Ken Jesus jou?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die Here lê dit vreeslik op my hart om hierdie verduideliking vir julle te skryf, so laat ons begin!

Elke slag as daar van die wegraping gepraat word, dan word daar gesê dat ons gereed moet wees, want ons weet nie wanneer die Meester van die Huis gaan terugkom nie. Daar het ook al verskeie waarskuwings uitgegaan dat nie alle Christene deel gaan hê aan die wegraping nie. Jesus sê hierdie self in twee verskillende gedeeltes in Mattheus.

Die eerste waarskuwing is in Mattheus 7:22-23 [22] Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? [23] En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Die tweede waarskuwing is in Mattheus 25:12 “Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.”

Baie mense dink nou dat Jesus onregverdig is of hulle kan dit nie verstaan waarom die Here so iets sal toelaat nie. Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Jesus kom slegs dié haal wat Hy ken dié wat rein is en wie dié wie gereed is om te gaan! Die wat die Wil van die Vader uitleef en sy naaste liefhet soos homself.

Jesus is die Bruidegom en ons Christene Sy kerk, Sy gemeente, Sy Bruid. Die van julle wat getroud is, sal verstaan dat die dag wat jy met jou vrou of jou man getrou het, jy tog vooraf seker gemaak het dat jy haar ken en dat daar niks twyfelagtig in haar verlede was nie. Dieselfde vir Jesus!

Verder, gedurende enige huwelik waar twee mense saambly, vryf hulle op mekaar af. Dis onvermydelik. As man het ek later dinge begin doen soos my vrou daarvan hou en sy het van haar kant af dinge begin doen om dinge vir my makliker te maak. As jy in ‘n verhouding met Jesus is, dan gaan Hy ook later op jou af vryf en gaan jy dinge doen soos wat die HERE daarvan hou. Soos jy op Jesus afvryf, sal jy al hoe meer en meer soos Hy begin lyk en dis hoe die HERE jou gaan ken as Hy gaan kom om die wat Syne is te haal! Prys die HERE!

Dis om hierdie rede dat dit so uiters belangrik is vir ons om die wêreldse dinge te laat staan en dat ons enige gebreke in ons lewens moet regmaak. As ons voor ons Heer en Meester wil staan moet ons rein en sonder gebrek wees.

Om in vandag se lewe rein te lewe is geen maklik nie. Sonde sal daar altyd wees, want jou gees woon in ‘n sondige liggaam wat vol wêreldse begeertes is. Boonop is ons teenstander, satan, slinks en het hy eeue meer ondervinding as ons! Maar ons kan ‘n poging aanwend, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Net die feit dat jy probeer, tel al klaar baie in die oë van die HERE. As die HERE sien jy probeer, dan sal Hy jou help en so sal jy leer om na Hom te kom as jy val en so op te staan en weer te probeer!

U nuwe leefwyse gaan maak dat u vriende verloor, maar u gaan ook weer net so baie ander vriende by kry! Onthou: wie vriende en familie bo Christus verkies is Hom nie waardig nie!

Daar is baie Christene daar buite wat tot bekering gekom het, maar hulle leef ver van God af. Hierdie is die mense na wie ons moet uitreik. Ons moet hulle waarsku, want dit wat gaan kom gaan geen grap wees nie!

As u dus vriende het wat Christene is, maar wat die pad byster geraak het, stuur dan hierdie boodskap aan hulle. Moenie bang wees oor wat hulle gaan dink of doen nie. Wat mense dink is nie belangrik nie. Wys jy net die pad. Of hulle dit gaan loop, gaan geheel en al van hulle afhang, maar dan het jy jou deel vir Jesus gedoen!

Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 411 times, 1 visits today)