As ek maar geweet het

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Die HERE het ons oneindig baie lief en daarom waarsku Hy die wat hy lief het voor die tyd sodat hulle gereed kan maak vir dit wat kom.

Ek het die volgende waarskuwing van die HERE ontvang wat opgeteken staan in Lukas 12:35-40: [35]  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.  [36]  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.  [37]  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.  [38]  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.  [39]  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.  [40]  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Ek is maar net te bewus van die feit dat daar ‘n profesie uitgespreek is dat ons nog drie jaar oor het, maar die profesie het ook gesê dat die tyd afhang van ons gebede. Dit beteken dat dit nie noodwendig drie jaar sal wees nie en dit beteken ook nie dat ons in hierdie tyd wat ons gegun word enigsins moet slap lê nie. Die HERE is baie duidelik as hy sê dat ons die dag en die uur nie weet nie en soos ek die HERE ken is Hy versot op verassings, veral teenoor die wat Hy lief het. Jy gaan nog dink daar is baie tyd, dan gaan die tyd om wees!

Hier praat ek nou met my mede Christen broers en susters: As jy dus met dinge besig is wat nie die naam van die HERE groot maak nie, hou dan op waarmee jy besig is.

Iemand het eenslag gesê dat die ding waaroor jy die meeste gaan spyt wees as jy in die Hemel kom, gaan wees hoe min jy vir die HERE gedoen het. Jy gaan wens vir ‘n tweede kans om terug te kan gaan en meer te kan doen.

Laat die HERE se lig dus NOU uit jou uit skyn en dra daardie Vrugte van die Gees sodat almal kan sien dat jy anders is as die wêreld, want dit is daardie anders wat mense na die HERE toe aantrek!

Die van julle wat hierdie lees en nog nie gereed is om die HERE te ontmoet nie; vat hierdie as ‘n waarskuwing om gereed te maak!

Daar is ‘n gediggie wat sê:

As ek geweet het dis die laaste keer dat ek jou aan die slaap sou sien raak,

sou ek meer moeite gedoen het om jou warm toe te maak.

As ek geweet het dis die laaste keer wat ek jou by die deur sien uitloop, sou ek jou gedruk en gesoen het –

en jou teruggeroep het vir nog ‘n drukkie. As ek geweet het dis die laaste  keer dat ek jou stem sou hoor,

sou ek dit op band op geneem het sodat ek dit weer en weer kon speel.

Ons leef so asof daar nog baie tyd oor is om alles te doen wat ons graag wil ..

maar sê nou vandag was die laaste kans!

Ek weet nie wie hierdie woorde geskryf het nie, maar dis uiters toepaslik op vandag se stukkie. In Jakobus 4:14 staan “Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.”

Lesers, luister na my woorde: Die ewigheid gaan ‘n baie lang tyd wees om sonder die HERE te wees. Ons tyd is min. Maak die regte keuse en maak dit nou.

image_pdfLaai afimage_printDruk