Gawes van die Gees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dis belangrik om te onthou dat die Gawes van die Gees en die Vrugte van die Gees twee verskillende aspekte is. Die Vrugte van die Gees word genoem in Galasiërs 5:22 en die Gawes van die Gees word genoem in 1 Korintiërs 12:8-10. Vandag gaan ek met julle die Gawes van die Gees behandel.

Volgens 1 Korintiërs 12:8-10 is die Gawes van die Gees as volg: [8] Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; [9] aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; [10] aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Die gawes van die Heilige Gees is God se geestelike gereedskap wat sy kinders hier op aarde kan gebruik, soos wat die Heilige Gees besluit. Die HERE sal u toerus met een of meer gawes soos wat die Gees wil, volgens die roeping wat u van die HERE af ontvang het.

Anders as die Vrugte van die Gees, is die Gawes van die Gees nie ‘n moet in elke Kind van die HERE se lewe nie. U hoef dus geensins bekommerd te wees as u nie enige van die Gawes het nie. Die Gawes gaan in elke geval tot net as u Hemel toe gaan, want die Gawes is nie nodig in die Hemel nie. Niemand in die Hemel het tog genesing nodig nie; nog minder profesie of die onderskeiding van geeste! Verstaan julle?

Dis waar die Vrugte van die Gees beter is, want dit vat u met u saam as u hemel toe gaan!

Hoe ontvang mens hierdie Gawes? Kom ons kyk wat sê die Bybel! Markus 11:24 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.” Johannes 15:7 “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” Johannes 14:12 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.” Die antwoord is dat ons moet vra en moet glo en dat ons nie ons geloof moet beperk nie!

Kan ons kies watter Gawes ons wil hê? In ‘n mate kan ons kies en ons kan ook vra vir ‘n spesifieke gawe. Die Bybel verduidelik in 1 Korintiërs 12:7 ““[7] Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.” en dan in 1 Korintiërs 12:11 [11] Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.Let op na die sinsnedes “met die oog op wat nuttig is” en “afsonderlik uitdeel soos Hy wil “. Hierdeur sê die Bybel vir ons dat die Gees uitdeel soos Hy wil en nie soos ons wil nie. Alles hang af van u Geestelike groei as Kind van God.

Kan ek bepaal watter Gawes ek het? Weereens is die antwoord ‘n baie besliste JA! As u die vermoë het om ‘n gawe te beoefen, dan dien dit as bewys dat u dit inderdaad het! Krag of die salwing om in tale te spreek, om tale uit te lê, om te profeteer, om geeste te onderskei of watter geestelike vermoë ook al is bewys van sulke gawes. Genesing sal bewys dat ons die gawe van genesing het. Die gawe op sig self sal bewys dat ons die gawe ontvang het. Die belangrikste is dat ons lewe moet reg wees met God en ons moet geloof hê om die gawes te laat opereer.

As Gees vervulde Kinders van die Here moet dit ons doel wees om die Geestelike Gawes na te streef en te ontvang. Paulus sê 1 Korintiërs 14:12 So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente.” Die gawes van die Heilige Gees is beskikbaar aan elke gees vervulde gelowige wat ‘n begeerte het dat die Heilige Gees deur en in hul lewe moet werk.

Mag die Here hierdie woorde in u hart seën!

(Visited 998 times, 1 visits today)