Dertig Silver Stukke

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het ‘n waarskuwing vir iemand, maar ek weet nie vir wie nie. Ek weet dat die Gees van die HERE daardie persoon sal oortuig as hy of sy hierdie boodskap lees.

[14]  Toe gaan een van die twaalf, met die naam van Judas Iskáriot, na die owerpriesters [15]  en sê: Wat wil u my gee, en ek sal Hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom dertig silwerstukke afgeweeg. [16]  En van toe af het hy ‘n goeie geleentheid gesoek om Hom oor te lewer.” (Mattheus 26:14-16)

Liewe Kind van God, satan kan jou nie direk aanval soos wat ons daarvan hou om te glo nie. Jy is onder die beskerming van die HERE wat Hemel en Aarde gemaak net en daarom kan satan jou nie aanraak nie, maar hy kan jou uitlok sodat jy op jou eie die beskerming van die kudde verlaat. Glo my; satan is baie suksesvol daarmee; ‘n meester op die gebied van uitlokking!

Hy het maar net te goed geweet dat Judas Iskáriot die beurs draer van die dissipels was. Hy was die een wat al die aankope gedoen het en al die bydraes ontvang het. Miskien het hy gevoel dat die geld wat hy dra op ‘n manier syne was en het dit hom daardie “ryk mans gevoel” gegee wat ons almal kry as ons baie geld het. Die Bybel vertel ons baie min oor hom, dus is die moeilik om ‘n opsomming te maak, maar dat geld vir Judas baie belangrik was kan afgelei word aan die antwoord wat hy vir die Fariseërs gegee het toe hulle hom in vers 15 gevra het om Jesus te verraai: “Wat wil u my gee, en ek sal Hom aan u oorlewer?”

Julle sien, satan kom na ons toe met sulke uitlokkings, want op daardie manier kan hy eendag voor God gaan staan en sê: “Maar ek het nie gesê dat jy dit moet doen nie…” En hy gaan absoluut reg wees, want hy net jou net die versoeking gewys; jy het dit op jou eie aangeneem! Kyk net hoe slinks!

Soos ek gesê het; ek weet nie vir wie hierdie waarskuwing is nie. Dit kan tot vir myself wees, maar die waarskuwing is dat jy nooit enige aardse besittings; geld ingesluit; OOIT bokant God moet stel nie!

Ek gesels baie met die HERE en dan gesels ons oor alles; enige onderwerp. Ek het eenslag vir Hom gesê hoe lekker dit sal wees om baie geld te hê soos al die ander mense en as jy ‘n probleem het sommer net baie geld daarop te kan gooi sodat dit weg kan gaan! Sy (Jesus) se antwoord het my verstom! “My beskerming is vir jou genoeg!” Dit wil sê, liewe leser, vertrou op die HERE om aan al jou behoeftes te voorsien. Jy sal nooit ryk wees in aarde geld nie, maar jy sal alles hê om in al jou behoeftes te voorsien.

Julle sien; alles wat jy het behoort aan die HERE en Hy deel uit volgens Sy WIL! Nie volgens die wil van die mens nie! Ons is net die bestuurder van die wat aan ons gegee word en eendag sal ons moet gaan verslag doen oor ons bestuur van hierdie sake! Wees daarom die beste bestuurder wat jy kan wees vir Jesus, want Hy het Sy beste vir jou gedoen en jou duur gekoop met Sy eie bloed! Moenie die HERE teleurstel nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 347 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .