Wat sê die Bybel omtrent selfmoord?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hoe baie hoor ons tog nie dat mense wat selfmoord pleeg; nie Hemel toe kan gaan nie? Vandag gaan ons kyk na hierdie stellings en wat die Bybel daaroor sê.

Volgens die Bybel word toegang tot die hemel nie bepaal deur die feit of iemand selfmoord gepleeg het of nie. Dit beteken geensins dat ek selfmoord goed keur nie. Vir my persoonlik is selfmoord een van die mees selfsugtigste dade denkbaar omdat dit die wat agterbly harder straf en met vrae los wat jare gaan vat om te antwoord.

Ons moet ook onthou dat die HERE ‘n plan het met elkeen van ons en dat jy ‘n doel op hierdie aarde het; of jy nou gered is of nie. Iemand wat daarom selfmoord pleeg sal ry hierdie plan van die HERE in die wiele en doen verder niks anders as om sy reis na die ewigheid te verhaas nie. Iemand wat dus selfmoord pleeg, sal uiteindelik in die hel beland vir die blote feit dat hy die verlossing deur Jesus Christus geweier het en nie omdat hulle selfmoord gepleeg het nie.

Die Bybel noem vier spesifieke mense wat selfmoord pleeg: Saul (1 Samuel 31:4), Agitófel (2 Samuel 17:23), Simri (1 Konings 16:18), en Judas (Mattheüs 27:5). Elkeen van hulle was bose en sondige mense. Die Bybel beskou selfmoord in dieselfde lig as moord, want dit is wat dit is: self-moord. Jy vermoor jouself! God is die Een wie besluit wanneer en waar ‘n persoon behoort te sterf. Wanneer jy die mag in eie hande neem, is dit volgens die Bybel lastering tot God.

Wat sê die Bybel omtrent ‘n Christen wat selfmoord pleeg? Myns insiens glo ek nie dat ‘n Christen wat selfmoord pleeg sy verlossing sal verloor en hel toe sal gaan deur selfmoord te pleeg nie. Die Bybel leer ons dat vanaf die oomblik wat ‘n mens waarlik in Christus glo, hy of sy vir ewig veilig is, want in Johannes 3:16 staan: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Volgens die Bybel, kan Christene bo enige twyfel weet dat hul oor die ewige lewe beskik, ongeag wat gebeur. In 1 Johannes 5:13 lees ons: “Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.”

Niks kan ‘n Christen skei van God se liefde nie! Dit lees ons in Romeine 8:38-39: [38] Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge [39] of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.” As ‘n Christen nie geskei kan word van God se liefde nie, dan gaan selfmoord ons beslis nie skei van God nie.

Jesus het vir ons sondes gesterwe en indien ‘n ware Christen in ‘n tyd van ‘n geestelike aanval van swakheid, selfmoord pleeg – sal dit ook gereken word as ‘n sonde waarvoor Jesus gesterf het. Dis egter nie te sê dat selfmoord nie ‘n ernstige sonde teen God is nie. Volgens die Bybel is selfmoord moord en dit bly altyd verkeerd.

Ek sou ernstige twyfel hê omtrent die egtheid van die geloof van enige iemand wat bely dat hy ‘n Christen is en desondanks selfmoord pleeg. Daar is geen omstandighede wat dit kan regverdig dat enige iemand, veral ‘n Christen, sy eie lewe kan neem nie. Christene is geroep om vir God te lewe – die besluit om dood te gaan is God s’n en God s’n alleen.

‘n Interessante wyse waarop die Bybel vir ons illustreer wat presies gebeur wanneer ‘n Christen selfmoord pleeg, kan miskien gevind word in die boek Ester. In Persië was daar ‘n wet wat bepaal het dat enige een wat ongenooid voor die koning verskyn het, doodgemaak kon word tensy die koning sy septer na die betrokke persoon sou uitreik – wat genade sou aandui. Selfmoord vir ‘n Christen sou dus daarop dui om jou weg in te forseer om die koning te sien, in plaas van om op Hom te wag om jou te ontbied. Hy sal sy septer na jou toe uitsteek, jou ewige lewe spaar, maar dit beteken egter nie dat Hy gelukkig gaan wees met wat jy gedoen het nie.

Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 4 796 times, 1 visits today)