Die Grootste in die Koningryk

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus is besig om ons voor te berei vir die Hemel terwyl daar nog tyd is. Prys Sy Wonderlike Naam!

Ons almal wil graag leiers wees; in beheer van mense en in die Hemel gaan dit ook gebeur, want daar is ‘n hiërargie van orde met Jesus aan die hoof van die Kerk! Waar ons in hierdie hiërargie gaan inpas; dit wil sê ons posisie of vernaamheid, gaan groot en deels afhang van ons optrede nou in hierdie tyd op aarde.

Julle weet, mense dink ek is snaaks as ek nie bekommerd is oor my aardse welstand nie, want almal probeer om te lewe so lank as wat hulle kan sodat hulle soveel as moontlik bymekaar kan maak vir daardie dag wat hulle aftree… As Kinders van God behoort hierdie ‘n sekondêre doel in ons lewe te wees en nie die primêre doel nie, want Jesus se opdrag was dat ons vir ons skatte moet bymekaar maak in die Hemel en nie op aarde nie. (Mattheus 6:19-20)

Selfs Jesus se dissipels het ook oor hierdie vraag gewonder en ons lees daarvan in Markus 9:33-37. [33]  En Hy het in Kapérnaüm gekom; en toe Hy in die huis was, vra Hy hulle: Wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? [34]  Maar hulle het stilgebly; want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. [35]  En toe Hy gaan sit het, roep Hy die twaalf en sê vir hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. [36]  En Hy neem ‘n kindjie en laat hom in hul midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle: [37]  Elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my Naam, ontvang My. En elkeen wat My ontvang, ontvang nie My nie, maar Hom wat My gestuur het.” (Markus 9:33-37)

Jesus het vir ons verskeie voorbeelde gegee oor hoe om die nederigste te wees. In Markus 10:45 sê Jesus dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om ons te dien. In Johannes 13 lees ons hoe Jesus die voete van Sy dissipels gewas het. Hy wat Koning van die Heelal is, vir wie daar niks is wat onmoontlik is nie, was die voete van ‘n mens! Sien julle die voorbeeld?

Die rede waarom Jesus ‘n kindjie in hulle midde laat staan het, was omdat ‘n kind doen wat aan hom gesê word sonder om tee te praat. So moet ons ook wees; doen goed aan die om jou sonder om iets terug te verwag. Om die waarheid te sê is ons veronderstel om te soek na redes om goed te doen aan ander, selfs al behandel daardie ander persoon ons soos grond.

Die wêreldlinge sien optrede soos die as swakheid, maar dis nie swakheid nie. Die Gees het aan Paulus onthul dat Jesus se krag deur swakheid volbring word! Prys Sy Naam! Roem dus daarin as mense jou soos grond behandel, want weet dit dat jou skat in die Hemel groot gaan wees! Onthou, dis nie wat mense dink wat saak maak nie, maar wat Jesus dink! Dis wat belangrik is!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 38 times, 1 visits today)
Tagged , , , .