Die Woord van God is die letterlike waarheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

HERE, ek wil vra dat U ons die wysheid sal gee om deur satan se leuens te kan sien en die insig om die waarskuwings te kan sien.

So ‘n kort rukkie gelede het ek ‘n stuk oor E-Tol gepos. Ek dink die HERE het doelbewus vir my daardie titel laat kies, want alhoewel die stuk die titel gehad het, was die boodskap heeltemal anders. Die doel van die boodskap was om vir julle te wys dat daar vir elke denkbare probleem op aarde ‘n oplossing in die Woord van die HERE is. Sommige mense het dit so gesien en ander het nie. Die kommentare op Facebook was natuurlik die interessantste om te lees!

Liewe lesers, die HERE vra nie vir jou of ‘n stelsel wat deur die regering ingestel is regverdig is, korrup is of enige iets van hierdie aard nie. Wat daar wel gevra word is dat jy gehoorsaam met wees aan die Woord van God en daardeur die Wil van die Vader te doen. Die enigste keer wat ons die wat oor ons aangestel is deur God mag teëgaan is wanneer daar wette afgevaardig word wat teen strydig is met die Woord van God. Slegs dan, liewe leser, want ons het geen mag om self te kan oordeel nie!

Dan was daar ook dié wat meen dat die Woord van God nie letterlik vertolk moet word nie… Dan skat ek dat Jesus se kruis dood ook nie letterlik was nie; dat sonde vergifnis ook nie letterlik is nie en dat die hel nie werklik bestaan nie! Ja, julle lees reg! Hierdie is die leuens wat aan mense verkondig word! God is ‘n God van liefde wat nooit ‘n mens in die hel sal werp vir ‘n ewigheid van pyniging nie! Kom ons kyk hoe daardie een vir jou uitwerk, want die Bybel wat ek lees vertel my ‘n ander waarheid!

Liewe leser, jy moet wakker word en begin oplet! Satan is besig om leuens in die ore van die mens te fluister; leuens wat klink soos die waarheid, maar alles behalwe is! Die ergste is dat die Bybel ons waarsku dat hierdie dinge alles in die laaste van dae gaan gebeur! Jy is nou in die laaste van dae! Glo julle my nie? Kom ons kyk wat staan in 2 Timoteus 3: [1]  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. [2]  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, [3]  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, [4]  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; [5]  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. [6]  Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, [7]  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. [8]  En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof.”

Ek is seker dat baie van julle hierdie gedeelte hierbo ken. Dis vandag natuurlik meer waar as ooit, want die einde is op ons! Die tyd van die wegraping is baie naby; maar die mense sien dit nie! Kyk wat gee die HERE vanoggend vir my in Lukas 12:54-56  [54]  En Hy het ook aan die skare gesê: Wanneer julle ‘n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! en dit gebeur ook. [55]  En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! en dit gebeur. [56]  Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?”

Ons weet hoe om die aarde en die lug te oordeel, maar ons sien nie die waarskuwings tekens wat die HERE vir ons gee om ons lewens in order te kry voor Sy koms nie!

Die Bybel leer dat die wegraping in ‘n oogwink gaan gebeur. Dis drie tot vier tiendes van ‘n sekonde! Lewens gaan onherroeplik verander word as mense besef dat hulle al die tyd verkeerd was! Is jy bereid om jou ewigheid hierop te waag? Verstaan julle nou waarom die Bybel sê dat baie sal uitroep en sê, maar HERE het ons nie in U Naam duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak nie? Gaan weg van My julle wat vir die ongeregtigheid werk, want Ek het julle nooit geken nie!

Nou vra ek weer: is jy seker jy gaan saam? Is jy gered deur water en deur Gees? Doen jy die Wil van die Vader?

Ek wil laastens vir julle iets vra: waarom is jy hier? Is jy hier om in die gehoor gestreel te word; om te hoor wat se wonderlike mens jy is; om te hoor dat almal eendag hemel te gaan en dat God nooit iemand sal straf deur hom of haar hel toe te stuur nie. As dit jou verwagtinge is, dan is jy in die verkeerde geroep! Hierdie dinge gaan jy nooit hier hoor nie!

Wat jy wel hier gaan hoor is hoe sondig jy is en dat jy elke dag God se vergifnis nodig het; dat jy totaal van Hom afhanklik is en op geen manier op jou eie oor die weg kan kom nie. Jy gaan ook hoor hoe lief die HERE jou het en dat Hy selfs nie Sy eie Seun gespaar het om die prys vir jou te betaal nie. As dit is waarom jy hier is, dan is jy op die regte plek.

Ek is nie verbonde aan enige kerk genootskap nie. Hier gaan jy nie kerk dogma hoor of ‘n sekere kerk groep se idee van die waarheid nie! Hier gaan jy die waarheid hoor, die hele waarheid en niks anders behalwe die waarheid nie. Geen kop kennis nie, want mense kennis is dwaasheid in die oë van die HERE! Vir sommige gaan dit te veel wees en hulle gaan wegvlug. Ander gaan weer vashou omdat hulle gaan weet dat hier waarheid is. Watter een is jy?

(Visited 104 times, 1 visits today)