Die rede waarom ons swaarkry

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

HERE, ons is so swak, maar U kan ons sterker maak. Help ons om ons kruise te dra.

Partykeer raak die swaarkry onuithoudbaar en dan wil ons onsself jammer kry en murmureer deur te vra “Waarom ek HERE?” Kom ons kyk wat sê Job in Job 1:21 toe hulle hom meegedeel het dat sy seuns en dogters gesterf het: “Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!”

Wie van ons sal so sê as dit met ons sou gebeur het? Ek kan my nie ‘n groter toets voorstel nie! Wie is ons in elke geval om te kla? As jy al die gebede wat jy kan klaar gebid het en die lyding wil nie ophou nie, dan moet ons wag op die HERE om ons te verlos op SY TYD! Ons moet geloof hê dat die HERE weet wat Hy doen en dat Hy ons sal verlos wanneer die tyd reg is daarvoor. Ons verstaan miskien nie nou waarom nie, maar eendag sal ons verstaan as die HERE dit alles aan ons bekend maak.

Intussen moet ons net vertrou en dit is nodig! Offer al jou swaarkry op aan die HERE as ‘n lof offer aan Hom. Ek weet maar net te goed hoe moeilik dit is, maar die HERE sê geduld! Wees geduldig.

Soos Job gesê het; die HERE gee en die HERE neem en om jammer vir onsself te voel is ‘n sonde. Hoe kan ons vir die HERE vra: “Waarom laat U hierdie leiding toe? Weet U dan nie dat ek ‘n belangrike lewe het om te lei nie?”

Die HERE wil nie hê jy moet jammer voel vir jouself nie. Hy wil hê jy moet jou kruis opneem en Hom volg totdat Hy kom om ons te haal en ons van ons kruise onthef! Dis belangrik om te verstaan dat daar baie krag is in elke pyn wat ons voel en elke slag wat ons lei. Verlossing versprei soos vuur onder die wat nie gered is nie met elke pyn wat ons voel en wat die HERE toelaat en met ons samewerking.

Ons is lewende offergawes vir die HERE en dit is presies wat Hy nou nodig het. In plaas daarvan dat ons uitroep “waarom HERE”, roep eerder uit “maak ons sterker HERE!” En as ons eendag ons verheerlikte liggame in die nuwe wêreld sal sien en die wonder van alles, dan sal ons verstaan waarom hierdie lyding toegelaat was.

Die HERE sê dat julle moet weet dat nie een van julle ooit alleen is as jy swaarkry nie. Die HERE is die hele tyd by jou en Hy lei saam met jou. Jy loop nooit ooit op jou eie nie.

Die HERE sê dat daar ‘n tyd vir alles in die lewe is: skoonheid en liefde asook swaarkry en kruisiging.

Lees gerus die volgende verse in die Bybel.

Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. (Kolossense 3:2-4)

Dit is ‘n betroubare woord; want as ons met Hom gesterf het, sal ons ook met Hom lewe. (2 Timoteus 2:11)

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. (Romeine 6:4)

Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. (2 Korintiërs 4:10)

Die HERE sê dat om te lei is om diep in Sy Hart in te kruip en aan Hom te wys hoe lief jy jou naaste werklik het, want dis vir jou naaste se verlossing wat jy swaar kry.

Sonder hierdie ondervinding sal ons nooit die diepte van die HERE se liefde verstaan nie of Sy vergifnis kan verstaan of kan verstaan hoe lief Hy ons almal het nie. Ons moet verstaan dat sonder leiding, bly ons geestelike babas sonder groei.

Hierdie is die moeilike dinge as jy die pad saam met die HERE wil stap. Hierdie is ook die dinge wat baie vermy of weg verduidelik. Maar ons moet mekaar se laste help dra. Die pyn wat jy voel is jou naaste se las wat jy help dra, prys die HERE!

Dis waarom dit so belangrik is dat elke een van ons ons kruise dra met waardigheid; sonder murmurering en sonder om te kla. Die HERE laat niks oor ons lewens kom sonder ‘n baie goeie rede nie. Daar is dus ‘n baie goeie rede vir die ongemak wat jy nou voel, selfs al verstaan jy dit nie.

Die HERE sê dat Hy nooit sal toelaat dat enige een van ons bo ons kragte versoek word nie. Jy kan nog steeds jou kruis dra en deure sal vir jou oopgemaak word. Seëninge en groot veranderinge wag vir ons, maar eers moet ons teen die berg uit met ons kruise. Vertrou net op die HERE!

(Visited 94 times, 1 visits today)