Wanneer gaan Jesus kom?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hierdie is ‘n vraag wat op ons almal se gedagtes is terwyl ons vir ons Heer en Heiland wag om ons te kom haal, so kom ons gesels vandag daaroor.

Eerstens is dit belangrik om dit te weet dat ons as mens ons ‘n liniêre bestaan voer. Dis maar net ‘n baie mooi manier om te sê dat ons tyd in ‘n reguit lyn ervaar. Ons word gebore, leef ons lewe en gaan aan die einde van die reguit lyn dood. Dis wat ‘n liniêre bestaan is.

God, aan die ander hand is multi-dimensioneel. Hy kan in enige tyd bestaan. Hy kan vorentoe gaan in tyd, Hy kan agtertoe gaan in tyd en Hy kan in enige dimensie bestaan. Vir God het tyd soos ons dit ken geen betekenis nie. As ons eers in die Hemel is, gaan dit vir ons ook so wees. Vir God gaan dit oor seker gebeure wat eers teenwoordig moet wees. Begin julle nou verstaan waarom dit so moeilik is om ‘n tyd aan die wegraping te koppel?

Jesus het in Mattheus 24 vir ons ‘n hele reeks van gebeure gegee wat eers daar moet wees voor die wegraping kan kom: Oorloë, Pessiektes, Hongersnode, Aardbewings, Naaste Liefde wat verkoel en Vals Profete. Al daardie gebeure is nou reeds teenwoordig, maar die een ding vergeet ons gereeld en dit is die redding van siele! Almal op hierdie aarde moet ‘n geleentheid gegun word om die Woord van God te hoor en dan te besluit of hy of sy gered wil word. Daardie gedeelte is nog nie vervul nie, maar dis baie naby!

Miskien is Jesus se woorde in Mattheus 24:36 vir julle nou meer duidelik: “Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.” Daar is geen manier wat ons as mens ooit die dag en die uur van die wegraping sal weet nie! Die Bybel is baie duidelik dat Jesus se koms vir die wêreld ‘n totale verrassing gaan wees, want daar word gesê dat dit soos ‘n groot skrik oor die wêreld sal kom. Enige iemand wat dus sê dat hy of sy die dag en die uur weet; is ‘n LEUENAAR en die waarheid is nie in hom nie!

Ek kan vir julle net dit sê en ek is seker daar is nog van julle wat dit kan aanvoel… dis baie-baie naby! Jesus sê in Mattheus 24:33: “So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.” Sorg dat jy gereed is! Vra vir Jesus om jou gereed te kry en alles wat nie van Hom is nie uit jou lewe te verwyder, want jy verlang dit so. Plaas jouself in die Hande van die Gees sodat die Gees vrye toegang tot alles het en kan doen wat nodig is om jou gereed te kry.

Jesus besef maar net te goed hoe moeg ons is, tog vra Hy dat ons nog net ‘n klein rukkie moet uithou. Hierdie tyd waarin ons nou is, gaan nie vir altyd aanhou nie! Dra die liefde van Jesus uit aan die wêreld! Hou op om haat te versprei, want dit doen niemand goed nie. Die dag as ons nie meer hier is nie, wil jy tog vir die wat agterbly iets gee om aan vas te hou, dan nie? As jy aanmekaar boodskappe van haat aan mense oordra, waaraan gaan hulle vashou in ‘n wêreld wat deur satan geregeer gaan word?

Waak en Bid! Moenie ophou bid nie, wat bid is wat jou gaan staande hou in hierdie laaste sekondes. Hierdie stelsel van Waak en Bid het egter nog ‘n tweede doel ook en dis is dat dit ons help om heiligmaking na te streef en so doende waardig gevind mag word om voor die Koning van die Konings te kan staan. Heiligmaking behoort elke Christen se top prioriteit te wees, want in Levitikus 19:2 staan “Heilig moet julle wees, want Ek, die HERE julle God, is heilig.” Hierdie woorde word in die Nuwe Testament herhaal in Mattheus 5:48 “Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.” Onthou ook dat selfs al probeer jy en vaal jy, tel die poging baie meer as iemand wat glad nie probeer nie!

Ek gaan afsluit met ‘n skrifgedeelte in 1 Petrus 4:7 “En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.”

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 114 times, 1 visits today)