te skud?”

“Julle sing, dans en klap hande in die kerk tot eer van My Naam, maar julle glo nie dat Ek die beskikker van lewe en dood is nie. Julle glo nie dat selfs die mossies almal voor My getel is nie. Julle glo nie dat niks met julle sal gebeur sonder My uitdruklike toestemming nie. Het Ek dan nie gesê dat selfs die hare op jou hoof gestel is nie? Waarom vrees jy dan? Waarom vertrou jy die wêreld met sy sogenaamde geneesmiddel? Is Ek nie wie Ek sê Ek is nie? Wat meer moet Ek doen om jou te oortuig?”

Liewe lesers, ek weet nie waar hierdie boodskap vandaan kom nie. Ek weet net dat ek dit moes skryf, so wie ook al dit lees, weet dat dit ‘n boodskap van Jesus is. Weet dat Jesus met jou praat. Hy gaan kom om Sy Bruid te kom haal en dit gaan binnekort gebeur. Die tyd is nader as wat ons besef!

Weet dit dat as jy daardie inenting vat, dan gaan Jesus ‘n enkele traan vir jou stort en daardie traan gaan jou naam uitwis uit die Boek van die Lewe uit omdat jy nie glo nie.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

2 Comments

  1. aie baie dankie vir die opbouende woord en antwoord.. Ek sal hom versorg tot die dood toe… Baie dankie en baie seën oor u en familie… Hallelujah

Comments are closed.