Verkondig die Evangelie!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet nie wie van julle opgelet het hoe baie mense skielik toetree tot die evangelisasie proses nie. Ek praat van gewone mense wat geen opleiding het in teologie nie!

As ons nou kyk na Handelinge 2:17 dan sien ons dat hierdie dinge wat nou gebeur, toe al in die Bybel opgeteken is: “En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.”

Dis asof hierdie wat hierbo beskryf word besig is om toe te neem. Die waarskuwing gaan al hoe meer en al hoe duideliker uit! Hierdie week wat verby is het ek die getuienis van ‘n persoon gelees waar die Here vir hom die wegraping in ‘n droom gewys het. Hy het gesien hoe die wat agtergebly het in die kerke in hardloop en God smeek om hulle ook saam te vat! Hierdie gesig strook met die gelykenis van die tien maagde soos in Mattheus 25 opgeteken. Ek haal vers 11 en 12 vir julle aan: [11]  Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop! [12]  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.”

Jesus het vir ons wat gered is ‘n opdrag gegee in Markus 16:15  “En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.” Baie mense sal nou antwoord en sê, dat hulle nie met mense praat nie. Ek het vir jare agter daardie verskoning weggekruip! Moses het ook! Tegnologie het dinge egter so maklik vir ons gemaak, dat om die evangelie te verkondig nou makliker as ooit is! Enige iemand kan deesdae op verskeie elektroniese platforms soos Facebook registreer en Christelike boodskappe pos, anoniem indien u verkies! Vir die meer uitdagende is daar web ruimtes waar die evangelie op verkondig kan word. U hoef dus nie voor ‘n skare te gaan staan en te praat nie!

Wat is die boodskap wat verkondig moet word? Die antwoord staan in Romeine 3:23 en in Romeine 6:23  “…want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” (Romeine 3:23), “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” (Romeine 6:23) Daar is vergifnis van sondes in Jesus Christus! In Mattheus 22:9 staan: “Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.” Almal is uitgenooi! Tref geen onderskeid nie! Verkondig die Woord! Ons is Jesus se getuies tot aan die einde van die wêreld!

Ongelukkig is dit so dat daar mense gaan wees wat nie na die boodskap gaan luister nie. 2 Korintiërs 4:3-4 wys dit vir ons: [3]  Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, [4]  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” Moenie dat hierdie vir u ontstel nie. Kom net die opdrag van Jesus na, want as mense is dit al wat ons kan doen. Ons kan die boodskap saai, maar God sal laat groei.

Na die wegraping sal ons almal beloon word vir die werk wat ons op aarde vir God gedoen het soos in Mattheus 25:14-30 beskryf. Die Here het aan elkeen van ons ‘n aantal talente gegee; vir party meer as ander. Gebruik hierdie talente, liewe leser. Moenie met leë hande terugkeer na die Here toe nie!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 355 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .