Die Verlore Seun

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hoe baie keer het ons nie al teen die Here gesondig nie? Ek tel myself by, want ek mag nie Woord van die Here vir julle bring, maar ek het ook voete van klei en ek val ook net soos julle!

Kom ons kyk ‘n bietjie na Lukas 15:11-32: [11]  Hy het ook gesê: ‘n Man het twee seuns gehad.  [12]  En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel.  [13]  En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaargemaak en weg gereis na ‘n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe.  [14]  En toe hy alles deurgebring het, kom daar ‘n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly.  [15]  Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En dié het hom in sy veld gestuur om varke op te pas.  [16]  En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie.  [17]  Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger!  [18]  Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u,  [19]  en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge.  [20]  En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.  [21]  En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie.  [22]  Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene vir sy voete.  [23]  En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees.  [24]  Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word.  [25]  En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange.  [26]  En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken.  [27]  Dié sê toe vir hom: U broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het.  [28]  En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom.  [29]  Maar hy antwoord en sê vir sy vader: Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit ‘n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie.  [30]  Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag.  [31]  Toe sê hy vir hom: Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue.  [32]  Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind.”

U weet, maak nie saak wat u verkeerd gedoen het nie, die Here staan gereed om u sonde te vergewe! Nou, op hierdie oomblik kan u net afsak op u knieë en bid vir vergifnis en u sal dit hê! Sonder voorbehoud en sonder enige verwyte, maar u moet net vra, liewe kind van die Here! Die Here is gereed, Hy WIL jou vergewe, maar jy moet die eerste stap doen en vra!

Kyk bietjie wat staan in Lukas 15:7: “Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.”

Wat keer u om u hart nou, op hierdie oomblik aan die Here te gee? As u reeds gered is en teruggeval is, wat stop u dan om dinge met die Here nou reg te maak? Hierdie boodskap is vir die wat afgedwaal het van die pad sowel as die wat bekering nodig het!

As u nog nooit bekering gekom het nie of as u afgedwaal het, onthou dan dat die bekering ‘n drie stap proses is.

  1. Sonde-oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.
  2. Sonde berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.
  3. Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonde en ‘n poging aanwend om op te hou daarmee.

Hierdie drie beginsels is krities vir die bekering. Baie Christene kom keer op keer terug na hierdie stappe, want satan gaan jou versoek en glo my, hy is baie slinks! Hy politoer daardie gedagte so blink in jou verstand so dat jy later daarna gryp soos ‘n kind na ‘n stokkie lekker! Eers baie later besef jy wat jy gedoen het, en dan is dit te laat! Dan kom jy agter dat hierdie stokkie lekker wat so lekker gelyk het nou na gal smaak!

Liewe leser, maak u saak met die Here reg. Die HERE bly vir my waarskuwings gee oor die verdrukking en ek kan vandag vir julle verseker, dat dit gaan kom; of jy gereed is of nie. Jy sal sekerlik nooit perfek kan wees om geheel en al van sonde ontslae te raak nie, maar jy kan ‘n perfekte wil hê. En dis al wat die HERE verlang: doen jy die klein goedjies en laat die HERE sorg vir die groot goed!

In Openbaring 3:20 sê die Here: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Net u kan die deur van u hart vir Jesus oopmaak! Net u kan sorg dat u gereed is vir die wegraping.

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 552 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .