Christenskap is ‘n leefwyse

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Daar was ‘n sekere leraar wat die Sondag oggend ingehuldig sou word as die nuwe senior leraar van ‘n gemeente met ‘n baie groot ledetal. Soos wat verwag kan word het baie mense opgedaag om die nuwe senior leraar te kom sien.

Die leraar het besluit dat aangesien niemand hom ken nie, hy die waters sou toets deur hom as ‘n boemelaar op te maak en voor die kerk op te daag die Sondag met sy voorstelling. Net die twee junior leraars het geweet van sy plan en niemand anders nie.

Die oggend van sy voorstelling het hy het hy voor die kerk opgedaag en met die mense voor die kerk begin meng. Uit al die honderde wat opgedaag het, het drie hom gegroet! Hy het vir die mense soos hulle in die kerk ingaan, geld gevra om kos meet te koop, maar niemand het vir hom ‘n enkele sent gegee nie! Hy het later die kerk binne gegaan en heel voor gaan sit. Iemand het hom beleefd gevra om liewer agter in die kerk te gaan sit… Hy het mense gegroet soos hy na die agterkant van die kerk geloop het, maar niemand het teruggegroet nie. Al wat hy gekry het was ‘n paar vuil kyke en mense wat hom skaamteloos aanstaar. Mense het neergesien op hom en hom veroordeel…

Die diens het begin en hy het geluister na die aankondigings en die gesange. Mense het uit volle bors gesing en die naam van die Here groot gemaak! Toe alles klaar was, was die twee junior leraars baie gretig om die nuwe senior leraar aan die gemeente voor te stel. Die gemeente het rondgekyk en begin handeklap in afwagting… Stadig het die boemelaar vorentoe gestap. Die handeklap het opgehou… honderde oë was op hom gerig toe hy die kansel bestyg en die mikrofoon by die een junior leraar vat…

Na ‘n oomblik se stilte begin hy toe die volgende uit die Bybel lees: Mattheus 25:31-42 [31]  En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;  [32]  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;  [33]  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.  [34]  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.  [35]  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;  [36]  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.  [37]  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?  [38]  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?  [39]  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?  [40]  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.  [41]  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.  [42]  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.  [43]  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.  [44]  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?  [45]  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.  [46]  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.”

Hy het sy ondervinding van die oggend met die gemeente gedeel. Menigte het hulle koppe in skaamte laat sak… Die trane het vrylik gevloei… Hy sê toe: “Vandag sien ek voor my ‘n skare mense, nie die kerk van Jesus Christus nie. Die wêreld het oorgenoeg mense, maar daar is ‘n ernstige tekort aan ware dissipels. Wanneer gaan jy besluit om ‘n ware dissipel van Jesus te word?” Hy het die diens daar afgesluit.

Liewe leser, om ‘n Christen te wees is baie meer as net ‘n titel wat jy aan jouself toe eien. Dis soos om ‘n dieet te volg! Jy kan nie vir ‘n week of twee minder eet, ophou daarmee en dan dink dat jy die gewig plus nog meer nie weer gaan optel nie! ‘n Dieet is ‘n leefwyse waarin jy moet aanpas en dan daarvolgens moet leef as jy wil hê dit moet werk.

Op dieselfde wyse is Christenskap ‘n leefwyse waarin jy moet aanpas en daarby bly om dit te laat werk. Ons kan nie net Sondae sing, hande klap en die Here se naam grootmaak en dan die ander ses dae vervloek ons die mense wat na God se beeld geskape is nie… Om ‘n Christen te wees beteken dat ander Jesus se lig in jou lewe moet kan sien en aangetrek behoort te word na die lig toe. As die lig in jou onder ‘n emmer weggesteek word, hoe gaan jy dan mense aantrek?

Jesus het regdeur die Nuwe Testament vir ons baie voorbeelde gegee hoe om as Christene op te tree. In Johannes 13:15 sê Jesus “Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.” Wat stop ons nou om net soos Jesus te doen?

Liewe Kind van die HERE, net jy kan hierdie veranderinge maak. Net jy kan besluit om van mens na dissipel te beweeg. Onthou Jesus se woorde in Openbaring 3:20: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Net u kan die deur van u hart vir Jesus oopmaak!

Mag die Here hierdie boodskap seen!

(Visited 285 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .