Gelykenis van die lui dienskneg

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek bid HERE vir geopende ore en geopende verstande, sodat dié wat hierdie lees sal lees en verstaan. Amen!

Die afgelope tyd het ek baie oor die wegraping geskryf, want die Gees wou dit so gehad het. Die HERE wil hê dat julle moet weet dat die wegraping gaan gebeur en dat dit onafwendbaar is. Maar die HERE wil ook hê dat julle moet weet dat dit nie nou die tyd is om op jou huis se dak te gaan sit en te wag daarvoor nie.

Julle sien, as ek vyf mense vat en hulle in ‘n ry laat staan en ek vertel hulle dat die wegraping oor twee dae gaan plaasvind, sal vier van die vyf na hulle huise toe hardloop en gaan wegkruip. Net een sal sê hoe baie werk daar nou skielik is en dat siele gered moet word voor dit te laat is!

Vat nog vyf mense en laat hulle ook in ‘n ry staan en sê vir hulle dat die wegraping uitgestel is en weer sal vier van die vyf huis toe gaan en aangaan met hulle lewens asof daar niks gaan gebeur nie. Net een sal besef dat meer tyd aan ons gegun is om reg te kan maak en om meer siele vir die HERE te werf!

Watter een van hierdie mense is jy, liewe leser?

Dis nou waar my teksvers vir vandag inkom soos in Mattheus 25:14-30 opgeteken:  [14]  Want dit is soos ‘n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. [15]  En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoë; en hy het dadelik op reis gegaan. [16]  En die een wat die vyf talente ontvang het, het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. [17]  Net so het die een wat die twee ontvang het, self ook twee ander verdien. [18]  Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. [19]  En ná ‘n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. [20]  En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien. [21]  En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. [22]  En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en sê: Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. [23]  Sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. [24]  En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ‘n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; [25]  omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. [26]  Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie. [27]  Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het. [28]  Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het; [29]  want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. [30]  En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.”

Liewe Kind van die HERE! Die HERE is op reis, maar hy gaan terugkom! My vraag is wat gaan jy doen? Tyd mors deur weg te kruip en te wag dat dit gebeur of gaan jy uit in die wêreld om meer talente vir die HERE te win?

Die wegraping is al op verskeie geleenthede uitgestel sodat nog meer siele vir die HERE gewin kan word. Wat gaan jy daaromtrent doen? Agteroor sit en aangaan met jou lewe, of gaan jy uitspring en werk vir die HERE?

Ons elkeen van ons het een of meer talente van die HERE ontvang. Wat doen jy met joune? Gebruik jy joune om mense na die HERE toe aan te trek? Myne is om te skryf! Ek het dit al agtergekom toe ek nog op skool was, want ek kon myself beter in skrif uitdruk as met spraak. Ek het op daardie stadium net nie verstaan wat die HERE se doel met my was nie, maar nou weet ek!

Miskien het jy ‘n gawe om vriendelik met mense te wees? Leef dit dan uit. Miskien het jy ‘n talent wat net die goed in mense sien. Miskien het jy ‘n talent om te skryf, te sing of musiek te maak. Gebruik jou talent! Moenie dit begrawe nie, maar bowenal, hou op om weg te kruip en tyd te mors! Gebruik jou talent om die Naam van die HERE groot te maak en ek kan jou waarborg jy sal mense na die HERE toe aantrek soos ek mense aantrek met hierdie boodskappe wat ek vir die HERE skryf! Prys Sy Naam!

Hoe week ek dan dat ek gekwalifiseer is om in die wegraping saam te kan gaan. Die antwoord is maklik: Wees lief vir die HERE met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Tweedens; wees lief vir jou naaste soos jouself! As jy dit doen, dan sal jy die gelykenis van die HERE in jou hê en sal Hy jou erken as hy gaan kom. As jy dan verder dinge doen vir ander uit liefde uit en meer aan ander dink as aan jouself, dan hoef jy geensins bekommerd te wees oor die wegraping nie, want jy sal dan saam met die HERE gaan omdat jy soos Hy lyk en Hy jou dadelik sal erken as Hy kom!

Nou dat jy dit weet, liewe leser, waarom is jy dan nog bekommerd oor die wegraping;  om gereed te maak of gereed te wees? Waarom mors jy nog tyd deur weg te kruip? Laat die lig wat die HERE jou gegee het skyn, deur jou talent te beoefen! Werk vir die HERE solank as wat jy tyd het en hou op bekommerd wees of jy sal gaan of nie! Jy SAL gaan!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 255 times, 1 visits today)