Vrugte van die Gees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het met my vorige boodskap vlugtig aan die Vrugte van die Gees geraak toe ek met julle gesels het oor die Optrede van ‘n Kind van die Here.

Dis belangrik om te onthou dat ons die Vrugte van die Gees kry en dan ook die Gawes van die Gees. Hierdie is twee verskillende konsepte wat nie verwar moet word nie. Die Vrugte van die Gees word genoem in Galasiërs 5:22 en die Gawes van die Gees word genoem in 1 Korintiërs 12:8-10. Ek gaan albei met julle behandel, maar nou eers die Vrugte van die Gees.

Wanneer iemand tot bekering kom en dit werklik bedoel, dan nooi daardie persoon die Heilige Gees uit om in hom of haar te kom woon. Ek het die woorde “werklik bedoel” doelbewus gebruik, want so moeilik as dit is om te glo, kry jy mense wat tot bekering kom net vir die skyn. Dis vir my moeilik om te verstaan waarom, maar dit gebeur wel.

Die eerste ding wat die Heilige Gees gaan begin doen is om jou stelselmatig te oortuig om dit wat verkeerd is reg te maak. Dit begin gewoonlik by die wat jy te na gekom het. Daarna begin die skoonmaak proses. Die Gees van die HERE kan tog nie in ‘n vuil tempel gaan woon nie!

Soos jy aangaan, begin die teenwoordigheid van die Gees homself manifesteer deur die vrugte wat jy begin dra. Wat is hierdie vrugte dan? Paulus sê in Galasiërs 5:22 vir ons wat dit is: “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

Soos jy in die HERE bly, sal die Gees in jou lewe groei. Jy sal later agterkom dat jy meer vriendelik is; dat jy skielik meer geduld het; dat jy skielik meer liefdevol is. Hierdie is die Vrugte van die Gees wat jy vir die HERE dra. Hierdie vrugte dien as bewys dat u aan die HERE behoort! Ander mense gaan dit raaksien en op die manier gaan jy begin om mense na jou en die HERE toe aan te trek!

Om al hierdie dinge te kan vermag, liewe leser, gaan jy in die HERE moet bly en Hy in jou. Jesus sê in Johannes 15:4-5 [4] Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. [5] Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Soos jy in die HERE bly, sal Hy in jou bly en so sal jy later al hoe meer begin optree soos wat Jesus opgetree het. Paulus sê in 1 Korintiërs 13:4-7 wat se veranderinge u kan verwag: [4] Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, [5] handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, [6] is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. [7] Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”

Wanneer Jesus gaan kom  om sy Bruid te kom haal, gaan hy deur almal se vrugtebome soek vir die Vrugte van Sy Gees. Hy gaan kyk wie die meeste na Hom lyk en Hom die meeste verteenwoordig. Dis hulle wat die HERE gaan neem. Daarom, liewe leser, let op na die Vrugte wat jy vir die HERE dra, want ‘n goeie boom kan nie vrugte en dorings gelyk dra nie.

Jesus sê in Mattheus 7:16-20 vir ons: [16] Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! [17] So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. [18] ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. [19] Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. [20] So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.”

Op daardie dag wat die HERE gaan kom om ons te haal, gaan elke boom aan sy vrugte geken word!

Nou is dit in U hande. Wat se vrugte dra jy vir Jesus? Dra jy soet vrugte wat sappig is en lekker om te eet, of dra jy dorings wat seer steek en brand? Net jy gaan daardie vraag kan beantwoord, liewe leser, en net jy gaan dit kan regmaak as dit nie reg is nie.

Wil jy saam met die HERE gaan as Hy gaan kom om ons te haal? Dan gaan jy ‘n daadwerklike poging moet aanwend om die dorings in jou lewe uit te roei. As jy dit nie self kan doen nie; gaan soek dan hulp by die HERE. Onthou; gebed verander sake! Dis nog nie te laat nie, maar moet asseblief nie hiermee wag nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 345 times, 1 visits today)