Goddeloosheid in die laaste dae

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus, wil U nie asseblief ons oë oopmaak sodat ons kan sien wat besig is om te gebeur rondom ons nie? Gee vir ons die wysheid om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, veral nou dat die pad tussen reg en verkeerd so vertroebel geraak het. Amen!

Paulus skryf vir Timotheüs die volgende woorde: Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. (2 Timotheüs 3:1-5)

Laasgenoemde gedeelte is vandag heeltemal waar. Nie een deel, daarvan is nie waar nie, kyk maar om jou. Kom ons konsentreer egter net op die eerste sin: Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Liewe leser, dit wat ons nou ervaar is maar net die begin. Ek praat julle nie bang nie, maar nog baie groter dinge gaan gebeur as wat nou aangaan. Die aarde is besig om te sterf omdat die mens sy rug op God gedraai het. Dis waarom alles so uitmekaar val. Sommige mense blameer die weer, ander weer die besoedeling… Kom ons wees eerlik; iets moet die skuld kry en dit kan tot nie ons sonde en goddeloosheid wees nie!

Die boodskap van die HERE is KRY JOU HUIS IN ORDE! Hopeloos te veel bloed gewaste Kinders van die HERE se huise is in totale wanorde omdat hulle in beide wêrelde wil loop. Jy gaan moet kies tussen God en Mammon, want jy kan nie twee meesters dien nie. Die HERE sê Hy is ‘n jaloerse God! Hy het jou gemaak volgens Sy ewebeeld! Jy is Syne! Waarom luister jy nie?

Die HERE wys daar daar sommige van julle wat wil draad sit en hoop dat hulle op die laaste oomblik net die draad gaan kan los om in die regte kampie te val! Die HERE sê vir jou dat jy besig is om met jou ewigheid te speel! Jy gaan huil as jy te laat gaan agterkom wat jy gedoen het! Jy gaan agterbly om deur die verdrukking te gaan en so te leer hoe om die HERE behoorlik te dien! Kry jou huis in orde! NOU!

So vyf jaar gelede het ek ‘n droom van die HERE gehad. Ek het voorheen daaroor geskryf, maar ek gaan dit nou weer herhaal. Wat selfs meer vreemd was, is dat ek tot vandag nog die droom kan onthou tot in die fynste detail!

Ek het ‘n baie groot saal gesien met baie mense in. Die een saal wat in twee gedeel, maar daar was geen skeiding tussen die twee helftes nie. Die linker helfte van die saal was ‘n restaurant van soort. Die mense daar het die lekkerste etes ge-eet wat ek nog ooit gesien het. Dit het my glad honger gemaak om te sien hoe hulle smul. Die ander regter helfte van die saal was ‘n openbare toilet. Ek het in my lewe al baie vuil plekke gesien, veral openbare toilette, maar die een was die vuilste plek ooit.

Ek het my verwonder aan hoe mense ‘n fasiliteit kan gebruik wat so vuil is en maak asof hulle dit nie eers sien nie. Mense het ingekom en hulle ding gedoen terwyl mense aan die ander kant lekker geëet het. Alhoewel daar geen skeidings muur tussen die twee helftes van die saal was nie, was die twee groepe onbewus van mekaar.

Ek het gevra: “Here, wat probeer U vir my wys?” Die antwoord: “Laat die wat vuil is vuiler word en die wat skoon is skoner.”

Ek kan nie drome uitlê nie en het daarom geen idee wat dit kon beteken nie. Ek het die droom met iemand wat ek vertrou opgeneem en die uitleg was dat hierdie droom is in Openbaring 22:11 opgeteken: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.“ Dit het vir my die deur oopgemaak vir die verduideliking wat gevolg het!

Die groot saal wat ek gesien het is al die mense van die wêreld. Die mense in die skoon restaurant gedeelte is die Christene wat wat die uitnodiging na die bruilofsmaal van die Lam aanvaar het en wie gereed is om te gaan. Hulle lei ‘n skoon heilige lewe.

Die mense in die vuil toilet is die mense van die wêreld wat hulle besig hou met die plesier van die wêreld. As jy vuil is, dan kom jy dit nie agter nie en pla dit jou dit ook nie; dis waarom die mense in die toilet nie eers agter gekom het hoe vuil dit is nie! Spreuke 16:25 sê “Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”

Die feit dat daar geen skeiding is nie, beteken dat mense maklik kan oorloop van een helfte van die vertrek na die ander. As jy in beide wêrelde wil loop, gaan jy besoedel word!

Die HERE doen dus nou ‘n beroep op elkeen van julle om julle lewens reg te kry. Op die oomblik is dit maklik om te doen, want die Gees van die HERE doen al die harde werk vir julle. Jy moet net aanvaar dat die HERE vir jou gesterf het. Makliker kan dit nie wees nie. Daar gaan egter ‘n tyd kom wanneer dit nie meer so maklik gaan wees nie. Moet nie wag tot dit te laat is nie!

Let daarop dat die HERE is nie kwaad is vir jou nie. Hy wil jou nie veroordeel nie; Hy wil jou herstel. Kom terug na Hom toe waar daar vergifnis is sodat jy weer in die arms van die HERE kan wees. Die pad waarop jy is, hou vir jou niks goed in nie en die uiteinde is die ewige dood. Luister na die stem van die HERE!

(Visited 464 times, 1 visits today)