Tuisblad

Inleiding

Suider Kruis verkondig die woord van die HERE soos dit opgeteken staan. Ons gebruik die ou vertaling naamlik die 1933/1953 weergawe omdat dit die mees akkuraatste vertaling is wat aan ons bekend is.

Ons mandaad is opgeteken in Lukas 4:18-19 “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.”

Ons doel met hierdie web ruimte is om u honger en u dros te stil aangaande God se Woord. Om verder die wat verbrysel is te genees, om verylating te verkondig, herstel van sig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur en om die aangename jaar van die HERE te verkondig! Prys die Naam van die HERE!

Mag die Here die lees van hierdie boodskappe aan u hart seën sodat u ook die keuse kan maak om Hom alleen te volg!

Jongste Boodskappe


USB Stokkie (Opgedateer!)

Ek het hierdie lêer met inligting saamgestel vir die wat agterbly sodat daar vir hulle leiding kan wees hoe om die HERE te vind en hoe om gered te word. Hierdie lêer met inligting pas met gemak op ‘n USB stokkie en kan sodanig gebêre word saam met ander persoonpike inligting in ‘n koevert.

Hierdie lêer is baie klein en dit sal baie maklik op die kleinste van USB stokkies pas. Ek opdateer die lêer gereeld. Dit sal dus goed wees om die lêer so elke maand of twee weer af te laai en julle stokkies op datum te hou.

Suider Kruis in boek vorm!

Ons het so baie versoeke hiervoor gekry dat iets daaraan gedoen MOES word!
Die boekies kan gratis in elektroniese formaat (EPUB/PDF) afgelaai word.

Daar is geen kopiereg op enige van hierdie boekies nie en u kan dit kopieer, herversprei en aan vriende beskikbaar stel soos u goed dink. Hoe meer mense dit in die hande kry, hoe beter vir Jesus! Prys Sy Naam!