Munt uit tot stigting van die gemeente

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Nou dat ons in die vorige boodskappe die Vrugte en die Gawes van die Gees behandel het, weet ek dat daar baie gaan wees was gaan probeer om so veel as moontlik van veral die Gawes na te streef.

Om dit te wil doen, is natuurlik ‘n baie goeie ding om te doen, maar moenie soos baie dink dat die een Gawe belangriker as die ander is nie of dat diegene wat sekere Gawes nie het nie, nie werklike Christene is nie!

Ek was op geleentheid in ‘n kerk waar daar geglo was dat diegene wat nie in Tale kan praat nie, nie werklik met die Heilige Gees gedoop was nie! Dis natuurlik glad nie waar nie, want die Gees deel uit soos wat Hy wil! Die Gawes van die Gees is geen rangorde nie. Iemand wat in tale kan praat is nie beter as iemand wat gesond kan maak nie.

In 1 Korintiërs 12:14-20 lees ons: “[14] Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. [15] As die voet sou sê: Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie—behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? [16] En as die oor sou sê: Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie—behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? [17] As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? [18] Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. [19] As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? [20] Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam.”

Die HERE het ons almal anders gemaak. Die HERE het groot balies gemaak, emmers, ketels en teekoppies. Die teekoppie kan nie so baie water hou soos ketel nie en die emmer kan nie so baie water hou soos die balie nie, maar elkeen het sy doel. ‘n Mens vat nie ‘n balie met water in jou huis in nie. Die balie staan buite waar dit groot hoeveelhede water versamel, maar die emmer word binne in die huis ingevat. As ek tee maak, dan maak ek nie tee in die emmer nie. Dis waarvoor die ketel daar is. Jy kook die water in die ketel en jy maak die tee in die teekoppie.

Dit maak dus nie saak hoe groot u in die Gees is of hoeveel Gawes van die Gees u het nie. Dis die teekoppie waaruit die HERE sy tee drink! Moet dus nie neerkyk op die wat geen gawes of min gawes het nie. Dis meestal die wat in die agtergrond werk, want die belangrikste is soos die wat bid. Weet julle dat ek nooit hierdie werk wat ek nou doen sou kon gedoen het as daar nie iemand was wat vir my gebid het nie! Dis mense se gebede wat my aan die gang hou! Moet dus nooit jou deel wat jy vir die HERE doen onderskat nie! Dit wat jy doen kan dalk net meer belangriker wees as wat jy dink.

Ek weet, ons almal wil graag balies vir die HERE wees: groot en vol van die Heilige Gees se gawes wat baie vir die HERE kan doen, maar as ons almal balies was, hoe sou die HERE dan Sy tee kon drink? Verstaan julle? Moenie jou deel wat jy doen onderskat nie!

Onthou dat die Gees uitdeel soos Hy wil en nie soos ons as mens wil nie! As u ‘n betrokke gawe nie het nie, dan beteken dit nie dat u minder werd is as iemand wat dit wel het nie. Self kan ek nie in tale praat, tale uitlê of selfs mense gesond maak nie. Ek verheug my egter in mense wat dit kan doen, maar hulle is nie beter as ek nie en ek is ook nie beter as hulle nie! Ons is EEN LIGAAM in Christus en ons is almal belangrik, ongeag van die Gawes wat ons het!

As Gees vervulde Kinders van die Here moet dit ons doel wees om die Geestelike Gawes te ontvang. In 1 Korintiërs 14:12 sê Paulus So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente.” Die gawes van die Heilige Gees is beskikbaar aan elke gees vervulde gelowige wat ‘n begeerte het dat die Heilige Gees deur en in hul lewe moet werk, maar beywer jou op dit wat nuttig is vir die omstandighede waarin jy is.

Mag die Here hierdie woorde in u hart seën!

(Visited 54 times, 1 visits today)