PROFETIESE BOODSKAP – Sonder liefde sal jy nie geneem word in die wegraping nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus, ek wil bid dat U ons sal toerus met eerlikheid sodat ons na onsself kan kyk soos U na ons kyk. Help ons om daardie deel van ons harte te ontbloot wat ons vir almal behalwe vir U, HERE, wegsteek. Mag U vrede en U liefde almal wat hierdie boodskap lees bedek. AMEN!

Vandag het die HERE ‘n uiters belangrike boodskap vir almal van julle. Dis vir my uiters moeilik om dit te bring, want ek weet dat daar mense gaan wees wat gaan rebelleer, maar ek wil vra dat julle wat hierdie lees met ‘n oop gemoed sal lees en sal verstaan dat dit kom van ‘n HERE wat vir ons oneindig baie lief het. Prys Sy wonderlike Naam! Ek gaan die HERE nou direk aan die woord stel.

“Baie van julle is so seker dat julle voor My sal staan as Ek gaan kom om julle te haal, maar julle kyk nie binne in julle self soos Ek in julle kyk nie. Dit bekommer My dat julle dink julle is gereed, maar julle hap en byt nog steeds na mekaar. Julle skinder; vertel leuens en julle beskuldig ander en dink dat julle alleen reg is en die ander een so verkeerd is. Maar Ek sê vir jou; jy is nie gereed om voor My te staan nie!”

“Jy word verblind deur jou eie self geregtigheid. Jy is op ‘n kruistog om die ‘foute’ van die wêreld te herstel, maar jy is nie geskik om die bruilofskleed te dra nie. Ek kan nie ‘n skoon wit bruilofskleed om die skouers hang van iemand wat so jaloers en afbrekend met sy tong is nie. Ek kan nie daardie bruilofskleed om enige iemand hang wat nie sy naaste liefhet soos wat hy vir My het nie.”

Jesus, nie eers ek voldoen aan daardie standaard nie… Hoeveel ander van ons sak kan?

“Met jou soos met baie ander, kyk en na die bereidwilligheid om volmaak te wil wees. As jy sonder voorbehou jou haat , jou jaloersheid, jou self geregtigheid en jou aanstoot laat staan, dan sal Ek jou help. Dis gaan alles oor jou wil om perfek te wil wees. Maar as jy opsetlik deelneem aan skinder praatjies, haat gesprekke, jaloersheid, self geregtigheid en openlik aanstoot wys vir mense wat nie soos jy is nie, dan is jy in baie groot moeilikheid.”

“Al wat Ek van jou vra, sodat jy in jou bruilofskleed sal kan pas, is dat jy met eerlikheid na jouself kyk. As jy uit jou eie vrye wil met minagting na enige iemand kyk; sal jy nie voor My staan op daardie dag nie. Dis is verseker!”

Op daardie oomblik het die volgende teksvers by my opgekom: Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. (Lukas 21:36)

“As jy nie toegewyd is om ander lief te hê soos wat ek vir jou het nie, dan is jy nie geskik om dit wat oor die aarde gaan kom te ontvlug nie. Liefde sal die finale toets van getrouheid wees; nie die leer nie, want die leer sal verbygaan. Ook nie profesie nie, want dit sal ook verbygaan. Jy mag miskien ‘n profeet wees, vol van My Woord, maar as jy nie die liefde het nie, gaan jy nie bly staan nie.”

Maar my HEER, hierdie boodskap is so hard… Dis moeilik vir my om te bring…

“Ek het nie gesê dat jy perfek moet wees in gedagte, woord en optrede nie, want nie een is nie, maar jy moet die bedoeling hê om perfek te wil wees. Om perfek lief te hê, om vriendelik te wees met almal ongeag hulle posisies in die lewe, genadig te wees en absoluut geen boosheid te wil kweek teen enige iemand nie. As jy hierdie voorneme geneem het en daarby hou, dan sal jy bly staan. Maar as jy staan in self geregtigheid terwyl jy die vinger wys, stry en oordeel, dan is jy verdoem om agter te bly in die verdrukking.”

“Ek wil niemand agterlaat nie, maar sommige van julle het julle harte verhard en julle het die onskuldiges en die wat blinde is vertrap. Baie van julle het op internet skote op mekaar geskiet. Jy het gewond, vermink en jy het hulle gelos om dood te bloei… alleen, verlate en sonder die vrug van hulle arbeid. Tensy jy jou bekeer en weerhou van hierdie gebruik, kan jy maar solank voorbereiding maak om hier te bly, want jy sal nie geneem word nie.”

