Swaar tye…

Paulus was reg toe hy vir Timoteus geskryf het dat daar swaar tye gaan kom aan die einde, want nog nooit in my lewe het ek so baie dinge sien verkeerd loop so vinnig nie!

Lees meer