Die Logos en die Rhema Woord

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Baie van julle het seker al die begrippe van Logos en Rhema gehoor, maar hoeveel van julle weet werklik wat dit beteken?

Die Woord van die Here soos dit in die Bybel opgeteken is en dit wat ons lees, is die Logos Woord. Logos is ‘n Griekse woord wat letterlik beteken “ek sê”, maar dit kan ook beteken ‘n grondlegging, woord, spraak of selfs om te redeneer. Die Logos Woord soos dit in die Bybel opgeteken is, is die grondlegging van ons geloof. Dis die vleesgeworde woord van God.

Daarmee saam kom die Rhema Woord. Die woord Rhema is ook uit die Grieks en dit beteken letterlik om ‘n uitering te maak of om iets te sê. Die Rhema Woord is die Woord van God soos dit geopenbaar word deur die Gees van die Here.

In Johannes 16:12-13 beskryf Jesus die Rhema Woord in detail aan sy dissipels:  [12]  Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. [13]  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.”

Met ander woorde, liewe leser, die Rhema Woord is dinge wat die Gees van die Here aan ons bekend maak deur Sy Wil. Dis dinge wat die Gees van God in ons geestelike ore fluister en waardeur sekere konsepte van God se Logos Woord aan ons verduidelik word.

Die wegraping is ‘n uitstekende voorbeeld van Rhema Woord. Die woord “wegraping” kom nêrens in die Bybel voor nie, maar ons weet dit is waar en dat dit gaan gebeur, want die konsep daarvan word gestaaf in God se woord!

God se Logos Woord en Sy Rhema woord is soos ‘n perd en ‘n ruiter. Die een kan nie sonder die ander nie, maar saam vorm hulle ‘n eenheid. Net so is die Logos Woord die een helfte van die waarheid terwyl die ander helfte van die waarheid die Rhema Woord is. Saam vorm hulle ‘n eenheid waar God se Rhema Woord altyd deur sy Logos Woord gestaaf sal word.

Dis nou hier waar die probleem kom en nou gaan ek direk met die leraars praat! Baie van julle verkondig die Logos Woord van die Here, maar julle VERWERP die Rhema Woord! Dit, MAG NIE so wees nie! Daar is ‘n perfekte harmonie tussen God se Logos Woord en Sy Rhema Woord en julle versteur dit deur die een helfte van die waarheid te aanvaar en die ander helfte te verwerp! HOU OP daarmee en LUISTER na die GEES VAN DIE HERE! Suiwer die ou suurdeeg uit julle lewens uit en maak plek vir die nuwe vars Rhema Woorde wat duidelik die koers vir die volk van die HERE aandui! Moenie dat daar soos in Romeine 11:8 van julle gepraat word nie: “Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.”

Die Here se Gees is vol lieflike waarhede en heerlikhede wat die menslike oor nog nooit gehoor het nie. Daarom soek die Here nie na mense met kop-kennis nie, maar na mense wat die geestelike kapasiteit het om te kan ontvang wat Hy so graag vir ons wil gee! “Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.” (Jeremia 3: 33)

In hierdie groep gaan julle beide hoor: Rhema en Logos. Julle gaan dinge hoor wat ongelooflik klink, dinge wat niemand nog ooit op so ‘n manier aan julle verduidelik het nie. Dit is God se Rhema Woord! Jy gaan geen bewyse daarvoor vind nie, tog gaan jy weet dis die waarheid, want die Gees van die HERE gaan jou daarvan oortuig. Salig is hy wat nie afsydig staan teenoor God se Rhema Woord nie. Dit is God se Gees wat die verborge dinge van God ken en bekendmaak!

Prys die Naam van die HERE!

image_pdfLaai afimage_printDruk