Die Trooster

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die Trooster, die Heilige Gees is vir ons gestuur as ‘n tussenganger, bemoediger en ‘n helper terwyl Jesus gegaan het om vir ons plek te berei.

Die Trooster word die eerste keer aan ons bekend gestel in Johannes 14:25-26 [25]  Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; [26]  maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”

Die doel van die trooster is te troos, ons te bemoedig, ons aan te moedig en om ons te leer.

Om te troos beteken om naby jou te kom en krag en hoop te gee. Om te troos beteken ook om te bemoedig en aan te moedig.

Om te bemoedig beteken om die hartseer te verlig, om die gevoel van verlies te verminder en om verligting vir ons droewige en bekommerde harte te bring.

Om aan te moedig beteken om iemand met hoop, vertroue en deursettingsvermoë te vul. Om aan te hou om die goeie stryd te stry!

Om te leer beteken om sekere konsepte in die Bybel vir ons maklik verstaanbaar te maak. Baie mense vergeet hiervan.

Jesus het in Johannes 16:12-13 gesê “Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.” Hierdie is die Rhema Woord van die Bybel in aksie en dis ook hoe ons so seker kan wees dat die wegraping van die Kerk van God ‘n werklikheid is en dat dit wel gaan gebeur.

Die Heilige Gees (Trooster) is op Pinksterdag op die dissipels uitgestort. Ons lees daarvan in Handelinge 2:1-4 [1]  En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. [2]  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. [3]  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. [4]  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.”

Van daardie dag af is die Trooster met ons. Die Trooster is ons bewys dat Jesus ook met ons is en dat Hy ons nog nooit alleen gelaat het nie. Ons kan Hom miskien nie sien nie, tog voel ons Sy teenwoordigheid. Ons weet Hy is daar en ons weet dat ons nie alleen is nie! Prys die Naam van Jesus!

Ons weet ook dat ons tyd naby is, want Hy openbaar dit aan ons deur die Trooster. Ons weet dat Jesus ons gaan kom haal om vir altyd by Hom te wees! Nooit ooit weer geskei van Hom soos nou nie. Hierdie is ons troos en ons versekering deur die Trooster!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 239 times, 1 visits today)
Tagged , , .