Wat sê die Bybel oor egskeiding en her-trouery?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag gaan ek so ‘n bietjie kyk na ‘n baie netelige onderwerp wat ek baie moeilik gevind het om te skryf: Mag ek van my man of vrou skei of nie en wat is die HERE se wil daarin.

Voor ons na enige teksverse uit die Bybel kyk, moet ek eers begin deur te sê dat die HERE ‘n maat spesiaal uitgesoek het vir elke mens op hierdie aarde; ‘n perfekte maat wat perfek by jou sal pas, maar omdat ons so ongeduldig is en soms werk die hormone ook teen ons in; wil ons nie altyd vir die HERE wag om vir ons die perfekte maat te wys nie en dan loop ons ons ‘n pad buite die HERE se wil.

Dis weer daardie vryheid van keuse ding… Die feit dat ons die vryheid van keuse het, beteken nie dat ons vry is van die gevolge van ons keuses nie. En so eindig baie huwelike in die skeihof…

Die belangrikste vers wat ons as Christene sal vind rakende egskeiding is opgeteken in Maleagi 2:16 “Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding.” God het dit so van die begin af beplan dat die huwelik ‘n lewenslange verbintenis sal wees en ons vind bewyse hiervan in Mattheus 19:6 “Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.”

Dis net so belangrik om te weet dat die HERE ons as mens maar net te goed ken en Hy weet hoe swak ons is, selfs al besef ons dit nie altyd nie. Dis waarom Hy in die Ou Testament voorsiening gemaak dat huwelike dalk nie kan werk nie en dat egskeiding dalk kan gebeur. Ons lees daarvan in Deuteronomium 24:1-4 [1] Wanneer ‘n man met ‘n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie omdat hy iets onbetaamlik aan haar gevind het. Dan mag hy ‘n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. [2] Sy kan dan uit sy huis uit gaan en met ‘n ander man trou. [3] As haar tweede man haar ook later nie meer liefhet nie en ‘n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur, of as haar tweede man sterf, [4] mag haar eerste man wat haar weggestuur het, nie weer met haar trou nie. Sy is verontreinig, en as hy weer met haar trou, sal dit vir die Here iets afskuwelik wees.”

As ons na die bogenoemde vers lees is die uiters belangrik dat ons Mattheus 19:8 ook ingedagte moet hou, want die twee gaan hand aan hand. In die laasgenoemde vers maak Jesus dit duidelik dat alhoewel die vergunning aan ons gegee is om van ons lewensmaat te mag skei; dit nie God se Wil van die begin as was dat dit so moes gewees het nie.

En dis nou waar die bus se wiele afval en die hele ding tot ‘n skreeuende stilstand kom! Jy kry mos altyd diegene was as jy die pinkie gee, die hele hand sal wil gryp! Ek was jare lank in die polisie en ek het vir etlike jare diens in die Hooggeregshof gedoen. As polisieman was ons net daar om toesig te hou oor die kriminele sake; siviele sake soos egskeidings het niks met ons te doen gehad nie. Tog het ons, as ons howe vroeg klaar gemaak het, in die skeihof gaan sit om net te luister. Dis uiters skrikwekkend om te sien hoe vinnig ‘n huwelik beëindig word, maar wat meer skrikwekkend is, is om te luister na die rede vir die egskeiding! Ongeveer twee derdes van die sake eindig as gevolg van ‘n tekort aan seks! Ja, jy het reg gelees! Dit laat ‘n mens se kop draai, want waarom het jy die hele vark gekoop as jy net ‘n stukkie wors gesoek het?

Myns insiens, liewe lesers, gaan ‘n huwelik daaroor om iemand te kry met wie jy jou lewe kan deel. Iemand wat jou kan aanvul en in die proses ‘n beter mens kan maak. Die seks daad is ‘n baie klein deel van hierdie proses, maar op een of ander manier het dit geword waaroor huwelike moet gaan en dit is verkeerd in die oë van die HERE!

Miskien sal julle nou Jesus se woorde in Mattheus 5:32 beter verstaan toe hy gesê het: “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.”

Dus, liewe leser, as jy van jou man of vrou skei en jy trou met ‘n ander omdat jy dink dat die seksdaad dan beter gaan wees by die volgende een, dan pleeg jy hoerery! Daar is geen ander verduideliking daarvoor nie. Dis ook die rede waarom Jesus in Mattheus 19:9 die gedeelte bygevoeg het: “en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk. “Mens spring nie soos ‘n padda van een blaar na die volgende nie! Die enigste vergunning wat ons gegee word om te mag skei in huwelike wat uit die vrye vloei van hormone spruit is, is as daar egbreek in sulke huwelik plaasvind, maar dan word ons beveel in 1 Korintiërs 7:11 om ongetroud te bly na so ‘n ondervinding.

Tot op hierdie punt het ek natuurlik glad nie verwys na huwelike waar daar mishandeling plaasvind nie. Dis onlogies dat die HERE van enige een van ons sal verwag om getrou te bly aan ‘n lewensmaat wat ons mishandel as gevolg van die hardheid van hulle harte. Maar dis uiters belangrik dat ons enige keuses wat ons maak, in oorleg met die HERE maak voor ons op ‘n finale aksie besluit. Selfs al loop so ‘n huwelik uit op ‘n egskeiding, dan moet beide partye ongetroud bly om te verseker dat daar ‘n kans is vir die huwelik om gered te kan word.

Onthou julle wat ek vir julle in die begin gesê het oor die verkeerde keuses maak? Ek het persoonlike ondervinding in sake waar mense met die verkeerde een getrou het en sulke huwelike in die skeihof geëindig het. Jare later vind hierdie mense dan tog die lewensmaat wat die HERE van die begin af vir hulle bestem het en het hulle gelukkige huwelike wat vir die res van hulle lewens hou.

Die Bybel maak dit baie duidelik dat God egskeiding haat (Maleagi 2:16) en dat versoening en vergifnis die tekens van ‘n gelowige se lewe moet wees (Lukas 11:4; Efesiërs 4:32). Nogtans erken God egter dat egskeidings wel sal plaasvind, selfs onder Sy kinders. Gelowiges wat hetsy geskei is of hertrou het, moet egter nooit voel dat hulle enigsins minder geliefd by die HERE is nie. Die HERE gebruik dikwels die sondige ongehoorsaamheid van Christene om dinge binne Sy groter plan te vermag.

Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 5 632 times, 1 visits today)