Wie is ons?

Ons is eintlik net ‘n ek en my naam is Nico Visagie.

Ek voeg doelbewus nie my naam by enige van die boodskappe wat ek skryf nie, omdat ek nie deur mense vereer wil word nie. Dis belangrik vir my dat mense eerder die boodskappe moet sien as die werk van Jesus eerder as my eie werk, maar omdat ek weet mense is nuuskierig, het ek die artikel onder gepos wat my storie.

My pad saam met die HERE het begin toe ek 11 jaar oud was. Ek het vir ‘n groot gedeelte van my lewe my pad op my eie geloop tot vroeg in 1990 toe die HERE my vir die bediening geroep het in ‘n hand oplegging seremonie en my gesalf het om die Woord te verkondig. Ek was op daardie stadium ‘n polisieman en ek het gedink die pastoor het die kluts kwytgeraak en hom glad nie geglo nie! Maar die HERE het ‘n manier om ‘n pad met ‘n mens te stap tot jy gereed is daarvoor of tot die HERE besluit het genoeg is nou genoeg.

Daardie tyd het gekom in 2006 toe die HERE my uit die polisie uitgehaal het deur omstandighede my pad te stuur wat my gedwing het om te gaan. Eers het ek baie daarteen geskop en probeer om weer aan te sluit. Die HERE gee toe vir my ‘n vers in die Bybel; ek weet tot vandag toe nie waar dit staan nie, maar dit het so gelei: Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipte land uitgelei het. Waarom verlang jy na die vleispotte van Egipte land?

Ek het my doodgeskrik, want nog nooit in my hele lewe het die HERE so direk met my gepraat of so streng nie! Maar ek het besef dat die HERE ‘n plan het en dat ek besig was om teen sy plan in te werk! Ek het aanvaar dat die HERE se wil meer belangrik was as my eie en daarom Sy pad vir my begin volg.

Suiderkruis het in 2010 die lig gesien as ‘n reeks van artikels wat ek aan my vriende begin e-pos het. My vriende het weer vir ander vriende daarvan vertel en so het die aantal mense wat ek moes e-pos elke week meer en meer geword. Ek het later ‘n nuusbrief begin omdat ek nie meer so baie e-posse op my eie kon uitstuur nie. Ek het toe reeds meer as 30 lesers gehad en die syfer het al hoe meer geword!

In 2011 het ek die Suider Kruis domein op Internet geregistreer en ‘n webruimte oopgemaak. Van daar af het Suider Kruis met die HERE se hulp gegroei.

In die begin was ek baie selfbewus oor my roeping, want ek het geen opleiding in teologie nie. Wat maak my artikels wat ek skryf soveel beter as die wat vir jare geleer het om dit te doen? Ek glo egter dat die HERE nie altyd die wat toegerus is roep nie, maar die wat Hy roep toerus om te kan doen wat hulle doen. Boonop, as God jou geroep het en gesalf het voor die gemeente, wie is ons om God se Wil te bevraagteken?

Die HERE het daarom vir my die volgende gedeelte in 1 Timoteus 4:12-16 gestuur om my gerus te stel. [12]  Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. [13]  Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. [14]  Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. [15]  Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. [16]  Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.”

Hierdie gedeelte het spesiale betekenis vir my omdat vers 14 presies beskryf hoe die HERE my geroep het om Sy Woord te bedien! Prys Sy Wonderlike Naam!

My roeping is verder aan my verduidelik in Lukas 4:18-19 [18]  Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; [19]  om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.”

Duideliker kan dit nie gestel word nie! Dis dan ook die roeping van Suider Kruis.

Hier gaan jy die waarheid lees; selfs al klink dit hoe snaaks of vreemd. Vir die wat skepties is oor die Woord wat hulle lees het Jesus vir my Romeine 9:1 gegee as bewys: “Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees.” Prys die Naam van die HERE!

Een van my lesers het vir my die volgende skrif gedeelte gestuur as tweede bewys: [4]  Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. [5]  Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders, en dit vir vreemdelinge, [6]  wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op ‘n voor God waardige wyse.” (3 Johannes 1.4-6)

Beter kan ek dit glad nie stel nie.

As u enige vrae het, dan sal ek dit met graagte beantwoord.

Mag die HERE u seën in die lees van hierdie boodskappe!

Nico Visagie