In die Hemel saam met Jesus

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Met die wegraping so naby, wil ek graag vandag ‘n paar vrae oor die Hemel beantwoord.

Ek weet dat baie van julle wonder hoe dit gaan wees; ek self wonder daaroor! Ek was nog nie in die Gees daar nie, maar ek het baie gelees oor mense wat daardie ondervinding gehad het. Van al die getuienisse is daar sekere feite wat uitstaan by almal en dis wat ek vandag met julle gaan deel.

Die Hemel is die mooiste plek denkbaar. Dis presies wat die aarde sou gewees het as daar nie ‘n sondeval was nie. Die strate van goud is ‘n werklikheid en so ook die blomme wat nooit vergaan nie. Die dood het geen bestaansreg in die Hemel nie en daarom gaan niks ooit dood nie; nie eers die blomme nie! Die getuienisse getuig almal daarvan. As iemand ‘n blom of ‘n vrug pluk, dan groei dieselfde vrug of blom onmiddellik weer terug.

In die Hemel gaan ons mense ten volle ken net soos God ons nou ten volle ken. (1 Korintiërs 13:12) Ons gaan mense kan herken en ook terselfdertyd alles van hulle af weet. Die getuienis van een persoon het dit die beste gestel. Hy het gesê dit is soos om jou eie “Google Search” te hê waar jy onmiddellik enige iets kan uitvind net wat jy wil weet! Iemand se sondige bestaan sal jy byvoorbeeld nie kan oproep nie, want ons sondige bestaan sal deur die Bloed van die Lam bedek wees. Niemand sal dus jou sondige bestaan teen jou kan gebruik as een of ander wapen nie.

Huwelike in die Hemel gaan nie meer bestaan nie. (Mattheus 22:30) ‘n Man en vrou wat op aarde getroud was, gaan in die Hemel dus nie meer getroud wees nie, maar die vriendskap wat daar tussen hulle was, sal bly voortbestaan omdat hulle mekaar sal herken. Ons sal wees soos die Engele van God; sonder geslag. Dit beteken dat daar nog steeds fisies mans en vroue sal wees, want dis hoe God ons geskape het, maar dit wat ons identifiseer as man of vrou deur ons geslag gaan daar nie meer wees nie.

In die Hemel is almal weer jonk. Die presiese aardse ouderdom van mense in die Hemel is nie bekend nie, maar volgens die getuienisse, lyk dit of dit in die middel dertigs kan wees; dus dieselfde ouderdom as Jesus toe Hy aan die kruis gesterf het. Die wat ouer is as dit op hierdie oomblik sal outomaties jonger voorkom en die wat jonger as dit is, sal ouer voorkom. Ouers sal hulle kinders herken, selfs al lyk hulle nou ouer en soos volwasse jong mans en vroue.

Ons gaan almal huise hê om in te bly wat ‘n sekere afstand van die troon van God af gaan wees. Die afstand van die Troon af gaan afhang van die toe weiding waarmee jy tot God se Woord gehoorsaam was. Niemand in die Hemel gaan ontevrede wees met hulle huise nie, want almal gaan weet dat dit wat hulle gekry het regverdig was.

Daar is seker nog baie wat ek uitgelaat het, maar ek voel dat hierdie die meeste vrae behoort te antwoord. Ek weet nie hoeveel tyd ons nog het nie, maar ek wil bid dat Jesus met ons almal sal wees in hierdie tyd waarin ons nou beweeg.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 377 times, 1 visits today)
Tagged , , .