Wees versigtig vir die Merk van die Dier

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

My Geliefdes, die uur is reeds baie laat, so luister nou na My en weier die Merk van die Dier ten alle koste.

Daar is so baie dinge wat Ek aan julle wil bekend maak. Julle ondervindinge nou, in hierdie realiteit is in lyn met die plan van My Vader. Ek ken jou en ek het jou geken nog voor tyd bestaan het. Jou pad in hierdie realiteit is ‘n uitdrukking van wie Ek in jou is. Ek het jou gevomeer en jou gevorm. Jy word nou getoets, maar jy beweeg saam met My stap vir stap terwyl jy alles in My hande plaas en My onvoorwaardelik vertrou. Dit is hoe Ek jou verfyn soos ‘n mens goud verfyn deur vuur heen en die doel is sodat jy moet leer wie jy in My is en om jou te laat groei tot jou volle potensiaal.

Ek hou die somtotaal van jou lewens ondervindinge in die palm van My hand en ek ken die eindresultate van elke moontlike keuse wat jy mag maak. Ek kan enige gedeelte van jou lewe gebruik tot die verheerliking van My Naam. Ek is van voorneme is om te doen ook , want dis waarom ek jou gemaak het. Jy leef op hierdie oomblik in ‘n era soos nog nooit voorheen nie.

Hierdie is ‘n donker tyd om in te leef, maar My liggaam is ook besig om te ontwaak en dit gaan die mees glorierykste tyd wees as My liggaam ten volle ontwaak het. Die geheimenisse van My koningryk word ontbloot soos nog nooit voorheen nie, net soos Ek voorsien het dat dit moet wees. Die vrees volle uur het gekom en dis julle verantwoordelikheid om te weet hoe laat dit is en om te verstaan dat Ek My Gees op alle vlees uitgestort het. Jy het My Gees in jou om jou te lei in die volle waarheid. Nou is dit jou beurt om op te staan en te begin skyn vir My soos hierdie wêreld in donkerte en chaos verval.

My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis. Die wat nie moeite doen om hulle posisie in hierdie wêreld te verstaan of die belangrikheid daarvan nie en nie wandel in geregtigheid nie, sal ingetrek word by die krag van die dwaling sodat hulle die leuen sal glo.

Het Ek het julle nie gewaarsku oor die Krag van die Dwaling nie? (2 Tessalonisense 2:11-12) En nou is dit hier, My Geliefdes. Slegs deur My en My Gees sal julle die waarheid onderskei. Solank jy verstaan wie jy is en jou plek op hierdie aarde verstaan met My wette in jou hart gegraveer sal jy staande kan bly. Daarsonder sal jy weggevoer word deur die krag van die dwaling en omkom.

Neem My woorde baie ernstig op My Kinders, want die magte van die duisternis het slinkse planne vir almal van julle. Hulle het lank en hard gewerk aan hierdie plan en baie van my lou warm Kinders het reeds daarvoor geval en gaan nou verlore as gevolg daarvan.

Ek het JOU geroep, ja, JY! Ek het jou geroep en almal wat ore het om te hoor wat die Gees sê in hierdie laat uur. Luister na My woorde en waarsku ander. Dit word al hoe moeiliker om die leun van die waarheid te onderskei, maar daar is nog steeds een manier en dit is deur My.

My Naam is Jesus, die Messias en die Verlosser. Ek het al die antwoorde; al die sleutels is aan My gegee. Ek is die Waarheid, die Weg en die Lewe en niemand kom na die Vader of kom die Koningryk binne behalwe deur My nie. Ek is die leer van Jakob en die deur tot verlossing. Ek is die skaapwagter en My skape ken My stem en hulle volg My alleen. ‘n Ander se stem sal hulle nie na luister nie.

Slinkse planne word teen julle gesmee. Die vyand het klaar die bou blokke van My Skepping gemanipuleer. Nou het hy planne om lewe te maak en om my oorspronklike ontwerp te wysig. Hierdie is klaar besig om te gebeur, want satan wou nog altyd god en skepper wees.

