Die middelpunt van die evangelie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die middelpunt van die evangelie is om onsself die heeltyd te verloën en die hele tyd te lewe in totale oorgawe tot God. Dis ongelooflik hoeveel Christene hierdie gedeelte nie verstaan nie of hulle hele lewe lank sukkel om hierdie begrip te verstaan.

Die drie dinge wat die basis van Christenskap vorm is om die HERE eerste te stel in alles wat ons doen. Tweedens moet ons respek hê vir die Woord van die HERE as ons riglyn in hierdie lewe. Derdens moet ons die wil hê om dit wat die HERE beveel het te gehoorsaam. Hierdie drie dinge vorm die basis van Christenskap want Jesus sê: Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet.” (Johannes 14:21)

Die HERE het ‘n sambreel van beskerming vir ons daargestel en solank ons onder hierdie beskerming bly, sal niks met ons gebeur nie. Satan val ons aan omdat ons gedurig onder hierdie beskerming wil uit. As mens wil ons gedurig ons eie ding doen. Ons wil die HERE gedurig op die kantlyn los terwyl ons die spel van die lewe speel. As dinge dan verkeerd loop, dan hardloop ons terug en vra: “Nou waar was Jy dan? Waarom het Jy my nie gehelp nie?” Hallo… Jy het die HERE op die kantlyn gelos; onthou? Onthou die eerste reël? “Ons moet die HERE eerste stel in alles wat ons doen?” Dis waarom so baie dinge in ons lewens verkeerd gaan, want ons luister nie!

Hoe baie van ons het nog respek vir die Woord van die HERE as ons riglyn deur hierdie lewe? Gaan kyk maar vandag rond hoe die Woord van die HERE geïnterpreteer word. Dis verbasend, want dit wat daar staan is presies wat bedoel word, maar omdat ons dit nie glo nie, probeer ons allerhande uitlegte rondom dit te kry. Al gesien hoe baie mense dink jy kan ‘n Christen wees sonder om tot bekering te kom? Kyk maar hoe baie mense wonder of hulle gedoop moet word of nie? Kom ons kyk wat sê Jesus in Mattheus 28:19 vir ons: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Einde van die argument, né.

Kyk maar hoe baie mense nog die wil het om dit wat die HERE beveel het te gehoorsaam. Ons is meer bekommerd oor wat die wêreld van ons gaan sê en dink as wat ons is oor wat die HERE vir ons beveel het. Jesus sê vir ons in Mattheus 6:24  “Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag.” Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Dis een of die ander, maar nie albei nie. Kyk maar wat sê die HERE vir satan in Matteus 4:10 “Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.”

So baie mense kry hierdie drie dinge verkeerd en dis dan ook waarom hulle die dieper dinge in die Bybel nie verstaan nie. As dinge in hulle lewens verkeerd gaan, dan wonder hulle waarom. Dis omdat hulle die middelpunt van die evangelie nie verstaan nie…

In Mattheus 7:25 en 25 verduidelik die HERE dit so mooi aan ons: [24]  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. [25]  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.”

Prys die HERE vir hierdie boodskap.

(Visited 95 times, 1 visits today)