“Liefde is My standaard; geduld, goedheid, genade en sagmoedigheid. Hierdie is die beskrywing van My Bruid. As jy hierdie dinge in jou lewe onderdruk, dan het jy nie My Hart nie en voldoen jy nie aan die beskrywing van My Bruid nie. Sommige van julle sal sê dat hierdie boodskap te hard is, maar Ek sê vir jou dat jy nog nie van hierdie sonde in jou lewe ontslae geraak het nie. Moet Ek trou met ‘n Bruid wat vol haat is en wraak in haar hart koester? As jy jou werklik van hierdie sonde bekeer, dan sal jy geneem word.”

Ek weet dis hard vir julle om na hierdie boodskap te luister. Dis net so hard vir my om dit te bring, want ons het almal vir Jesus leer ken as ‘n liefdevolle HERE vol genade. Dis snaaks om die HERE te hoor as Hy so beslissend is.

“My liewe Kind, weet dat dit Ek is wat met jou praat. Wil jy hê dat ek eerder moet wag tot na die wegraping? Wil jy eers dan uitvind dat jy nie waardig was om voor my te staan nie? Besef jy nie die erns van die saak nie? Hoe kan ek ‘n siel bekroon met ‘n verheerlikte liggaam en vir hom of haar ‘n plek in die Hemel gee as hy of sy nie sy naaste nie lief het nie? Ek het op Golgota voor gesterf vir daardie persoon wat jy so haat.”

“Ek gee nie om wie wat aan jou gedoen het nie. As my Bruid het ek jou die vermoë gegee om te vergewe en daardie persoon lief te hê vir wie hy of sy ook al mag wees. Ek het hierdie vermoë aan almal gegee. As jy dit nie beoefen nie, wat moet Ek dan dink? Sy is my vrou, maar sy haat daardie siel vir wie ek gesterf het? Is dit regverdig? Jy sien, ek kan jou tekortkominge miskyk, maar ek kan nie jou opsetlikheid miskyk nie.”

“Daar is van julle wat ‘n gebrek het om hierdie boodskap te verstaan en ook die van julle wat nie die volwassenheid het om te kan verstaan nie. Vir julle is daar genade. Maar vir julle wat julleself my dissipels, herders en profete noem; julle moet in my weë wandel. Staan daar nie geskrywe dat nie elkeen wat my HERE HERE noem sal ingaan in die Koningryk van die Hemele nie, maar net hy wat die Wil van My Vader doen nie? Baie sal op daardie dag sê maar HERE, het ons nie in U Naam geprofeteer demone uitgedryf en siekes genees nie? Dan sal ek hulle antwoord Ek het julle nooit geken nie.”

Nog ‘n teksvers het by my opgekom: En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. (1Korintiers 13:2)

“Kom nou, al is jou sonde so rooi soos bloed; Ek sal dit so wit maak soos sneeu. Ek staan gereed en Ek wag vir jou om jou te bekeer van jou verkeerde weë. Ek het nie gekom om jou met die sweep te slaan en dan te los sodat jy op jou eie kan bloei nie. Ek het gekom om jou wonde te verbind en aan jou meer genade te gee sodat My Koningryk gebou kan word.”

“Soek My in die stil oggend uur sodat Ek aan jou kan wys wat dit is wat My pla en waarvan Ek nie hou nie. Ek is vol genade en jammerte vir jou en ek sal jou genees sodat jy saam met My kan gaan op daardie dag wat gou gaan kom. Ek het jou lief en Ek kasty die wat Ek lief het. Niks kan erger wees as die dag na die wegraping wanneer Ek die blinddoek gaan afhaal en jy dan sal sien hoe verkeerd jy was nie. Asseblief, vat hierdie boodskap ernstig en kyk met nuutgevonde oë na jou lewe. Kyk veral na daardie weggesteekte donker hoekies van jou hart en laat my toe om my helende krag daar uit te stort sodat jy voor my gebring kan word sonder rimpel en enige iets dergeliks.”

“My Bruid; Ek het jou lief. Moenie jou van My onttrek nie.”

(Visited 141 times, 1 visits today)