Onthou julle toe Ek vir julle vertel het van julle DNA en dit My kode is wat in jou is sodat jy gevorm kan word volgens my gelykenis? Sedert satan se val het hy nog altyd gesmag na ‘n manier om daardie DNA te manipuleer en so sy eie koningryk te vorm met wesens wat soos hy is. Sommige sal vrywillig na hom gaan om sodanig verander te word, maar hy gaan baie forseer om daardie veranderinge te ondergaan deur manipulasie en leuens.

Staan daar nie in My Woord dat soos dit in die dae van Noag was, so sal dit weer sal wees as die Seun van die Mens kom nie? Om die begin te ken is om die einde te ken. Daar is niks nuut onder die son nie. Studeer wat gebeur het toe die seuns van God omgang met die dogters van die mens gehad het en jy sal verstaan. Hierdie is nou weer besig om te gebeur reg voor julle oë!

Daar word gepraat van die dier stelsel in My Woord. Daar word gesê dat dit soos yster is wat met klein gemeng word. As jy wysheid kortkom, vra dit van My en Ek sal dit aan jou gee. Dis van uiterste belang dat jy verstaan, sodat jy kan verstaan dat hierdie oorlog geestelik van aard is en dat daar net een manier is om te oorwin.

Die geringste wysiging in jou DNA is ‘n wysiging in die manier hoe Ek jou gemaak het. Dis ‘n verandering in My Heilige Skepping, weg van wie jy is en van wie Ek jou gestel het om te wees. Dit wat in jou bloed is, is ‘n gruwel in My oë. Dit is die saad van satan en dit verander My Heilige Skepping. Dis in jou hande om te besluit of jy jouself wil verander teenstrydig met wat Ek geskep het. Wee hulle wat my skepping wysig, want Ek is die enigste Skepper! Daar is geen ander God behalwe Ek nie.

Hierdie gruwels is nou besig om te gebeur en dit word vooruitgang en deurbrake genoem… Verstaan wat Ek probeer sê. So begin die Merk van die Dier. ‘n Stelsel wat ontwerp was om te keer dat jy oud word, toe te laat dat jy jouself kan genees en toe te laat dat jy kinders kan voortbring sonder enige gebrek. Alles hierdie bedek die ware motief wat is om jou te manipuleer en jou te beheer sodat satan jou kan gebruik soos hy wil net wanneer hy wil op die mees wreedste manier denkbaar. Hierdie stelsel, hoe dit ook al aan jou voorgehou word sal jou onherroeplik verander en dit sal die verbod wat met alle lewende dinge het onherroeplik vernietig.

Baie van julle gaan binnekort die moeilikste besluit in julle lewens moet maak, want daar gaan vir jou gesê word dat jy nie meer sal kan koop nie, of kan werk nie of mediese sorg sal kan ontvang nie. Soos Ek al voorheen vir julle gesê het; moenie bekommerd wees nie, want die geveg gaan nie jou fisiese liggaam nie. Dis oor jou siel en waar jy die ewigheid gaan deurbring en dit is waaroor jy jou moet bekommer.

Die dier stelsel is hier en dis besig om opgang te maak. Jou vryheid gaan van jou weggeneem word. Jy gaan moet glo in My, dat Ek alleen jou krag is, jou rots en jou fondament is op wie jy kan vertrou. Onder geen omstandighede moet jy trou sweer aan hierdie wêreld en dit waarvoor dit staan nie. Wanneer die tyd kom en dit gaan baie gou wees, gaan dit te laat wees om enige keuse te maak.

My Kinders, julle gaan gereed moet wees vir daardie tyd, want daar gaan nie tyd wees om enige iets dan te wil regmaak nie. Elkeen gaan antwoord vir dit wat in sy lewe gebeur het en die keuses wat jy gemaak is. Onthou, My Getroue Kinders; Ek gaan kom en My beloning bring Ek saam met My!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 206 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .