DEEL 1 : Oordeel van die Sewe Seëls

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek begin vandag met ‘n reeks oor die Oordele van Openbaring. God die wêreld tref met ‘n reeks van 21 oordele gedurende die verdrukking. Eers gaan kom die Oordeel van die Seëls (7 oordele), dan die Oordeel van die Trompette (7 oordele) en laastens die Oordeel van die Skale (7 oordele).

Die eerste van hierdie oordele is die vier perde ruiters van Openbaring. Hierdie vier perde ruiters stel die onmenslikheid van die mens teenoor sy medemens voor. Deur die eeue het baie politieke leiers regeer met vals vrede, oorloë, hongersnood en uiteindelik die dood. Die Antichris gaan geen uitsondering wees nie. Eers gaan hy ‘n vals vrede na die wêreld bring, dan oorlog, dan hongersnood en uiteindelik die ewige dood vir die wat hom nog steeds volg.

Die eerste seël word oopgemaak in Openbaring 6:2: “En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.” Dis duidelik dat daar van die Antichris gepraat word in hierdie gedeelte. Hy het ‘n boog in sy hand, maar geen pyle nie, wat beteken dat hy op militaristiese gebied baie sterk gaan wees, maar dat hy deur diplomasie gaan oorwin. Die kroon stel mag oor die mense voor wat beteken dat hy baie suksesvol gaan wees om die mense te oortuig. Met valse uitgeslapenheid gaan hierdie man vrede oor die aarde bring, maar net soos hy gaan dit ‘n vals vrede wees wat nie gaan hou nie.

Die tweede seël word oopgemaak in Openbaring 6:3-4: “En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê: Kom kyk! En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en ‘n groot swaard is aan hom gegee.” Die rooi perd stel ‘n groot oorlog voor wat oor die aarde gaan uitbreek. Hierdie oorlog kan dalk die een wees wat Daniël in een van sy visioene gesien het toe die Koning van die Suide teen die Koning van die Noorde (die Antichris) in opstand gekom het. Die Koning van die Noorde het met dodelike geweld teruggeslaan en dood en verwoesting gesaai op ‘n skaal soos nog nooit voorheen op hierdie aarde gesien nie.

Die derde seël word oopgemaak in Openbaring 6:5-6: “En toe Hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê: Kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n swart perd; en hy wat daarop sit, het ‘n skaal in sy hand. En ek het ‘n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê: ‘n Rantsoen koring vir ‘n penning en drie rantsoene gars vir ‘n penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie.“ Die swart perd stel weghol inflasie voor, wat ‘n algemene gesig is na ‘n oorlog. In die tyd van die Bybel was dit algemeen om ‘n penning te betaal vir ‘n dag se werk. (Mattheus 20:2) Na die oorlog van die tweede seël, gaan die prys van kos so hoog word dat mense ‘n hele dag sal moet werk net om genoeg te kan koop om vir een dag te kan eet. Daar gaan nie genoeg geld wees om vir enige iemand anders te kan sorg nie. Die olie en die wyn stel rykdom voor wat beteken dat die met geld geensins deur die hoë prys van kos geaffekteer gaan word nie.

Die vierde seël word oopgemaak in  Openbaring 6:7-8: “En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê: Kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.” Hierdie is ‘n uitvloeisel van die derde oordeel. Na ‘n oorlog, skiet pryse van kos die hoogte in en lei mense honger. Hulle beroof mekaar en maak mekaar dood vir kos. Pessiektes is ook algemeen na ‘n oorlog omdat daar nie genoeg mediese sorg is om vir almal te sorg nie. Die Bybel sê dat ‘n vierde, met ander woorde een kwart van die aarde se bevolking gedood gaan word. Tans staan die wêreld bevolking op Sewe Biljoen. Dit beteken dat 1.75 Biljoen mense gedood gaan word in hierdie tyd.

Die vyfde seël word oopgemaak in Openbaring 6:9: “En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.” Deur die geskiedenis is baie mense doodgemaak vir hulle geloof in God en die getuienis wat hulle gelewer het. Kort na die wegraping gaan ‘n groot aantal mense tot bekering kom as hulle gaan besef dat die Bybel reg was. Baie van hierdie nuut gebore Christene gaan deur die magte van die Antichris doodgemaak word. Die siele van hierdie mense rus onder die altaar van God totdat hulle getal volledig is.

Die sesde seël word oopgemaak in Openbaring 6:12-14: “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;” Hierdie gaan die grootste aardbewing in die geskiedenis van die mens wees! Volgens die Bybel gaan hierdie aardbewing wêreld wyd wees en gaan al die berge en eilande gaan uit hulle plekke geskud word. Die topografie van die wêreld gaan na die afloop heeltemal anders daarna uitsien as wat dit vandag is.

Hierdie gebeurtenis soos in die Bybel beskryf kan volgens wetenskaplike navorsing ‘n Pool Verskuiwing of dan ‘n “polar shift” in Engels wees. Dit gebeur as die aarde se pole skielik omswaai: noord word suid en suid word noord. Volgens die wetenskaplikes gaan hierdie gebeurtenis verwant met ‘n ontsaglike aardbewing soos in die Bybel beskryf. Die stof wat in die lug opgeskiet word veroorsaak dat die maan ‘n bloed voorkoms kry en die son lyk soos ‘n swart harige sak. Die aarde se atmosfeer wentel saam met die grond oppervlak om die as teen ‘n snelheid van 1600km per uur. As die pole omswaai, veroorsaak dit ‘n geweldige rukwind soos die aarde se atmosfeer saam met die verandering gesleep word wat dan veroorsaak dat die wolke letterlik weggewaai word. Vandaar die beskrywing van die hemel wat wegwyk. In die dele waar die nag is, gaan dit lyk asof die sterre aarde toe val soos die pole omswaai. Die sterre wat normaalweg in die Noordelike Halfrond gesien was, gaan dan gesien kan word in die Suidelike Halfrond en anders om.

Hierdie gebeurtenis gaan bekend staan as die Toorn van die Lam. Hierdie aardbewing gaan so erg wees dat die mense gaan vlug en in grotte gaan probeer wegkruip. In hulle nood gaan hulle besef wie die Here is, maar dan gaan dit vir hulle te laat wees, want hulle het Hom verwerp!

Die sewende seël word oopgemaak in Openbaring 8:1: “En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.” Hierdie is letterlik die stilte voor die storm wat op pad is. Die oordeel van die trompette gaan binnekort volg…

(Visited 430 times, 1 visits today)
Tagged , , , .