Misleiding en Vrese

Ons het reeds op ‘n vorige geleentheid gesels oor misleiding. Selfs Jesus het baie sterk daaroor gevoel dat niemand Sy kinders moet mislei nie en dis waarom dit die eerste ding is waaroor Hy ons gewaarsku het. Ons lees daarvan in Matteus 24 sommer heel in die begin!

Lees meer