Inleiding

Suider Kruis verkondig die woord van die HERE soos dit opgeteken staan. Ons gebruik die ou vertaling naamlik die 1933/1953 weergawe omdat dit die mees akkuraatste vertaling is wat aan ons bekend is.

Ons mandaad is opgeteken in Lukas 4:18-19 “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.”

Ons doel met hierdie web ruimte is om u honger en u dros te stil aangaande God se Woord. Om verder die wat verbrysel is te genees, om verylating te verkondig, herstel van sig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur en om die aangename jaar van die HERE te verkondig! Prys die Naam van die HERE!

Mag die Here die lees van hierdie boodskappe aan u hart seën sodat u ook die keuse kan maak om Hom alleen te volg!


USB Stokkie (Opgedateer!)

Ek het hierdie lêer met inligting saamgestel vir die wat agterbly sodat daar vir hulle leiding kan wees hoe om die HERE te vind en hoe om gered te word. Hierdie lêer met inligting pas met gemak op ‘n USB stokkie en kan sodanig gebêre word saam met ander persoonpike inligting in ‘n koevert.

Hierdie lêer is baie klein en dit sal baie maklik op die kleinste van USB stokkies pas. Ek opdateer die lêer gereeld. Dit sal dus goed wees om die lêer so elke maand of twee weer af te laai en julle stokkies op datum te hou.

Suider Kruis in boek vorm!

Ons het so baie versoeke hiervoor gekry dat iets daaraan gedoen MOES word!
Die boekies kan gratis in elektroniese formaat (EPUB/PDF) afgelaai word.

Daar is geen kopiereg op enige van hierdie boekies nie en u kan dit kopieer, herversprei en aan vriende beskikbaar stel soos u goed dink. Hoe meer mense dit in die hande kry, hoe beter vir Jesus! Prys Sy Naam!


Belangrike Artikels

HOE KAN EK GERED WORD?

Om gered te kan word is ‘n drie stap proses. Daar bestaan geen vinnige bid-hierdie-gebed-en-alles-is-eensklaps-reg nie. ‘n Gebed soos daardie is slegs stap een van die proses. Al drie stappe moet uitgeleef word om volkome in die HERE te word.

DIE WEGRAPING EN DIE JOODSE TROU SEREMONIE

Ek het al hierdie stukkie vir julle gebring, maar siende dat die wegraping so naby is, gaan ek dit nou weer doen om vir u te wys hoe ‘n Joodse Trou Seremonie inskakel by Jesus se verlossings plan vir ons as mens en die daaropvolgende wegraping.

DIE WAARHEID OOR DIE WEGRAPING

Die wat nie in die wegraping glo nie, is baie lief om te sê dat die woord “wegraping” nêrens in die Bybel voorkom nie…

WAT OM TE DOEN AS JY DIE WEGRAPING GEMIS HET

As die wegraping plaasgevind het en jy lees hierdie, gaan jy tien teen een baie verward wees. Jy geen heel moontlik nie verstaan wat gebeur het nie. As jy ‘n Kind van die Here is en jy het tot bekering gekom, gaan jy sekerlik nie verstaan waarom jy nog hier is nie. Jy gaan iemand probeer blameer: die kerk, die Bybel, die HERE; iemand moet tog die skuld dra!