Die wegraping is op hande

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Liewe lesers, die wegraping is op hande! Is jy gereed? Baie dink hulle is gereed, maar hulle is nie werklik nie. Lees nou en vind uit!

Ek het Saterdag ‘n video van ‘n vrou wat ek al ‘n geruime tyd op YouTube volg, gekry. Die HERE gee vir haar waarskuwings in die vorm van drome, maar voor sy enige iets pos, maak sy eers seker en vra sy bevestiging by die HERE of dit wat sy gesien het wel van Jesus af kom. Ek glo dat dit wat sy vertel die waarheid is, want dis in lyn met die boodskappe wat ek van die HERE afgekry en die afgelope weke gepos het. Ek heg die video onder aan hierdie boodskap aan vir die van julle wat dit graag wil sien.

Dit was nie net hierdie video wat my laat regopsit en dink het nie, maar in hierdie week het een van my lesers vir my ‘n droom ge-epos. Die wegraping is op hande; soos in baie, baie, baie naby! Koppel dit aan die boodskappe wat ek die afgelope paar weke geskryf het, en daar kan dan geen twyfel meer wees nie! Ongelukkig gaan almal gaan gereed wees nie en gaan daar geredde Kinders van die HERE wees wat gaan agterbly…

Wag ‘n bietjie… Hoe is dit moontlik? As ons gered is deur die bekering, is ons dan nie altyd gered nie?

Dis waar; as jy gered is deur jou te bekeer, dan is jy altyd gered, maar al wat die bekering is, is ‘n ooreenkoms tussen jou en die HERE om gereinig te word en aan Sy Wil gehoorsaam te wees. Dit beteken geensins dat jy kan maak soos jy wil en dat alles wat jy intussen verkeerd gedoen het jou outomaties vergewe sal word nie! Jy sal moet vergifnis vra vir hierdie oortredinge of anders gaan dit tussen jou en die HERE bly staan!

Baie mense verstaan nie dat daar twee soorte bekering is nie. Die eerste is die Verlossings Bekering waar jy erken dat jy ‘n sondaar is en dat jy vir Jesus in jou lewe nodig het. Jy nooi Jesus dan uit om in jou lewe in te kom en jou te reinig van alles wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het. Jy onderneem dan ook om jou te onderwerp aan die Wil van die Vader en van daardie oomblik af net vir die HERE te lewe.

Die tweede bekering is Herlewings Bekering en dis wanneer jy onderneem om jou te weerhou van ernstige sonde; jou sonde voor die HERE neer te lê en die HERE te vra om jou te genees en jou te help om van sonde in jou lewe ontslae te raak. Hierdie is ‘n ewigdurende proses wat ons almal die hele tyd moet deurgaan, want ons sondig partykeer op maniere wat ons nie eers van bewus is nie!

Ons kan die Herlewings Bekering vergelyk met ‘n boom wat ‘n groot skaduwee maak. Solank ons onder die boom en binne in die skaduwee staan, kan die son ons nie brand nie, maar die oomblik wat ons onder die boom uitgaan, dan brand die son ons rooi. Jesus is daardie boom en hy beweeg glad nie, maar ons kies uit ons eie vrye wil om onder die skaduwee en die bloed van Jesus uit te beweeg as ons nuuskierig word oor die wêreld om ons. Dis hoe satan ons kry en dan moet ons weer terug gaan na die boom, Jesus, toe en gaan vergifnis vra vir ons ongehoorsaamheid en die sonde wat ons intussen gepleeg het.

In Hebreërs 10-26-27 lees ons [26]  Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, [27]  maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.”

Ons MOET dus nadat ons gesondig het vergifnis vra, want doen jy dit nie, is jy opsetlik en sal die oordeel jou tref! Verstaan julle?

In Openbaring 2 en 3 waarsku Jesus die Christen Kerk dat as ons nie vergifnis vra vir die oortredinge wat ons intussen begaan het nie, sal Jesus die staander van ons lamp in die Hemel verwyder. Die lamp staander waarna verwys word is ons plek in die Hemel.

