Geen kopiereg op die woord van die HERE!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet dat dit wat besig is om te gebeur ‘n gruwel in U oë is HERE, tog vra ek dat u diegene wat sodanig oortree genadig sal wees, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen!

‘n Baie goeie vriendin van my wat ‘n Christelike You Tube kanaal bestuur het ‘n klagte van kopiereg skending teen haar kanaal gekry. Die van julle wat You Tube ken, sal weet hoe ernstig so ‘n oortreding is. As jy drie klagtes van kopiereg skending teen jou kanaal kry, dan word jy van You Tube afgeskop en mag jy nooit weer ‘n kanaal daarop hê nie! Dis hoe ernstig hulle daaroor is! Alles wat op jou kanaal was, word dan afgevee en is vir altyd verlore en in baie gevalle praat ons van duisende ure se werk!

Die kopiereg skending het gekom van ‘n gedeelte van ‘n video wat sy van ‘n kerk se You Tube kanaal af gekry het wat gaan oor die redding van siele. Ek erken dit was verkeerd, maar ons praat hier van die woord van die HERE en die redding van kosbare siele! Geld en eer behoort geen rol in hierdie dinge te speel nie; of is ek verkeerd?

Miskien mis ek iets iewers, maar hoe kan daar kopiereg wees op die Woord van die HERE of op iemand se getuienis? Hoekom moet jy iemand anders se toestemming hê om die Woord of die getuienis wat die HERE vir hom of haar gegee het, te versprei?

Julle sien, wanneer die HERE iemand salf om die Woord van God te bedien, dan is die woorde wat deur daardie persoon gespreek word nie meer syne nie, maar behoort dit aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees behou die kopiereg op alles wat gesê word deur al God se Kinders! Deur jou eie kopiereg daarop te plaas, pleeg jy Simonie! Dis die koop en verkoop van iets geestelik of iets wat aan die geestelike verbind is. En dis afskuwelik in die oë van die HERE!

Die ergste is dat ons wat deel uitmaak van die Tempel van die HERE ons met hierdie gebruik vereenselwig! Ons plaas kopiereg op preke en getuienisse wat ons skryf en op Christelike video’s wat ons maak en dit terwyl die HERE vir ons in Mattheus 10:8 sê “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.” Nie? Hoe durf ons! Miskien sal julle nou verstaan waarom die HERE die Tempe skoon gemaak het in Mattheus 21:12-13 toe Hy die wat daarin gekoop en verkoop het met ‘n sweep daaruit gejaag het.

Ek het al die verskonings al gehoor: Ja, maar ek het baie geld en jare se tyd in hierdie projek ingesit, waarom kan ek nie daarvoor vergoed word nie? My bediening het geld nodig…

Liewe Kind van die HERE: wie se geld en wie se tyd het jy gespandeer? Wie het vir jou lewe gegee, wie het vir jou die asem gegee wat jy inasem wat terloops verniet is? Wie se wysheid is dit wat jy gebruik het om jou projek mee te begin en mee af te handel? En staan daar nie in die Bybel geskryf dat God selfs vir die mossies en die gras van die veld sal sorg nie? Waarom bekommer jy jou dan oor geld? Jy kan dan nie eers een el by jou lengte voeg nie! Laat die HERE toe om vir jou projek en jou beursie te sorg en Hy SAL! Prys Sy Naam! Hou op om op die arm van die vlees te vertrou!

As jy geld vra vir die Woord van die HERE of kopiereg plaas op dit wat die HERE vir jou gegee het om te skryf, dan verklaar ek nou dat jy reeds jou beloning weg het. Daar sal in die Hemel vir jou geen beloning meer wees nie!

Liewe lesers, so baie gaan oopgevlek word met die wegraping, wanneer so baie kerk predikers van groot en gesiene kerke agtergelaat gaan word omdat hulle die wil van die HERE nie gedoen het nie… Hulle het die Woord van die HERE gebruik om dit te beheer en so daaruit ‘n wins te probeer maak. Dit gaan ‘n verskriklike dag vir hulle wees as dit wat hulle gedoen het ontbloot gaan word.

“Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Mat 7:22-23)

Ten spyte van wat hulle doen, is die HERE nog steeds lief vir hulle, selfs al grief dit wat hulle doen die HERE so baie. Bid vir hierdie mense sodat hulle oë betyds kan oopgaan en hulle kan sien wat hulle verkeerd doen voor dit te laat is. Die Aarde en die volheid daarvan behoort aan die HERE! Die HERE het geen kopiereg geplaas op enige iets wat Hy gemaak het nie, so waarom wil ons dit doen?

Julle sien, ek het deur ‘n soortgelyke ding gegaan toe ek iemand se getuienis gebruik het “sonder toestemming”… Ek kan julle verseker, dit voel soos ‘n vuishou in die maag om te beleef. Dis om hierdie rede dat ek afstand doen van alle “eienaarskap” van alles wat op die Suiderkruis web ruimte gepubliseer is of gepubliseer mag word in die toekoms. Gebruik my werk soos julle gelei voel deur die HERE! Ek soek geen erkenning daarvoor nie, want die eer kom die HERE toe! Ek is net die instrument waardeur die Gees van die HERE werk en het geen eienaarskap of belang by dit wat ek skryf nie.

Ek wil net vra dat julle versigtig sal wees met die prentjies wat ek gebruik. Sommige van hulle kan kopiereg op hê. Ek gebruik hulle sonder enige winsbejag voor oë en dit is waarom ek dit mag gebruik.

Onder volg Suider Kruis se standaard kopiereg boodskap wat van nou af onder aan elke bladsy sal verskyn.

GEEN KOPIEREG! Die werk op hier Suiderkruis webruimte is ‘n werk van die HERE en is daarom gratis beskikbaar. Die inhoud van hierdie webruimte mag gekopieer word en selfs kommersieel versprei word met of sonder erkenning aan Suiderkruis. Die grafiese gedeeltes mag dalk kopiereg op hê deur hulle individuele outeurs. Ons kan daarom nie vrywaar dat die grafieke wat ons gebruik het kopiereg vry is nie.

Prys die Naam van die HERE!

(Visited 49 times, 1 visits today)