Wat sê die Bybel oor die Wegraping?

Wat sê die Bybel oor die Wegraping?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Voor ons begin moet ons eers kyk wat die wegraping behels. Die wegraping is die proses waar Jesus in die geheim al die ware geredde Christene gaan kom haal en hulle weg voer Hemel toe. Intussen gaan die verdrukking op aarde afspeel voor Jesus aan die einde daarvan saam met die wat weggeraap was terug gaan kom aarde toe.

Die idee van ‘n wegraping wat gaan plaasvind geniet vandag ‘n enorme groot aanhang onder Christene hoofsaaklik as gevolg van die baie bekende fiksie reeks “Hulle wat Agterbly” soos geskryf deur Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. In die reeks word ‘n fiktiewe verhaal vertel van ‘n groep mense wat agterbly na die wegraping, hoe hulle agterna Christene word en hoe hulle deur die anti-chris vervolg word gedurende die verdrukking.

Vandag is daar Christene wat glo die wegraping gaan plaasvind en is daar Christene wat glo dat dit nie gaan plaasvind nie. Die wat nie in die wegraping glo nie, beweer dis ‘n teorie wat deur Christen Fundamentaliste versprei word en dat dit direk stam uit die “Hulle wat Agterbly” reeks. Die mees algemene verweer wat gegee word waarom daar nie ‘n wegraping gaan plaasvind nie, is omdat Jesus se tweede koms in Mattheus 24 genoem word voor die gedeelte wat handel oor die wegraping.

Baie mense se siening oor die Bybel word gevorm deur professore en teoloë en hooggeleerdes se siening en verduidelikings oor wat nou eintlik bedoel word. Daar word aan die mense voorgehou dat die Bybel moeilik is om te verstaan en dat die gewone man in die straat nie in staat is om die Bybel te kan verstaan nie. Ons moet egter onthou dat die Bybel nie geskryf is vir professore en teoloë en hooggeleerdes nie. Die Bybel is geskryf vir ons as gewone plat-op-die-aarde mens met, geen geleerde agtergrond nie, om letterlik opgeneem te word. Dit wat daar staan is wat die Here wil hê ons moet lees en verstaan.

Om te verstaan of daar wel ‘n verdrukking gaan plaasvind, moet ons kyk na die verhaal van die Tien Plae. Die plae het net die Egiptenare getref, nie die Israeliete nie. God het hulle beskerm. Net so het God vir Noag ‘n ark laat bou sodat hy die vloed kon ontsnap. Later het God vir Lot en sy gesin beskerm deur hulle uit die streek van Sodom en Gemorra te laat uittrek voor die oordele sou kom. Dit is dus God se manier om dit wat Syne is eers uit die rampgebied te verwyder voor Hy sy oordele laat geld. Ons kry bewyse hiervan in Romeine 5:9: “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”, Romeine 8:1 “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…” en ook in 1 Tessalonisense 5:9 “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus…” en ook in 1 Tesalonisense 1:10 “en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” Ons as Christene is dus VERLOS van God se toorn en nie bestem vir die oordeel wat tydens die verdrukking op aarde uitgestort gaan word nie.

Hoe weet ons dat die wegraping gaan plaasvind? Die antwoord is in 2 Tessalonisense 2 [7] Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; [8] en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,” Op hierdie oomblik staan die Christene die openbaring van die Antichris tee, want die Heilige Gees in die kerk is sterker as die gees van misleiding in die wêreld. Wanneer die Christene egter skielik weggeneem word, dan verdwyn die lig van die wêreld en breek die uur van die duisternis aan. Dan kan die mens van sonde sonder teëstand geopenbaar word. Die wegraping móét dus plaasvind voordat die Antichris sy verskyning kan maak! 2 Tessalonisense 1 sê vir ons die volgende: [8] … Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie.”

Die van u wat skepties is oor die wegraping sal oplet dat ek nog geen van die gewone Bybel verse soos 1 Tessalonisense 4:16-17 gebruik het om die wegraping te verduidelik nie! Dis omdat ek aan u wil bewys dat daar wel ‘n wegraping gaan plaasvind en dat enige iemand met ‘n bietjie gesonde verstand dit vir homself kan uitwerk!

Om op te som: ‘n Ouer straf tog nie sy kind as die niks gedoen het nie. Jy gaan tog nie tronk toe vir ‘n misdaad wat jy nie gepleeg het nie. Waarom sal die Here dan toelaat dat ons as Christene deur die verdrukking gaan as ons dan deur sy bloed verlos is? Die Bybel oorbeklemtoon in Romeine en Tessalonisense dat Christene nie bestem is vir God se oordeel nie. Waarom sal daar nog ‘n sweempie van twyfel by u wees?

1 Tessalonisense 4 sê vir ons hoe die wegraping gaan plaasvind: [16] Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. [17] Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.” 1 Korinthiërs 15:52 sê dat die wegraping skielik gaan gebeur: “in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; ” Jesus sê in Lukas 21:35 sê vir ons: “Want soos ’n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.”

Wil u die risiko loop om eers agterna wanneer u niks meer aan die saak kan doen nie, uit te vind dat die Bybel die hele tyd reg was? U kan nou u saak met die Here regmaak. Moet asseblief nie uitstel nie…

Jesus waarsku ons in Lukas 21:34 “MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.” Hierdie vers geld vir Christene en nie-Christene! Baie van die wat gered is het teruggeval in die wêreld. As u as Christen afgekoel het, nie meer u Bybel lees of bid nie, dan kan u nou u altaar opbou en regmaak wat verkeerd is. Lukas 21:36 sê vir ons “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” Wil u waardig wees om die dinge wat kom te ontvlug? Waak dan teen die listigheid van satan en sy magte en bid vir genade!

Mag die Here hierdie boodskap seën.