Jesus sê in Lukas 21:36 “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” Hoe kry ek myself waardig? Die antwoord staan in Openbaring 3:4 “Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.” Met ander woorde, liewe leser, om tot bekering te kom was stap een, maar nou moet ons sorg dat ons gereeld ons oortredinge voor die HERE te bely en vergifnis daarvoor te vra. Daardeur sal ons sorg dat ons bruilofskleed skoon bly en ons waardig bly om dit wat kom te kan mis.

Hoe weet ek dat ek vergifnis vir al my oortredinge ontvang het? Dis maklik! Ek het op my knieë gegaan en vir die Gees van die HERE gevra om aan my uit te wys of daar enige iets is wat nog uitstaande is en wat tussen my en God staan. Die Gees het aan my oortredinge gewys wat ek al van vergeet het en ek het vergifnis daarvoor gevra! Ek sal voorstel dat julle dit ook so doen, want dan gaan jy verseker weet dat jy waardig is en gereed is!

Ek weet dat sommige mense gaan sê dat ek mense bang praat… Hulle gaan reg wees, maar daar is twee soorte vrees. Daar is ‘n gees van vrees wat nie van Jesus af kom nie en dan is daar ‘n Vrees in die HERE. Die Bybel leer ons dat die Vrees vir die HERE gesond is, want dis die beginsel van wysheid!

Ek was bang vir my pa toe ek groot geword het. Nie so bang dat ek die hele tyd vir hom wou wegkruip nie, maar bang dat hy sal uitvind van al die dinge wat ek as kind aangevang het en my dan daarvoor straf! Ek het geweet dat my pa, net soos Jesus, my baie lief het en dat hy my sal straf as ek oortree. Nie omdat hy vir my kwaad is nie, maar omdat hy wil voorkom dat ek foute maak; foute wat my later in my lewe baie duur te staan gaan kom.

Dis waarom Jesus ons oortredinge straf. Nie omdat Hy vir ons kwaad is nie, maar omdat hy wil voorkom dat ons later in ons lewens in nog groter moeilikheid beland. Dis waarom dit nodig is om ons bruilofskleed skoon te hou deur gereeld vergifnis te vra vir ons oortredinge.

Julle sien, dis ‘n verhouding wat ons met Jesus het. Moenie daardie verhouding laat skade ly deur halsstarrig te wees nie. Ons tyd is uiters min, liewe leser! Sorg dat jy gereed is!

Prys die Naam van Jesus!

Liewe lesers, die wegraping is op hande! Is jy gereed? Baie dink hulle is gereed, maar hulle is nie werklik nie. Lees nou en vind uit!

Ek het ‘n video van ‘n vrou wat ek al ‘n geruime tyd op YouTube volg, gekry. Die HERE gee vir haar waarskuwings in die vorm van drome, maar voor sy enige iets pos, maak sy eers seker en vra sy bevestiging by die HERE of dit wat sy gesien het wel van Jesus af kom. Ek glo dat dit wat sy vertel die waarheid is, want dis in lyn met die boodskappe wat ek van die HERE afgekry en die afgelope weke gepos het.

Dit was nie net hierdie video wat my laat regopsit en dink het nie, maar in hierdie week het een van my lesers vir my ‘n droom ge-epos. Die wegraping is op hande; soos in baie, baie, baie naby! Koppel dit aan die boodskappe wat ek die afgelope paar weke geskryf het, en daar kan dan geen twyfel meer wees nie! Ongelukkig gaan almal gaan gereed wees nie en gaan daar geredde Kinders van die HERE wees wat gaan agterbly…

Wag ‘n bietjie… Hoe is dit moontlik? As ons gered is deur die bekering, is ons dan nie altyd gered nie?

Dis waar; as jy gered is deur jou te bekeer, dan is jy altyd gered, maar al wat die bekering is, is ‘n ooreenkoms tussen jou en die HERE om gereinig te word en aan Sy Wil gehoorsaam te wees. Dit beteken geensins dat jy kan maak soos jy wil en dat alles wat jy intussen verkeerd gedoen het jou outomaties vergewe sal word nie! Jy sal moet vergifnis vra vir hierdie oortredinge of anders gaan dit tussen jou en die HERE bly staan!

Baie mense verstaan nie dat daar twee soorte bekering is nie. Die eerste is die Verlossings Bekering waar jy erken dat jy ‘n sondaar is en dat jy vir Jesus in jou lewe nodig het. Jy nooi Jesus dan uit om in jou lewe in te kom en jou te reinig van alles wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het. Jy onderneem dan ook om jou te onderwerp aan die Wil van die Vader en van daardie oomblik af net vir die HERE te lewe.

