Die Toring van Babel

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Wie van ons het nie al gewonder oor die verhale  wat in die Ou Testament van die Bybel vertel word nie. Ek weet dat baie van julle seker wonder hoe waar hierdie verhalwe nou eintlik is!

Hierdie reeks van verhale, die Toring van Babel, Noag se Ark en die Tog deur die Rooi See vorm die basis van menigte Kinderbybels en is ook die leerplan van baie Sondag Skole. Daarom gaan ek vandag met julle die Toring van Babel doen. Ons almal ken die storie, maar omdat die huidige vertaling van die Bybel baie min daaroor sê, weet ons bitter min daarvan af. Ons weet byvoorbeeld nie hoe hoog of breed die toring was nie. Kom ons kyk of ons kan uitvind!

Die verhaal van die Toring van Babel word in Genesis 11:1-9 vertel: [1] EN die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. [2] En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle ’n laagte in die land Sínear; en daar het hulle gaan woon. [3] Daarop sê hulle vir mekaar: Kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lymgrond vir klei. [4] En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. [5] Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. [6] En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. [7] Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. [8] So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou. [9] Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.”

Eienaardig is dat die woorde “Toring van Babel” nêrens in die Bybel genoem word nie. Die Bybel noem net die woorde ‘n stad met ‘n toring. Daar word eers in vers 9 verwys na “Babel” nadat die mense se taal verwar is en hulle daarvandaan weggetrek het, dus “Toring van Babel”. Die woord Babel is afgelei van die Joodse woord “balal” wat beteken om deurmekaar te maak.

Die huidige vertaling van die Bybel sê ons ook nie hoe hoog die toring was nie, behalwe in vers 4 “… waarvan die spits tot aan die hemel reik;”. Die boek van Jubilees wat ook “Klein Genesis” genoem word, word ‘n detail beskrywing van die Toring van Babel gegee. Die Boek van Jubilees is ‘n antieke Joodse weergawe van Genesis en Exodus. Ongelukkig het die westerse kerk die boek as on-Bybels beskou en het hulle die boek in die vierde eeu na Christus so onderdruk dat daar vandag geen volledige afskrif daarvan bestaan nie.

Hoofstukke van die boek is weer herontdek saam met die Dooie See geskrifte. In die oorblywende manuskripte word genoem dat die Toring van Babel 5,433 cubits en twee handpalms hoog was. Die cubit was ‘n Egiptiese lengte maat. Hierdie lengte skakel om na ‘n hoogte van 2,484m of rofweg die hoogte van ‘n 1000 verdieping gebou!

Hoogste gebou in die wëreld!

Burj Khalifa Gebou is die hoogste gebou in die wêreld met ‘n hoogte van 829.84m!

Daar is ongelukkig geen sketse wat vir ons kan wys hoe die Toring van Babel gelyk het nie. Self het ek verskeie kunstenaars voorstellings van die toring gekry. Dit kom voor asof elke godsdiens op aarde sy eie voorstelling van die toring het. Sommige kunstenaars voorstellings wys op ‘n lang dun toring terwyl ander ‘n meer horing of piramied vorm aandui. Hoe die toring ook al gelyk het, op die hoogte soos bo genoem, sou die punt van die toring maklik aan die wolke geraak het; soos daar inderdaad in baie kunstenaars voorstellings van die toring uitgebeeld word.

Die hoogste gebou in die wêreld op hierdie oomblik is die Burj Khalifa toring in Dubai wat 829.84m hoog is. Met die Toring van Babel as vergelyking, was die Toring van Babel drie keer hoër! Daar was nog nooit in die geskiedenis van die mens ‘n gebou so hoog soos die Toring van Babel nie. Dit laat mens onwillekeurig wonder wat sou gebeur het as God nie ingegryp het nie…

Die Bybel sê ons ook nie wat van die Toring van Babel geword het nie. In vers 8 lees ons “…hulle het opgehou om die stad te bou.” en “daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.” Ons kan dus aanneem dat die mense die stad verlaat het en weggetrek het. In die Boek van Jubilees word genoem dat God die toring met ‘n baie sterk wind laat omgewaai het. Die boonste helfte van die toring was na oorlewering verbrand en die onderste gedeelte deur die aarde ingesluk. Die middelste gedeelte is gelos om deur tyd verweer te word.

Toring van Babel

Oorblyfsels van die Toring van Babel

Die stad van Babel is later herbou, maar die toring van Babel was nooit herbou nie. Al wat vandag van die Toring van Babel oor is, is ‘n groot hoop sand en rots van 1000 vierkante meter, 500m suid van Bagdad op hierdie koördinate: S32.5362583 E44.4208252. Die van julle wat die Google Earth program het kan daarna gaan kyk deur die koördinate in te tik!

Die oorblyfsels het niks te doen met hoe die toring gelyk het nie. Oor die eeue sou mense baie van die boustene weggedra het om ander geboue mee te bou. Alexander die Grootte het dit onder andere gedoen en ek is seker dat baie van die antieke geboue in Babilon en Bagdad met stene gebou is wat oorspronklik van die Toring van Babel af gekom het!

Ons almal wonder van tyd tot tyd of die stories in die Bybel korrek weergegee was of korrek vertaal was. Die storie van die Toring van Babel is beslis die waarheid!

(Visited 340 times, 1 visits today)