Die tweede bekering is Herlewings Bekering en dis wanneer jy onderneem om jou te weerhou van ernstige sonde; jou sonde voor die HERE neer te lê en die HERE te vra om jou te genees en jou te help om van sonde in jou lewe ontslae te raak. Hierdie is ‘n ewigdurende proses wat ons almal die hele tyd moet deurgaan, want ons sondig partykeer op maniere wat ons nie eers van bewus is nie!

Ons kan die Herlewings Bekering vergelyk met ‘n boom wat ‘n groot skaduwee maak. Solank ons onder die boom en binne in die skaduwee staan, kan die son ons nie brand nie, maar die oomblik wat ons onder die boom uitgaan, dan brand die son ons rooi. Jesus is daardie boom en hy beweeg glad nie, maar ons kies uit ons eie vrye wil om onder die skaduwee en die bloed van Jesus uit te beweeg as ons nuuskierig word oor die wêreld om ons. Dis hoe satan ons kry en dan moet ons weer terug gaan na die boom, Jesus, toe en gaan vergifnis vra vir ons ongehoorsaamheid en die sonde wat ons intussen gepleeg het.

In Hebreërs 10-26-27 lees ons [26]  Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, [27]  maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.”

Ons MOET dus nadat ons gesondig het vergifnis vra, want doen jy dit nie, is jy opsetlik en sal die oordeel jou tref! Verstaan julle?

In Openbaring 2 en 3 waarsku Jesus die Christen Kerk dat as ons nie vergifnis vra vir die oortredinge wat ons intussen begaan het nie, sal Jesus die staander van ons lamp in die Hemel verwyder. Die lamp staander waarna verwys word is ons plek in die Hemel.

Jesus sê in Lukas 21:36 “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” Hoe kry ek myself waardig? Die antwoord staan in Openbaring 3:4 “Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.” Met ander woorde, liewe leser, om tot bekering te kom was stap een, maar nou moet ons sorg dat ons gereeld ons oortredinge voor die HERE te bely en vergifnis daarvoor te vra. Daardeur sal ons sorg dat ons bruilofskleed skoon bly en ons waardig bly om dit wat kom te kan mis.

Hoe weet ek dat ek vergifnis vir al my oortredinge ontvang het? Dis maklik! Ek het op my knieë gegaan en vir die Gees van die HERE gevra om aan my uit te wys of daar enige iets is wat nog uitstaande is en wat tussen my en God staan. Die Gees het aan my oortredinge gewys wat ek al van vergeet het en ek het vergifnis daarvoor gevra! Ek sal voorstel dat julle dit ook so doen, want dan gaan jy verseker weet dat jy waardig is en gereed is!

Ek weet dat sommige mense gaan sê dat ek mense bang praat… Hulle gaan reg wees, maar daar is twee soorte vrees. Daar is ‘n gees van vrees wat nie van Jesus af kom nie en dan is daar ‘n Vrees in die HERE. Die Bybel leer ons dat die Vrees vir die HERE gesond is, want dis die beginsel van wysheid!

Ek was bang vir my pa toe ek groot geword het. Nie so bang dat ek die hele tyd vir hom wou wegkruip nie, maar bang dat hy sal uitvind van al die dinge wat ek as kind aangevang het en my dan daarvoor straf! Ek het geweet dat my pa, net soos Jesus, my baie lief het en dat hy my sal straf as ek oortree. Nie omdat hy vir my kwaad is nie, maar omdat hy wil voorkom dat ek foute maak; foute wat my later in my lewe baie duur te staan gaan kom.

Dis waarom Jesus ons oortredinge straf. Nie omdat Hy vir ons kwaad is nie, maar omdat hy wil voorkom dat ons later in ons lewens in nog groter moeilikheid beland. Dis waarom dit nodig is om ons bruilofskleed skoon te hou deur gereeld vergifnis te vra vir ons oortredinge.

Julle sien, dis ‘n verhouding wat ons met Jesus het. Moenie daardie verhouding laat skade ly deur halsstarrig te wees nie. Ons tyd is uiters min, liewe leser! Sorg dat jy gereed is!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 1 111 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .